Ο “Φίλοι της Φύσης” για τη Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ (Climate Change – COP18) για την κλιματική αλλαγή 26/11 – 7/12/212


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ 18η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 26/11 – 7/12/2012
21.11.2012
«Ο αγώνας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής γίνεται πλέον αγώνας επιβίωσης και ανατροπής των πολιτικών που οδηγούν εκατομμύρια ανθρώπων στην ανέχεια και στην εξαθλίωση»
Απ’ τις 26 Νοεμβρίου ως τις 7 Δεκεμβρίου πραγματοποιείται στη Ντόχα του Κατάρ η 18η διεθνής συνάντηση του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή. Το COP18 ακολουθώντας την παράδοση των προηγουμένων συναντήσεων στο Ντέρμπαν της Ν. Αφρικής (2011) στο Κανκούν του Μεξικό (2010) και στην Κοπεγχάγη, Δανία (2009) φαίνεται ότι θα επισφραγίσει την αποτυχία της διεθνούς κοινότητας να αναλάβει δράση εν όψει της αναμενόμενης λήξης ισχύος του πρωτόκολλου του Κιότο μετά το 2012. 
Μέσα στο διεθνές περιβάλλον της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης από το 2008 και μετά οι προσπάθειες για δεσμευτικές συμφωνίες που υποχρεώνουν τα κράτη του Βορρά αλλά και τις γρήγορα αναπτυσσόμενες χώρες του Νότου σε μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου μένουν άκαρπες καθώς ο αυξανόμενος ανταγωνισμός και η αναζήτηση νέων αγορών και με κάθε κόστος έχει αποσύρει το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής από την ατζέντα των κυβερνήσεων. Το περιβάλλον πλέον αντιμετωπίζεται ως κατεξοχήν πεδίο κερδοφορίας ενώ, όπως δείχνουν και οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα, η κρίση χρησιμοποιείται ως αφορμή για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση οικολογικών πεδίων που είναι πρωταρχικής σημασίας για την αναπαραγωγή των ανθρώπινων κοινωνιών (ενέργεια, νερό, δάση κ.α.). Η πρόσβαση των λαών σε περιβαλλοντικά αγαθά ελέγχεται πλέον από τους κανόνες της αγοράς με αποτέλεσμα τον ολοένα και μεγαλύτερο αποκλεισμό τμημάτων του πληθυσμού από τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και επιβίωσης.
Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί εν όψει της διεθνούς συνδιάσκεψης στη Ντόχα είναι οι δηλώσεις του πρεσβευτή της Βραζιλίας ο οποίος θεωρεί ότι δεν υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω μειώσεις ρύπων σε αυτή τη φάση. Η δεύτερη φάση του πρωτοκόλλου του Κυότο αναμένεται να εξελιχθεί με τη συμμετοχή ακόμα λιγότερων κρατών από την αρχική συμφωνία του 1997. Υπενθυμίζεται ότι στην αρχική συμφωνία οι ΗΠΑ, αν και υπέγραψαν, δεν τήρησαν τη συμφωνία καθώς δεν επιβλήθηκαν περιορισμοί στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως Κίνα, Ινδία και Βραζιλία. Πρόσφατα και άλλες χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ρωσία, ο Καναδάς και η Ν. Ζηλανδία έχουν δηλώσει ότι δεν πρόκειται να υπογράψουν για δεύτερη δεσμευτική περίοδο.
Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, ο πλανήτης κινείται ταχέως προς αύξηση της θερμοκρασίας κατά 4ο C στο τέλος του αιώνα αν η παγκόσμια κοινότητα αποτύχει να δράσει στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.  Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει εδώ και χρόνια θέσει το όριο των 2ο C ως ανώτατο όριο αύξησης της θερμοκρασίας καθώς πέρα από αυτό οι εξελίξεις στο κλίμα αναμένονται να είναι μη γραμμικές με απρόβλεπτες συνέπειες. Η ολοένα αυξανόμενη εμφάνιση έντονων κλιματικών φαινομένων (καύσωνες, μειούμενα παγκόσμια αποθέματα τροφής και πόσιμου νερού, άνοδος της επιφάνειας της θάλασσας, τροπικοί κυκλώνες, ανεπανόρθωτη απώλεια βιοποικιλότητας κ.α.) επηρεάζει ήδη εκατομμύρια ανθρώπων ανά την υφήλιο ενώ σε συνδυασμό με την υφεσιακή τάση της οικονομίας παγκοσμίως οι συνέπειες στα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού θα είναι δραματικές. Η αγροτική παραγωγή, η ανθρώπινη υγεία και ευαίσθητα οικοσυστήματα αναμένονται να πληγούν σε βαθμό μη αναστρέψιμο και μη εύκολα προβλέψιμο στην περίπτωση που το όριο των 2οC δεν εξασφαλισθεί.
Είναι σαφές πλέον ότι ο ρόλος των κοινωνικών-οικολογικών κινημάτων καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός σε μια περίοδο όπου η οικονομική και η οικολογική κρίση αλληλοδιαπλέκονται με ολέθριες συνέπειες για τις κοινωνίες. Ειδικότερα στην ευρωπαϊκή γειτονιά οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια υφαρπάζουν κάθε πληγή πλούτου ενώ παράλληλα περιορίζουν τις δημοκρατικές διεξόδους αντιμετώπισης των σύνθετων προβλημάτων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Ο αγώνας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής γίνεται πλέον αγώνας επιβίωσης και ανατροπής των πολιτικών που οδηγούν εκατομμύρια ανθρώπων στην ανέχεια και στην εξαθλίωση. Το περιβάλλον είναι το πεδίο αναπαραγωγής των ανθρώπινων κοινωνιών και η προστασία του αποτελεί πλέον αδιαμφισβήτητο όρο για την εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς ζωής όχι μόνο για εμάς αλλά και για τις επόμενες γενιές.
Το Ελληνικό Δίκτυο περιβαλλοντικών και κοινωνικών οργανώσεων «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ» δηλώνει παρόν σ’  αυτόν τον αγώνα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προθυμία του να συνεργαστεί για την περιβαλλοντική και κοινωνική δικαιοσύνη.
Το Ελληνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικών Κοινωνικών Οργανώσεων «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ» ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί τμήμα της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Friends of Nature/NFI (1895). Στους NFI  http://www.nfi.at συμμετέχουν 50 εθνικές οργανώσεις απ΄ όλο τον κόσμο με περισσότερα από 500.000 μέλη. Οι NFI συμπεριλαμβάνονται στους GREEN10/G10 που είναι οι δέκα μεγαλύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις στον κόσμο.
 

 

PRESS RELEASE
 REGARDING THE DOHA2012 UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE (COP18) 26/11 – 7/12/2012

 

21.11.2012
“The struggle against climate change is now becoming struggle of survival and reversal of policies that lead millions of people into poverty and misery”
From November 26th until December 7th the 18thinternational UN meeting on climate change is being held in Doha, Qatar. The COP18 following the tradition of previous meetings in Durban, South Africa (2011) in Cancun, Mexico (2010) and Copenhagen, Denmark (2009) seemingly will seal the failure of the international community to take action regarding the expected expiry of the Kyoto Protocol after 2012.
Within the international context of the global economic crisis from 2008 onwards efforts regarding binding agreements that oblige states of the North and the rapidly developing countries of the South to reduce greenhouse gases remain fruitless as the growing competition and the search for new markets at all costs has withdrawn the issue of climate change from the agenda of governments. The environment is now seen as a major area of ​​profitability and, as shown by the recent developments in Greece, the crisis is being used as an excuse for further privatization of ecological fields that are essential for the reproduction of human societies (energy, water, forests, etc.). Peoples’ access to environmental goods is controlled by market rules, resulting in growing segments of the population being excluded from the possibility of decent living and in many cases even survival.
Indicative of the prevailing atmosphere surrounding the international conference in Doha are the statements of the Brazilian ambassador who believes that there is no scope for further reductions in emissions during this period. The second phase of the Kyoto Protocol will be developed with the participation of even fewer states than the original 1997 agreement. In the original agreement the U.S. signed but not complied with the agreement since no restrictions were imposed on developing economies such as China, India and Brazil. Recently, other countries such as Japan, Russia, Canada and New Zealand have declared that they will not sign up to the second commitment period.
According to a scientific study recently published by the World Bank, the planet moves rapidly towards a temperature rise of 4 ° C at the end of the century if the global community fails to act on the issue of climate change. The international scientific community since many years has raised the threshold of 2 ° C as a maximum temperature rise beyond which developments in climate are expected to be non-linear with unpredictable consequences. The increasing occurrence of intense climate events (heat waves, declining global stocks of food and drinking water, rising sea levels, tropical cyclones, irreversible loss of biodiversity, etc.) already affects millions of people around the world and along with the recessionary trend in the world economy, the impacts on the poorest sections of the population will be dramatic. Agricultural production, human health and sensitive ecosystems are expected to be affected to a non reversible and not easily predictable degree if the threshold of the 2oC is not guaranteed.
It is now clear that the role of social-ecological movements is especially important at a time when the ecological crisis interweaves with the economic crisis resulting in devastating consequences for societies. Especially in the European neighborhood austerity policies implemented during the last years dispossess wealth while limiting the available democratic paths to address the complex problems we are facing. The battle against climate change is now a struggle of survival and reversal of policies that lead millions of people into poverty and misery. The environment is the field of reproduction for ​​human societies and its protection is an indisputable condition for ensuring a decent life not only for us but also for future generations.
The Greek Network of environmental and social organizations, “FRIENDS OF NATURE” participates in this struggle to address climate change and declares its willingness to cooperate for environmental and social justice.

                                                                     

The Greek Network of Social and Environmental Organizations “Friends of Nature” was founded in 2007 and is part of the international environmental organization Friends of Nature / NFI (1895). 50 national organizations from around the world with more than 500,000 members participate in NFI http://www.nfi.at. The NFI are part of GREEN10/G10, which are the ten largest environmental organizations in the world.