– Υπάρχει περίπτωση μ’ αυτούς εδώ να σωθεί ο πλανήτης?