Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ για τα Φωτοβολταϊκά, Αγροτική Γη υψηλής παραγωγικότητας και Δάση/ PVs, high-productivity farmland and forests

[Φωτ.:  Ξυπνήστε]
Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ
6/12/2012
Φωτοβολταϊκά, Αγροτική Γη υψηλής παραγωγικότητας και Δάση
Με αφορμή την γενικότερη οικονομική κρίση που επηρεάζει την οικονομία, την αγροτική παραγωγή, τη διάθεση  και τη ζήτηση στο σύνολό της, καταγράφεται μια ιδιαίτερα ανησυχητική συζήτηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στην αγροτική γη ακόμα και σε εκείνες τις εκτάσεις που χαρακτηρίζονται «υψηλής παραγωγικότητας».
Μεγάλα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, χρησιμοποιώντας την καραμέλα της «πράσινης ανάπτυξης»,  ενθαρρύνουν τους αγρότες να αντικαταστήσουν τις παραγωγικές δραστηριότητές τους με την εγκατάσταση φ/β συστημάτων γιατί τάχα «προσφέρουν σταθερό και χωρίς κόπο εισόδημα».
Σύμφωνα με δημοσίευμα του ηλεκτρονικού  τύπου έχουν εγκριθεί από τη ΔΕΗ 5.500 άδειες σύνδεσης φ/β συστημάτων σε επαγγελματίες αγρότες, ανεξάρτητα αν έχουν εγκατασταθεί και έχει τεθεί  σε λειτουργία μικρότερος αριθμός.
Οι  θέσεις των ΦτΦ για την αγροτική γη και τα φωτοβολταϊκά ως πηγή ενέργειας είναι:
1.      Tα εισοδήματα από τη γεωργική γη πρέπει να προέρχονται από την καλλιέργεια και όχι από την αλλαγή χρήσης γης. Η αγροτική παραγωγή θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί, να γίνει αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, να εκπαιδευτούν όσοι εμπλέκονται στην καλλιέργεια αλλά και στην προώθηση των προϊόντων τους «χωρίς μεσάζοντες».
2.      Προειδοποιούμε τους καλλιεργητές αγροτικής γης ότι υπάρχει ο κίνδυνος της εξαπάτησης με τις υποσχέσεις για υψηλές αποδώσεις από τα φ/β. Κινδυνεύουν να καταστρέψουν τα εδάφη τους αλλά και να χάσουν τις μικροκαταθέσεις τους από τις «επενδύσεις» στα φ/β. Η φούσκα του χρηματιστηρίου δεν είναι μακριά.  Σύμφωνα με την agronews.gr  «Στο κυνήγι για την απόκτηση «κοψοχρονιά» των αδειών για φωτοβολταϊκά που έχουν στα χέρια τους αλλά αδυνατούν να αξιοποιήσουν –λόγω έλλειψης ρευστότητας- οι αγρότες έχουν βγει διάφοροι αετονύχηδες του χώρου». Οι μόνοι κερδισμένοι στο τέλος θα αποδειχθούν ότι θα είναι οι  «αετονύχηδες» και οι χώρες εξοπλισμού σε φ/β, δηλαδή η Γερμανία, η Δανία κ.λ.π.
3.      Ενημερώνουμε τους καλλιεργητές ότι η  γη υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας αν «στρωθεί» με φωτοβολταϊκά, μετά από κάποια χρόνια θα χάσει τις φυσικοχημικές ιδιότητες καθώς και τη μικροπανίδα της. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ουσιαστικά που επηρεάζουν τη δυνατότητα ενός χωραφιού να παράγει.
4.      Ακόμα και σε βοσκότοπους, η δυνατότητα να εκτρέφονται ζώα (ολοκληρωμένη, μελετημένη εγκατάσταση) είναι πολύ περισσότερο παραγωγική από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.
5.      Θεωρούμε ότι η εγκατάσταση φ/β με το πρόσχημα παραγωγής ενέργειας, σε βάθος χρόνου καταργεί τη δυνατότητα της γης να παράγει τροφή.
6.      Συμφωνούμε στην εγκατάσταση φ/β μικρής κλίμακας για αυτοπαραγωγή/ αυτοκατανάλωση όταν συνδέεται και διευκολύνει τη γεωργική δραστηριότητα.
7.      Ο αγροτικός τομέας χρειάζεται ανασύσταση προκειμένου να παράγονται ποιοτικά προϊόντα,  υγιεινά και εύγευστα, χαρακτηριστικά που είναι ζητούμενα σήμερα για μια διαφορετικού τύπου αγροτική οικονομία, διατροφικής ασφάλειας και αυτάρκειας αλλά και εξωστρεφούς προσανατολισμού (εξαγωγές).
Το θέμα του ενεργειακού μίγματος σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, των ρύπων, την προοδευτική απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα είναι μεγάλο.  Είμαστε υπέρ των ΑΠΕ υπό όρους και προϋποθέσεις. Είμαστε όμως κατηγορηματικά αντίθετοι η Ελλάδα να μετατραπεί σε «μπαταρία»  φτηνής ενέργειας της Ευρώπης, καταστρέφοντας την αγροτική της παραγωγή, τα δάση (το Νοέμβριο 2012 στην Ερμιονίδα 1.000 στρ.δάσους) και τα τοπία της, τη χλωρίδα και την πανίδα της.  
Οι σημερινές τοποθετήσεις φωτοβολταϊκών στην παραγωγική γη και στα δάση της χώρας μας, εκτιμούμε ότι πραγματοποιούνται για να πλουτίσουν οι προμηθευτές ΑΠΕ και όσοι θα έχουν κέρδη από την καταστροφή της ντόπιας αγροτικής παραγωγής εισάγοντας προϊόντα από το εξωτερικό. Αντί να γίνεται η εκμετάλλευση των αγροτεμαχίων ή των δασικών εκτάσεων με φωτοβολταϊκά, προτείνουμε να αξιοποιηθούν με προγραμματισμό και μελέτες πρώτα όλοι οι χώροι δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων (σκεπές, ταράτσες ακόμα και οι επίπεδες πλευρικές επιφάνειες των κτηρίων). 
Με την παρέμβασή μας αυτή θελήσαμε να ενημερώσουμε τους καλλιεργητές  για τους κινδύνους που καραδοκούν από την αλλαγή χρήσης της αγροτικής γης και να υπογραμμίσουμε την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης τόσο για την παραγωγή όσο και για τη διάθεση των προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η μετατροπή του αγροτικού χωριού Σίτανος στη Σητεία σε «ηλεκτρικό χωριό» ας μας διδάξει.


PVs, high-productivity farmland and forests

 

PVs, high-productivity farmland and forests
Recently [prompted by the general economic crisis affecting the economy, agricultural production, supply and demand as a whole] there is a very alarming discussion for the installation of photovoltaic systems on farmland, even in those areas identified as ‘high productivity farmland”.
Major political and economic interests, using the candy-motto of ‘green growth’ encourage farmers to replace their production operations with the installation of photovoltaic systems because supposedly “provide stable and effortless income”
According to some reports the Public Power Corporation (PPC) has already permit 5,500 connections of PV systems for farmers, whether a smaller number has been installed and put into operation.
The standpoints of NFGR concerning farmland and PVs as an energy source are:
  1. Farmland should be cultivated to provide income to the farmers and [consequently] the change of land use should not be allowed. Agricultural production should be updated, streamlined to restructure crops. Farmers should be highly educated to advance their skills and promote their products in a “free agents” way.
  1. We should warn farmers that there is a high risk of being cheated with unrealistic promises for high incomes by PVs They risk destroying their lands and also losing their money by “investing” in PVs. We remind the bubble in the stock market very few years ago! According to agronews.gr http://www.agronews.gr/green-report/fotovoltaika-parka/arthro/87537/ginetai-arpagi-stis-adeies-fotovoltaikon/ “The farmers have in their hands licenses for the installation of PV systems but they are not able to proceed to the installation because of lack of money. There are several “investors” willing to “help” by buying the farmers’ licenses in the lowest price”. The only winners in the end will prove to be those “investors” and countries that provide the needed equipment for PVs such as Germany, Denmark etc.
  1. We should also inform farmers that the high-productivity farmland loses its physicochemical properties and micro fauna [needed elements for the fertility of the land] after a year, if it’s merely used for the “cultivation” of solar panels.
  1. Even at pastureland [where the fertility is limited], animal breeding (integrated, modernized installation) is much more productive and efficient than PV installation.
  1. We believe that PV installation under the guise of energy production, removes over time the ability of land to produce food.
  1. We are in favor of the installation of micro PVs for self-production/self-consumption when connected and facilitate farming.
  1. The agricultural sector needs to be improved and reformed in order to produce quality healthy and delicious products, attributes requested today for a different type of agriculture, food security, self-sufficiency and “outward orientation” (exports).
The issue of the energy mix in relation to climate change, pollutants, progressive independence from fossil fuels etc is great. We are in favor of renewable energy sources but on terms and conditions. On the other hand we are categorically opposed to Greece becoming a “battery” of cheap energy for Europe, ruining its agricultural production, forestry (in November 2012 1000 acres of woodland was destroyed in Ermionida) landscapes, flora and fauna.
We believe that today’s PV placement in productive land and forests of our country, is only helping RES suppliers to profit even more by the destruction of local agricultural production and by importing products from overseas. Instead of the exploitation of farmland and forests by placing PVs, we propose to use first of all public and private buildings (roofs, terraces and even the flat side surfaces of buildings) for this purpose, of course on specific terms, conditions and planning. 
By this intervention we want to inform farmers about the dangers that lurk on the use change of agricultural land and to emphasize the necessity for education both in the production and the marketing of products in Greece and abroad. Let the catastrophic transformation of the rural village Sitanos in Sitia, Crete in an “electric village” be a lesson for all of us.