Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! / Water and sanitation are a human right!

Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ συμμετέχουν και στηρίζουν την εκστρατεία για το νερό και καλούν τα μέλη και τους επισκέπτες το blog και του site να προσυπογράψουν το σχετικό petition. Επιπρόσθετα οι ΦτΦ έχουν  α) προβάλει τη Διακήρυξη του Εναλλακτικού Παγκόσμιου Φόρουμ για το Νερό, Μασσαλία, 2012 [ΕΔΩ] / Declaration of the participants at the Alternative World Water Forum  [LINK]  β) υπογράψει την Ελληνική εκστρατεία της “Πρωτοβουλίας για τη μη ιδιωτικοποίηση του νερού στην Ελλάδα[ΕΔΩ] [SAVE GREEK WATER]

 Friends of Nature – Greece  participate and support “Water is a human right” campaign. Furthermore we’ve  asked NFgr members and blog and site visitors to sign the relevant  petition. Adding to that NFgr have  α) made public in Greece the  Declaration of the participants at the Alternative World Water Forum  [LINK]  β) supported the Initiative for the non privatization of water in Greece campaign and the “Save Greek Water” petition

Κάλεσμα για τη στήριξη της εκστρατείας “ΤΟ ΝΕΡΟ είναι ανθρώπινο δικαίωμα” απευθύνουν Nautrefriends International NFI 
 Περισσότερες πληροφορίες και υπογραφες ΕΔΩ (Ελληνικά) ΕΔΩ (Αγγλικά)
 
Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!
Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα! Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία που να υλοποιεί το ανθρώπινο δικαίωμα πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ, και να προωθεί την παροχή ύδρευσης και αποχέτευσης ως απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών για όλους. Η νομοθεσία τής ΕΕ πρέπει να απαιτήσει από τις κυβερνήσεις να εξασφαλίζουν και να παρέχουν σε όλους τους πολίτες πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα καθαρού, πόσιμου νερού και σε δίκτυο αποχέτευσης. Προτείνουμε:

  1. Τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη τής ΕΕ να είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίζουν ύδρευση και αποχέτευση για όλους τους πολίτες.
  2. Η υδροδότηση και η διαχείριση των υδάτινων πόρων να αψηφούν τους «κανόνες τής εσωτερικής αγοράς» και να απαγορεύεται η απελευθέρωση της αγοράς των υπηρεσιών ύδρευσης.
  3. Η ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για να έχουν όλοι πρόσβαση σε ύδρευση και αποχέτευση.

—————————–

Υπάρχουν και απαράδεκτες απόψεις όπως του γενικού διευθυντού της NESTLE  Peter Brabeck-Letmathe, ο οποίος θεωρεί ως “ ακραία  [την άποψη] ότι είναι το νερό δημόσιο δικαίωμα”. 
Απολαύστε τον ΕΔΩ ΕΔΩ