ΟΧΙ στην κατάργηση και συγχώνευση των 29 Φορέων Διαχείρισης – ΝΑΙ στην προστασία των οικοσυστημάτων


 Αρ.Πρωτ.5/2013 – 11/1/2013
 Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

  •  ΟΧΙ στην κατάργηση και συγχώνευση των 29 Φορέων Διαχείρισης 
  •  ΝΑΙ στην προστασία των οικοσυστημάτων (Natura 2000, εθνικά πάρκα, περιοχές προστασίας της φύσης), στην ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας
Δεν ήταν «κεραυνός εν αιθρία» η ψήφιση του άρθρου 9 του  νόμου περί Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία προβλέπει την κατάργηση και τη συγχώνευση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, ήτοι από 29 φορείς σε 14φορείς.
Η κυβέρνηση κατά αυτό τον τρόπο δεν προστατεύει και δεν αναδεικνύει τη φυσική κληρονομιά της Ελλάδας, ως εκ τούτου με την απόφαση αυτή απαξιώνει με αντισυνταγματικό τρόπο την ως άνω κληρονομιά.   Προς κίνδυνο : Περιοχές Natura 2000 (οδηγία 92/43 ΕΟΚ), Εθνικά Πάρκα και Περιοχές Προστασίας της Φύσης (ν.1650/86), Εθνικοί Δρυμοί και Αισθητικά Πάρκα (Ν.Δ.996/71), Προστατευόμενες περιοχές σε Διεθνές και Περιφερειακό Επίπεδο (Υγρότοποι διεθνούς σημασίας Ramsar, Σύμβαση Βαρκελώνης).
Η απόφαση της κυβέρνησης  με ισχνή πλειοψηφία, ήτοι με 130 ψήφους υπέρ και με 127ψήφους κατά, περί  συγχώνευσης των ΦΔΠΠ, η οποία αποτελεί μέγιστο πλήγμα για το φυσικό περιβάλλον και τα οικοσυστήματα. Αξιοσημείωτο δε θεωρείται ότι η λειτουργία των ως άνω ΦΔΠΠ  χρηματοδοτήθηκε από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τα δε Διοικητικά Συμβούλια βάσει του ν.2742/99 (αρ.15)  ήταν άμισθα .
Θεωρείται  δε αδικαιολόγητος ο τρόπος αντιμετώπισης εκ μέρους των αρμοδίων υπουργείων επί του εν λόγω θέματος, διότι δεν έλαβαν υπ’ όψιν τους από τις 26 Ιουλίου 2012, τις κατατεθειμένες υπό των δέκα (10) περιβαλλοντικών ΜΚΟ επισημάνσεις και προτάσεις  περί πραγματοποίησης διαλόγου υπό το πρίσμα της ουσιαστικής διαβούλευσης και της επανεξέτασης της ως άνω απόφασης.
Συγκεκριμένα, Το Ελληνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ είχε καταθέσει σθεναρά από τις 28 Ιουλίου 2012 τη διαφωνία του για τη συγχώνευση των ΦΔΠΠ. Σήμερα το Ε.Δ. ΦτΦ:
1.       Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην κατάργηση και τη συγχώνευση των ΦΔΠΠ
2.       Προβλέπει ότι η προστασία των οικοσυστημάτων θα υποστεί ακόμα ένα πλήγμα
3.       Εκτιμά ότι η χώρα μας κινδυνεύει να απολέσει μεγάλα κονδύλια από τις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ για τις Προστατευόμενες Περιοχές, διότι οι Φορείς  Διαχείρισης καταργούνται.
Το Ε.Δ. Φίλοι της Φύσης καλεί τους φορείς, τους συλλόγους, και τα κινήματα των  πολιτών να συντονίσουν τους αγώνες τους για την Προστασία του Φυσικού –Αστικού Περιβάλλοντος, του Ελληνικού τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας.