Συναυλία αλληλεγγύης στους συλληφθέντες της Χαλκιδικής – Τρίτη 12/2/2013