Mamadou MBODJI [NFI/FARAN]: Αναφορά για το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ 2013 στην Τυνησία/ REPORT ON THE WSF 2013 IN TUNIS/ DAS WELTSOZIALFORUM 2013 IN TUNIS/ COMPTE RENDU FSM TUNIS 2013

 
Mamadou MBODJI, Αντιπρόεδρος των Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Naturefriends International (NFI) [Φίλων της Φύσης] και Πρόεδρος του Αφρικανικού Δικτύου Φίλων της Φύσης [RAFAN], ενημερώνει αναφορικά με το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ στην Τύνιδα]
[Αφίσες του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ στην Τύνιδα]
«Στο πλαίσιο της ιδιότητας μου ως πρόεδρος του Αφρικανικού Δικτύου Φίλων της Φύσης (RAFAN), παρακολούθησα το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ 2013 εκ μέρους των NFI. Το Φόρουμ Πραγματοποιήθηκε από τις 26-30 Μαρτίου 2013, στην Τύνιδα, τον τόπο γέννησης της Αραβικής Άνοιξης. Η εβδομάδα ήταν γεμάτη από εποικοδομητικό διάλογο, συζητήσεις και συμφωνίες αναφορικά με το θέμα «Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός».
Στις 27 Μαρτίου, μία οργάνωση επικεντρωμένη στον εναλλακτικό τουρισμό που συμμετέχουν Γάλλοι, Βέλγοι και Αφρικανοί συνεργάτες, ονομαζόμενη TAMADI, διοργάνωσε ένα εργαστήρι για την ανταλλαγή εμπειριών αναφορικά με τον «αγροτικό τουρισμό και την κοινωνική αλλαγή». Η εμπειρία από το Mail, όπου παραγωγοί ρυζιού ίδρυσαν μια ομοσπονδία για να αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα τους, καθώς και από την Μαδαγασκάρη, όπου οργανώσεις καλλιεργητών εργάζονται από κοινού σε μία τουριστική δράση, δείχνουν για ακόμη φορά ότι ο αγροτικός τουρισμός αποτελεί παράγοντα τοπικής ανάπτυξης.
Στις 28 Μαρτίου, το Τουριστικό Ευρωπαϊκό Δίκτυο (TEN) διοργάνωσε δύο εργαστήρια για το ευρύτερο θέμα του Φόρουμ «Ένας άλλος τουρισμός είναι εφικτός».
Το πρωί, τα προβλήματα της παιδικής κακοποίησης, αρπαγής γης και ελλιπούς  πρόσβασης στην θάλασσα συζητήθηκαν υπό το θέμα «Τουρισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα».
Η τουριστική βιομηχανία – αναφέρομαι σε νομοθετικές ελλείψεις – παρουσιάζει έλλειψη σταθερής / βιώσιμης δέσμευσης, ζημιώνοντας παράλληλα τον πολιτισμό και το περιβάλλον των αυτοχθόνων πληθυσμών
Συνεπώς είναι καθήκον των Μ.Κ.Ο να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα επικοινωνιακά μέσα προκείμενου να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον σε όλα τα επίπεδα. Εξαρτάται από αυτούς μα επηρεάσουν τις τουριστικές επιχειρήσεις έτσι ώστε να αναλάβουν την κοινωνική τους ευθύνη. Και τελικά οι ΜΚΟ πρέπει να διασφαλίσουν ότι μη – τοπικοί νόμοι θα εφαρμόζονται όπου ο Κώδικας Δεοντολογίας δεν γίνεται σεβαστός.
Το εργαστήρι «Τοπικές πρωτοβουλίες και δυναμικές δομές εναλλακτικού τουρισμού» πραγματοποιήθηκε το απόγευμα. Αναδείχθηκε σε ποιες περιοχές ο τουρισμός ανταγωνίζεται με όχι ίσους όρους άλλους οικονομικούς τομείς, όπως για παράδειγμα τον τομέα της αλιείας όπου τα προβλήματα από την υπεραλίευση και την ρύπανση των υδάτων γίνονται προφανή.
Παρά την εξαιρετική δυναμική του (1.300 χλμ παραλιών και 800 ξενοδοχεία), ο τουρισμός στην Τυνησία αντιμετωπίζει τρομερά δομικά προβλήματα. Συγκρινόμενος με τον «ανεύθυνο» τουρισμό, ο εναλλακτικός τουρισμός (που ουσιαστικά είναι ανύπαρκτος) θα μπορούσε σίγουρα να είναι σε τοπικό επίπεδο αναπτυξιακός παράγοντας.
Η θετική εμπειρία των NFI με τον υπεύθυνο τουρισμό, ο οποίος ωφελεί τον τοπικό πληθυσμό και σέβεται το περιβάλλον, μεταφέρθηκε επιτυχώς στους συμμετέχοντες.
Στις 29 Μαρτίου, δύο  ενδιαφέροντα εργαστήρια αναφορικά με το «κλίμα» διεξάχθηκαν:
«Ενέργεια, ανάπτυξη και κλίμα»: αυτό το εργαστήρι εστίασε στο πρόβλημα της κρίσης στην παγκόσμια ενέργεια, η οποία καταστρέφει κάθε απόπειρα ανάπτυξης, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Για να αποφευχθεί περαιτέρω διακύβευση του παγκόσμιου κλίματος από την χρήση ορυκτών καυσίμων, η ανανεώσιμη ενέργεια είναι ακόμη η επικρατούσα εναλλακτική.
Στο  δεύτερο εργαστήρι «Παγκόσμια εκστρατεία για την κλιματική αλλαγή», οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν την σημασία μίας παγκόσμιας συμμαχίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη κλιματικής δικαιοσύνης – εδώ και τώρα. Το Παγκόσμιο Φόρουμ Παρεμβάσεων Τουρισμού (GTIF), μία συμμαχία πρωτοβουλιών και οργανώσεων με σκοπό την αλλαγή των διεθνών τουριστικών μεταβολών, διοργάνωσε δύο συνεδριάσεις και προσπάθησε να βρει βιώσιμες λύσεις, παρά τον «λήθαργο» που έχει κυριαρχήσει σε αυτήν την περιοχή εδώ και χρόνια. Προτάθηκε ωστόσο η ίδρυση τοπικών δικτύων αντί ενός παγκόσμιου, καθώς τα τοπικά δίκτυα παρέχουν μία πλατφόρμα για να αναλυθούν τα το τοπικά προβλήματα με περισσότερη διαφάνεια και νομιμότητα.

 

Προγενέστερα από το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ του 2015, μία νέα συνάντηση του ασιατικού Φόρουμ και ευρωπαϊκών χωρών σχεδιάζεται στο Durban το 2014. Αυτό θα παρέχει την ευκαιρία να γίνει η δομή περισσότερο δυναμική, καθώς θα συνδεθεί με άλλα κινήματα και θα βρει μια αποδοτικότερη στρατηγική για τα ερχόμενα χρόνια

 

 

 

Καθώς το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ είναι ο χώρος συνάντησης διαφορετικών κοινωνικών παραγόντων, είναι προς όφελος των NFI να συμμετέχουν ενεργά, να συνεισφέρουν στην μάχη για την «Κλιματική Δικαιοσύνη – τώρα» και να μοιράζονται την εμπειρία τους και την εξειδίκευση τους στον εναλλακτικό τουρισμό. Οι NFI πρέπει να αδράξουν την ευκαιρία του Φόρουμ για να κάνουν την φιλοσοφία τους που βασίζεται στην αλληλεγγύη και την Βιώσιμη Ανάπτυξη, γνωστή στο ευρύτερο κοινό.

 

 

 

Mamadou MBODJI

 

NFI Αντιπροέδρος – RAFAN Πρόεδρος
————-
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Friends of Nature Greece συμμετέχουν στο ALTER SUMMIT/ Εναλλακτική Συνδιάσκεψη Ευρωπαϊκών Κινημάτων που θα πραγματοποιηθεί στις 6,7 Ιουνίου 2013 στην Αθήνα.