30 Ιουνίου: Σύλλογοι φροντίζουν το δασάκι της Σπιάνζας και διεκδικούν τον επαναπλημμυρισμό της λίμνης Μουριάς στο Νομό Ηλεία