Κάθε 1η Σεπτεμβρίου Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ προσεύχεται για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ το ρεπορτάζ της Μαρίας Αρβανίτη – Σωτηροπούλου με θέμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΌ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ καθώς και την ομιλία της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΦΤΩΧΕΙΑ που έκανε το 1998 στην Κωνσταντινούπολη – ΕΔΩ]
Οι “ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ” έχουν ευρείς ορίζοντες, παρακολουθούν, καταγράφουν,  αναδεικνύουν, ενημερώνουν και επιχειρούν να προβάλλουν όλα τα φιλοσοφικά, κοινωνικά, θεολογικά, θρησκευτικά, επιστημονικά ρεύματα που ευαισθητοποιούν τους ανθρώπους να εκτιμήσουν την αξία της ζωής και της φύσης και να την προστατέψουν.
Η εκκλησία τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο θεωρητικό επίπεδο, γιατί υπάρχουν και πρακτικές από ορισμένους ιερείς ή μοναχούς που δεν συνάδουν με τη θεωρία, στο να ευαισθητοποιήσει τους πιστούς της, αλλά και την κοινωνία γενικότερα, στην προστασία του Περιβάλλοντος.
Οι ΦτΦ ανοίγουν το θέμα ΕΚΚΛΗΣΙΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και θα επανέλθουν.
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Όμιλος “ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ” Θεσσαλονίκης συμμετέχει για τέταρτη συνεχή χρονιά στο Περιβαλλοντικό  οδοιπορικό στη Κωνσταντινούπολη. Το 2013 συμμετείχε στο σεμινάριο :

«Διαλεκτική Σχέση Αξιών – Περιβαλλοντική Κρίση» Υπό την Αιγίδα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας – το Ζωγράφειο Λύκειο – το Κ.Π.Ε. Κιλκίς]

Την 1η Σεπτεμβρίου επέλεξε η εκκλησία να την αφιερώσει στην προστασία του Περιβάλλοντος.

 

Η επίσημη πνευματική δραστηριοποίηση των εκκλησιαστικών αρχών για τα προβλήματα του Περιβάλλοντος έχει εκδηλωθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία από 20ετίας και πλέον, πρωτοστατούντος του Οικουμενικού Πατριαρχείου· από τον επίσημο εορτασμό των 900 χρόνων της ιδρύσεως της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, όπου πραγματοποιήθηκε Συνέδριο για το Περιβάλλον, με την ανακοίνωση το 1989 ότι η 1η Σεπτεμβρίου ορίζεται ως ημέρα, κατά την οποίαν, «επ’ ευκαιρία της εορτής τη Ινδίκτου ευχαί και ικεσίαι υπέρ της όλης δημιουργίας αναπέμπονται… ως ημέρας προστασίας του φυσικού Περιβάλλοντος»
Διαβάστε περισσότερα για τον ΙΝΔΙΚΤΟ και άλλες πληροφορίες για την Εκκλησία και το Περιβάλλον ΕΔΩ  (Επιμέλεια του Κώστα Φωτεινάκη, Προέδρου των ΦτΦ)
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μηνύματα του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου την ημέρα του Ίνδικτου και οι οποίες αμφιβάλουμε αν τις γνωρίζουν και εμβαθύνουν σε αυτές οι ιερείς και οι πιστοί.
Επιλέγουμε να σας παρουσιάσουμε τις ομιλίες του 2013 ΕΔΩ και του 2012 ΕΔΩ.
Ορισμένα αποσπάσματα:
“….ὀφείλομεν σήμερον νά ἐπικεντρώσωμεν τήν προσοχήν μας εἰς τάς ἀφανεῖς ἐπεμβάσεις τοῦ ἀνθρώπου εἰς τήν ἰσορροπίαν τοῦ περιβάλλοντος, ἡ ὁποία διασαλεύεται ὄχι μόνον δι᾿ ἐμφανῶν καταστρεπτικῶν ἐνεργειῶν, ὡς αἱ ἐκριζώσεις τῶν δασῶν, ἡ ὑπεράντλησις τῶν ὑδάτων, ἡ ἐν γένει ὑπερεκμετάλλευσις τῶν φυσικῶν καί ἐνεργειακῶν πόρων καί ἡ μέσῳ διαρροῆς καί ἀποθέσεως τοξικῶν καί χημικῶν οὐσιῶν μόλυνσις μεγάλων χερσαίων καί ὑδατίνων περιοχῶν, ἀλλά καί δι᾿ ἀφανῶν διά γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ πράξεων. Καί τοιαῦται τυγχάνουν αἱ ἐπεμβάσεις εἰς τά γονιδιώματα τῶν ἐμβίων ὄντων καί ἡ δημιουργία κατ᾿ αὐτόν τόν τρόπον μετηλλαγμένων εἰδῶν ἀγνώστου ἐν συνεχείᾳ μετεξελίξεως, ὡς καί ἡ ἀνεύρεσις τρόπων ἀποδεσμεύσεως τεραστίων δυνάμεων, τῶν ἀτομικῶν καί πυρηνικῶν, τῶν ὁποίων ἡ μή ὀρθή χρῆσις δύναται νά ἐξαφανίσῃ πᾶν ἴχνος ζωῆς καί πολιτισμοῦ εἰς τόν πλανήτην μας. 
Ἡ ἐπιστήμη, καλῶς πράττουσα, διαρκῶς ἐρευνᾷ καί προσπαθεῖ νά ἑρμηνεύσῃ τήν φυσικήν νομοτέλειαν καί τάξιν. Ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ πρός τούς πρωτοπλάστους “κατακυριεύσατε τῆς γῆς”(Γεν. θ΄ 1) παρέχει τήν ἄδειαν τῆς ἐρεύνης καί γνώσεως τῶν φυσικῶν καί βιολογικῶν μηχανισμῶν οἱ ὁποῖοι δροῦν εἰς αὐτήν, διά νά εἶναι σύνολον τό φυσικόν περιβάλλον παραδείσιον. Ἀρκεῖ ἡ ἐπιδίωξις τῆς γνώσεως καί ἡ ἐκμετάλλευσις αὐτῆς νά μή στοχεύῃ μόνον εἰς τό κέρδος καί νά μή εἶναι ἀλαζονική προσπάθεια οἰκοδομήσεως ἑνός νέου πύργου τῆς Βαβέλ…”
[Μήνυμα του 2013]
——–
-“…Ἡ  β ι ο π ο ι κ ι λ ό τ η ς, ἡ ὁποία εἶναι τὸ ἔργον τῆς πανσοφίας τοῦ Θεοῦ, δὲν ἐδόθη ἀσφαλῶς εἰς τὴν ἀνεξέλεγκτον ἐξουσίαν τοῦ ἀνθρώπου. Κ α τ α κ υ ρ ί ε υ σ ι ς  τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν τῇ γῇ ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου σημαίνει ἔλλογον χρῆσιν καὶ ἀπόλαυσιν τῶν προσφερομένων ἀγαθῶν καὶ ὄχι καταστρεπτικὴν ἐκ πλεονεξίας ἀντλησιν καὶ κάρπωσιν ἢ καταστροφὴν τῶν πόρων αὐτῆς.

Ἐν τούτοις, ἰδίᾳ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας, παρατηροῦμεν μίαν ὑπερβολικὴν ἐκμετάλλευσιν τῶν φυσικῶν πόρων, μὲ συνέπειαν τὴν καταστροφὴν τῆς περιβαλλοντικῆς ἰσορροπίας τῶν οἰκοσυστημάτων καὶ γενικώτερον τῶν περιβαλλοντικῶν συνθηκῶν, εἰς τρόπον ὥστε οἱ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμένοι ὅροι διαβιώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς νὰ γίνωνται δυσμενέστεροι δι’ αὐτόν. Ἐπὶ παραδείγματι, ὡς παρατηροῦμεν ἅπαντες, ἐπιστήμονες, ἐκκλησιαστικοὶ καὶ πολιτικοὶ ἄρχοντες καὶ ἐν γένει ἡ ἀνθρωπότης, αὐξάνεται ἡ θερμοκρασία τῆς ἀτμοσφαίρας, ἐκδηλοῦνται ὑπερβολικαὶ βροχοπτώσεις, μολύνονται ἐπίγεια καὶ θαλάσσια οἰκοσυστήματα, καί, γενικώτερον, διαταράσσεται, ἐνίοτε δὲ καὶ καταστρέφεται πλήρως, ἡ δυνατότης συνεχίσεως τῆς ζωῆς εἰς ὡρισμένας περιοχάς.
Βλέπουσα καὶ ἐμπειρικῶς ἀξιολογοῦσα τοὺς ἐκ τῆς τοιαύτης ἐξελίξεως τῶν περιβαλλοντικῶν συνθηκῶν κινδύνους διὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία καθιέρωσεν ἤδη ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ προκατόχου ἡμῶν ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου τὴν πρώτην Σεπτεμβρίου ἑκάστου ἔτους ὡς ἡμέραν προσευχῆς διὰ τὸ περιβάλλον. 
Ἀλλ’  ὀφείλομεν νὰ παραδεχθῶμεν ὅτι τὰ αἴτια τῶν δυσαρέστων περιβαλλοντικῶν ἀλλαγῶν δὲν εἶναι θεοκίνητα ἀλλὰ ἀνθρωποκίνητα…”

Μήνυμα 2012