Δευτέρα 11 Νοεμβρίου ξεκινάει η ετήσια Σύνοδος του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή COP19 | Το ΥΠΕΚΑ και η κυβέρνηση απουσιάζει | Η κοινωνία είναι “εκτός κλίματος”

[Συγκέντρωση για την προστασία του κλίματος στην Πλατεία Συντάγματος, 2009]
Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece εγκαίρως (21/10/2013)  ξεκίνησε την εκστρατεία του για την προβολή του αιτήματος της κλιματικής δικαιοσύνης.
  1. Εξέδωσε ανακοίνωση που την κοινοποίησε στα ΜΜΕ [ΕΔΩ]
  2. Δημιούργησε το γραφιστικό μήνυμα “Κλιματική Δικαιοσύνη Τώρα”/ “Climate Justice  Now”
  3. Μετάφρασε και έκανε υποτιτλισμό στο video Naturefriends  International  Explains  Climate  Fairness  [ΕΔΩ]
  4. Ζήτησε συνάντηση από το ΥΠΕΚΑ για το θέμα της συμμετοχής, της εκπροσώπησης και των θέσεων της χώρας μας στη Σύνοδο του ΟΗΕ COP19 που διεξάγεται από 11-22/11/στη Βαρσοβία. Η συνάντηση δεν πραγματοποιηθεί με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο site του ΥΠΕΚΑ δεν υπάρχει καμία αναφορά για το θέμα της συμμετοχής της Ελλάδας στη σύνοδο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή. Πέρσι στο Ντέρμπαν ή χώρα μας είχε χαμηλό επίπεδο εκπροσώπησης και συμμετοχής στην COP18.

Δυστυχώς και τα ΜΜΕ καθώς και γενικότερα η κοινωνία βρίσκεται “εκτός κλίματος”. Οι ΦτΦ θα συνεχίσουν να παρεμβαίνουν για το θέμα της προστασίας του κλίματος, ακόμα και στου δύσκολους καιρούς που ζούμε σήμερα.