87 Περιβαλλοντικοί, Οικολογικοί, Κοινωνικοί, Επιστημονικοί οργανισμοί από 33 χώρες του κόσμου στέλνουν ανοιχτή επιστολή στη Σύνοδο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή COP19

 

Βαρσοβία, 8 Νοέμβρη 2013
 87 Περιβαλλοντικοί, Οικολογικοί, Κοινωνικοί, Επιστημονικοί οργανισμοί από 33 χώρες του κόσμου στέλνουν ανοιχτή επιστολή προς στους υπουργούς και στους αντιπροσώπους του UNFCC στην Σύνοδο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή COP19 στη Βαρσοβία.
Θέμα: Σταματήστε τις αγορές άνθρακα από το να υπονομεύουν τις δεσμεύσεις μείωσης των αέριων του θερμοκηπίου στην COP-19
 Κύριε Υπουργέ, Κύριε αντιπρόσωπε,
Η νέα έκθεση του IPCC επιβεβαιώνει τηντεράστια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Χωρίς άμεση και εκτεταμένη δράση τώρα, θα δούμε σοβαρές επιπτώσεις στα εδάφη και τα νεράαπό τα οποία όλοι εξαρτόμαστε για την επιβίωσή μας. Πριν από 19 χρόνια ησύμβαση του ΟΗΕ για την αλλαγή του κλίματος εγκρίθηκε με στόχο την σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων θερμοκηπίου σε ασφαλή επίπεδα. Κάθε επιπλέον τόνος διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπεται θακαθιστά όλο και πιο δύσκολη και δαπανηρή για την επίτευξη του στόχου των 2 ° C.
Εμείς, 87 άνθρωποι των δικτύων της κοινωνίας των πολιτών, οργανώσεις και ευαισθητοποιημένοι πολίτες από 33 χώρεςσας καλούμε να συμφωνήσετε σε φιλόδοξη δράση για το κλίμα και να σταματήσετε τις αγορές διοξειδίου του άνθρακα από το να υπονομεύουν τις δεσμεύσεις των χωρών για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στηνCOP-19. Για ναανοίξει ο δρόμος για μια ολοκληρωμένη, μακρόπνοη παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα που μπορεί να συμφωνηθεί μέχρι το 2015, σας καλούμε να:
·         Συμφωνήσετε σχετικά με τις απαιτήσεις για σαφείς, δίκαιες και φιλόδοξες δεσμεύσεις περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να μείνει κάτω από τους 2 βαθμούς
·         Απορρίψετε την πιλοτική φάσηγια την εμπορία μονάδων εκπομπών άνθρακα βάσει του πλαισίου για τις εναλλακτικές προσεγγίσεις (FVA) ώστε να μην υπονομευθεί το νέο καθεστώς για το κλίμα μετά το 2020
·         Καθιερώσετε ένα διεθνές λογιστικό πλαίσιο για την αποφυγή της διπλής καταμέτρησης(εννοεί των εκπομπών άνθρακα) και να επιτρέψετε τα καθαρά ατμοσφαιρικά οφέλη που μπορούν να επιτευχθούν
·         Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στις αγορές διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να συνδέεται με υψηλή φιλοδοξία των στόχων μείωσης των εκπομπών ώστε νααποφευχθεί το ενδεχόμενο για νέο hot air”.
·         Εξαιρέσετε σαφώς τύπους έργων, όπως είναι τα μεγάλα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού, από τους ευέλικτους μηχανισμούς του Κιότο CDM (Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης) και JI για να αποφευχθεί η υπονόμευση των κλιματικών δεσμεύσεων των ανεπτυγμένων χωρών
·         Σταματήστε την επιδότηση των ορυκτών καυσίμων και να εξαιρέσετε τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακααπό το μηχανισμό CDM
·         Δημιουργήστε εγγυήσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όταν μεγάλα έργα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής υλοποιούνται στο πλαίσιο του CDM, του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα, των ΝΑΜΑ ή των μελλοντικών αγορών διοξειδίου του άνθρακα.
Με εκτίμηση,
Κατάλογος οργανισμών και ανθρώπων που υπογράφουν ανά ήπειρο
http://www.nfi.at/dmdocuments/OpenLetterCOP19_EN.pdfστον α/α 63 υπογράφει η εκπρόσωπος των Naturefriends International/ NFI Anita Pinter
[σημείωση οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ είναι τακτικά μέλη των NFI]