Naturefriends International/NFI Έκκληση για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Naturefriends demands to the future European Parliament

 


Διαβάστε την έκκληση των NFI στα αγγλικά ΕΔΩ

Naturefriends International/NFI
 
Έκκληση για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 
Κοινωνική αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή
Χρειαζόμαστε μία Ευρώπη που δεν χωρίζεται σε Βόρεια και Νότια, σε κέντρο και  περιφέρεια. Η Ευρώπη δεν είναι αγορά ευκαιριών self-service όπου κυριαρχεί το χρήμα, αλλά είναι Ευρώπη αμοιβαίας ασφάλειας όπου ο καθένας συνεισφέρει για ένα κοινό και ασφαλές μέλλον και που ενισχύουμε αμοιβαία ο ένας τον άλλον. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς να οδηγούν ολόκληρες περιοχές, χώρες ή πληθυσμιακές ομάδες στην φτώχεια.
 
Βιώσιμη ανάπτυξη και προοπτικές για τους νέους
Η επένδυση σε βιώσιμα συστήματα ενέργειας και μεταφορών όχι μόνο μειώνει το οικολογικό μας αποτύπωμα  και τις επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή, δημιουργεί επίσης βιώσιμη απασχόληση με καλές ευκαιρίες εξαγωγών, καθώς τα περιβαλλοντολογικά και κλιματικά προβλήματα  πρέπει να λυθούν και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Όσο περισσότερο οι άλλες χώρες παραμελούν την αναγκαιότητα μιας οικολογικής-κοινωνικής ανάκαμψης, τόσο περισσότερο θα έχουν ανάγκη τις ευρωπαϊκές τεχνολογίες στο τέλος. Η αύξηση των κονδυλίων για έρευνα βοηθά στη διασφάλιση της πρωτοποριακής απόδοσης της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Κανονισμοί χρηματοοικονομικού και οικολογικού τομέα και δίκαια φορολογικά συστήματα
Η απελευθέρωση των χρηματοοικονομικών αγορών οδηγεί σε μία μη υγιή κυριαρχία εις βάρος των παραγωγικών και αναπαραγωγικών τομέων.  Οι  μόνιμες “φούσκες” κερδοσκοπίας αποτελούν επιβεβαίωση αυτού του πλεονάσματος των χρηματοοικονομικών πηγών. Χωρίς παραγωγή, δεν αυξάνεται η αξία, για αυτό πρέπει να υπάρξει θεσμική ρύθμιση στις χρηματαγορές ώστε να διασφαλίζεται η θετική τους συμβολή στην δημιουργία της αξίας. Η παγκόσμια θεσμική ρύθμιση του οικονομικού τομέα, ο διαχωρισμός  των εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών, ο περιορισμός των συναλλαγών υψηλής συχνότητας ή η επιβολή φόρων στην κερδοσκοπία και στην ακίνητη περιουσία είναι βασικά στοιχεία που θα εμποδίσουν την αυτοκαταστροφική τάση του χρηματοοικονομικού τομέα και θα επενδύσουν στην παραγωγή και στις υποδομές.
Εξασφάλιση αποτελεσματικής δημόσιας υποδομής και πρόσβαση σε αυτή
Αποτελεσματικές υποδομές όπως τα τρένα, η ύδρευση και η ενέργεια είναι δημόσιες υπηρεσίες που δεν πρέπει να θυσιασθούν σε  βραχυπρόθεσμα οικονομικά συμφέροντα. Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας για μία κοινωνική και οικολογική διακυβέρνηση των εθνικών οικονομιών και μπορούν να εξασφαλίσουν την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών με την πρόσβασή τους σε αυτά χωρίς διακρίσεις.
Περισσότερη δημοκρατία, συμμετοχή και πρόσβαση στη δικαιοσύνη
Οι πολίτες θα μπορούν να ταυτισθούν με την Ευρώπη μόνο εάν διασφαλισθεί η δημοκρατική συμμετοχή και η εκπροσώπηση των συμφερόντων τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια δημοκρατικά εκλεγμένη ευρωπαϊκή κυβέρνηση νομιμοποιείται περισσότερο να εγκρίνει την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επομένως, μια Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να είναι ακόμη πιο δημοκρατική, που να χαρακτηρίζεται από έναν πραγματικά δημοκρατικό διαχωρισμό εξουσιών και ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας.
Όχι διακρίσεις και ισότητα για όλους ενώπιον του νόμου
Η Ευρώπη έχει καταπολεμήσει με επιτυχία τον ρατσισμό και τη διάκριση κατά των μειονεκτουσών ομάδων. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε να αντιμετωπίζονται οι μετανάστες, που έρχονται στη χώρα μας αναζητώντας βοήθεια, ως άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρωπιστική βάση της κοινωνίας μας. Όσοι γυρίζουν το κεφάλι, όταν καταπατείται το  δικαιώματα  της ζωής των μεταναστών, δεν θα πρέπει να εκπλήσσονται όταν, στη συνέχεια, τα δικαιώματα άλλων μειονοτήτων επίσης περιορίζονται.
Εξασφάλιση παγκόσμιας ειρήνης χωρίς στρατιωτικές συμφωνίες
Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την δημιουργία της ήταν αρχικώς και πάνω από όλα ένα σχέδιο ειρήνης – να μην ξαναγίνει πόλεμος σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η απόδειξη ότι η ειρήνη προσφέρει ευημερία και ασφάλεια. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στην επιτυχία ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση προωθείται συνεχώς. Η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να υπερασπίζεται την ασφάλειά της και να υποστηρίζει τις ανθρωπιστικές παρεμβάσεις. Μια επιθετική στρατιωτική πολιτική ενεργοποιεί μόνο επιθετικές αντιδράσεις και δεν ενδείκνυται για την διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης.
Μία ένωση παγκόσμιας ευθύνης

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια επιτυχημένη βιομηχανική δύναμη και έχει σημαντική επιρροή στην ανάπτυξη των συνθηκών διαβίωσης σε μειονεκτούσες περιοχές όπως επίσης και στην παγκόσμια ανάπτυξη του περιβάλλοντός μας – ειδικά στις περιοχές κλιματικής προστασίας, γεωργίας, διαχείρισης δασών ή αλιείας. Τα κριτήρια που διαμορφώσαμε για μια βιώσιμη ενιαία αγορά και τα οποία βελτιώνονται συνεχώς θα πρέπει επίσης να είναι τα ίδια και για την παγκόσμια ανάπτυξη. Η Ευρώπη διαθέτει τα απαραίτητα μέτρα και ευκαιρίες προκειμένου να διασφαλίσει το δίκαιο παγκόσμιο εμπόριο, καθώς επίσης τη δίκαιη παγκόσμια περιβαλλοντολογική και κοινωνική πολιτική και πρέπει ενεργά να αναλάβει αυτή την ευθύνη.