Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων | Κυριακή πρωί …πάμε Βουρκάρι! Παρατήρηση πουλιών στο Βουρκάρι. (Κυριακή 2 Φεβρουαρίου, ώρα 10 π.μ) |