Γιώργος Λιάλιος – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Γυρίζει σελίδα το Πάρκο Τρίτση”