Η κλιματική αλλαγή τροφοδοτεί δασικές διαταραχές, δείχνει μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δασών

Η κλιματική αλλαγή τροφοδοτεί δασικές διαταραχές, δείχνει μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δασών

ημερομηνία: 4 Αυγ. 2014
           
 Περίληψη:
Η αλλαγή του κλίματος αλλάζει ήδη το  περιβάλλον, λένε οι ειδικοί. Μακρόβια οικοσυστήματα, όπως τα δάση είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις συγκριτικά ραγδαίες αλλαγές του κλιματικού συστήματος. Μια νέα διεθνής μελέτη δείχνει ότι η βλάβη από τον άνεμο, τα σκαθάρια του κορμού των δέντρων, και τις πυρκαγιές έχει αυξηθεί δραματικά στα δάση της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια.
  
Κείμενο
Διαταραχές όπως η πτώση δέντρων από αέρα, και οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν μέρος της φυσικής δυναμικής των δασικών οικοσυστημάτων, και δεν είναι, ως εκ τούτου, μια καταστροφή για το οικοσύστημα ως τέτοιο. Ωστόσο, αυτές οι διαταραχές έχουν ενταθεί σημαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες, κάτι το οποίο αποτελεί πρόκληση ολοένα και περισσότερο για την αειφόρο διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων” λέει ο Ρούπερτ Seidl, (BOKU –Βιέννη), ο κύριος ερευνητής της μελέτης.
Οι συγγραφείς δείχνουν ότι η ζημία που προκαλείται από τη διαταραχή των δασών αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία 40 χρόνια στην Ευρώπη, φθάνοντας τα 56 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ξυλείας ανά έτος την περίοδο 2002 – 2010.
 
Αναλύσεις σεναρίων για τις επόμενες δεκαετίες δείχνουν επίσης μια συνέχιση της τάσης αυτής. Η μελέτη εκτιμά ότι οι δασικές διαταραχές θα αυξήσουν τη ζημιά κατά  άλλο ένα εκατομμύριο κυβικά μέτρα ξυλείας κάθε χρόνο για τα επόμενα 20 χρόνια. Η αύξηση αυτή ισοδυναμεί με αποθηκευμένο όγκο ξυλείας σε μια δασική περιοχή που αντιστοιχεί σε 7.000 γήπεδα ποδοσφαίρου. Οι επιστήμονες αναγνώρισαν την κλιματική αλλαγή ως την κύρια κινητήρια δύναμη πίσω από την αύξηση αυτή. Αν υποτεθεί ότι θα υπάρχουν σταθερές κλιματολογικές συνθήκες τότε οι προσομοιώσεις τους δείχνουν ότι δεν θα υπάρξει σημαντική αύξηση των διαταραχών στο δάσος πάνω από τα σημερινά επίπεδα. Οι ζημιές από δασικές πυρκαγιές εκτιμάται ότι θα αυξηθούν ιδιαίτερα στην Ιβηρική χερσόνησο, ενώ οι ζημιές από τα σκαθάρια των κορμών θα  αυξηθούν πιο έντονα στην περιοχή των Άλπεων. Οι ζημιές από αέρα θα πλήξουν  κυρίως την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη.
Οι αυξημένες διαταραχές ενισχύουν την κλιματική αλλαγή
Υπάρχει ισχυρή ανάδραση από τις δασικές διαταραχές στο κλιματικό σύστημα. Επί του παρόντος, τα δάση της Ευρώπης μετριάζουν την κλιματική αλλαγή λόγω της απορρόφησης μεγάλων ποσοτήτων του θερμοκηπιακού αερίου του διοξειδίου του άνθρακα. Ωστόσο, η απώλεια άνθρακα από την αύξηση της θνησιμότητας των δέντρων και από τις προαναφερθείσες διαταραχές θα μπορούσε να μειώσει αυτή την πρόσληψη και να αντιστρέψει τις θετικές επιπτώσεις της διαχείρισης των δασών που έχουν ως στόχο τη μείωση της κλιματικής αλλαγής. Επομένως, με τη σειρά τους οι δασικές διαταραχές μπορούν να ενισχύσουν περισσότερο την κλιματική αλλαγή. Σε αυτό το πλαίσιο, προσαρμοσμένες στρατηγικές διαχείρισης, όπως η αύξηση της βιοποικιλότητας και η βελτιστοποιημένη εξειδίκευση των παρεμβάσεων σε δάση της Ευρώπης, μπορούν να θωρακίσουν αυτές τις απώλειες άνθρακα και να υποστηρίξουν τη δασική λειτουργία του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Η διαχείριση των δασών της Ευρώπης θα πρέπει ως εκ τούτου να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες διαταραχές, προκειμένου να διατηρηθούν τα οφέλη των δασών και να συνεχίσουν να παρέχονται οι στο σύνολό τους  οι οικοσυστημικές υπηρεσίες  στην κοινωνία, καταλήγει η μελέτη.
Πηγή παρουσίασης:
Η παραπάνω παρουσίαση βασίζεται σε υλικό που παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών.
Πηγή δημοσίευσης:

 

Rupert Seidl, Mart-Jan Schelhaas, Werner Rammer, Pieter Johannes Verkerk. Increasing forest disturbances in Europe and their impact on carbon storage. Nature Climate Change, 2014; DOI: 10.1038/nclimate2318
 
Μετάφραση για τους ΦΙΛΟΥΣ της ΦΥΣΗΣ: Ηλίας Γιαννίρης igiann3@gmail.com