7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας: Πρακτικά | “Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία” | Μυτιλήνη 9-12 Οκτωβρίου 2014

Πραγματοποιήθηκε το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας που διοργανώθηκε από την Ελληνική Οικολογική Εταιρεία, την Ελληνική Βοτανική Εταιρεία και την Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη, στο διάστημα 9-12 Οκτωβρίου 2014, με θέμα:

“Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία”

Θεματικές ενότητες:

 1. Οικολογία πληθυσμών
 2. Οικολογία κοινοτήτων
 3. Λειτουργική οικολογία
 4. Πρότυπα βιοποικιλότητας της Ελλάδας
 5. Εξελικτική οικολογία
 6. Οικολογική μοντελοποίηση / Μαθηματική οικολογία
 7. Διατήρηση βιοποικιλότητας
 8. Διαχείριση ενδιαιτημάτων και οικοσυστημάτων – Προστατευόμενες περιοχές
 9. Κλιματική αλλαγή, είδη και οικοσυστήματα
 10. Βιολογικές εισβολές
 11. Εφαρμογές της οικολογικής έρευνας
 12. Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία

Τα πρακτικά του 7ου συνεδρίου δημοσιεύονται ΕΔΩ 
Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο ΕΔΩ