Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ΚΟΣΜΟΥ 2014: Διακυβέρνηση για την αειφορία | Governing for Sustainability 2014

 
Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece συνεχίζουν να παρουσιάζουν την ετήσια έκδοση του Worldwatch Institute για το 2014. Δυστυχώς και το 2014 δεν μεταφράστηκε και ούτε προφανώς εκδόθηκε στη χώρα μας η ετήσια έκδοση του Ινστιτούτου.
Οι ΦτΦ υπογραμμίζουν το έλλειμα εκδόσεων οικολογικoού και κοινωνικού περιεχομένου στη χώρα μας.
Εξακολουθούμε και παρουσιάζουμε την ετήσια έκδοση, διατηρούμε την επαφή και βάζουμε ως στόχο την επανέκδοση της έκθεσης στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ΚΟΣΜΟΥ 2014 “Governing for Sustainability” ΕΔΩ.