Μαφία: Μία νέα έκθεση της EU-Eurojust αποκαλύπτει ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος πίσω από περιβαλλοντικά εγκλήματα

 

Δελτίο Τύπου της Eurojust
21 Νοεμβρίου 2014
www.eurojust.europa.eu
Μαφία: Μία νέα έκθεση της EUEurojust αποκαλύπτει ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος πίσω από περιβαλλοντικά εγκλήματα
Μια νέα έκθεση από το σώμα της ΕΕ επιφορτισμένο με τη δικαστική συνεργασία, τη Eurojust, αποκαλύπτει ότι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος βρίσκονται πίσω από τη διασυνοριακή περιβαλλοντική εγκληματικότητα. Ταυτόχρονα, παραδόξως, παρά τα τεράστια κέρδη από τα εγκλήματα αυτά (υπολογίζονται σε 30 με 70 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Πηγή: ΟΟΣΑ), οι στατιστικές δείχνουν ότι το περιβαλλοντικό έγκλημα σπάνια διώκεται από τις εθνικές αρχές. Ο αριθμός των υποθέσεων που παραπέμπονται στην Eurojust είναι πολύ χαμηλός, παρά την ανάγκη μιας διασυνοριακής προσέγγισης για την επίτευξη καταδικαστικών αποφάσεων, την οποία εξήγησε η Eurojust κατά τη διάρκεια συνέντευξης στις Βρυξέλλες στις 21 Νοεμβρίου.
Η μακριά λίστα των περιβαλλοντικών εγκλημάτων περιλαμβάνει:
• Επικίνδυνα απόβλητα τα οποία εξάγονται παράνομα σε τρίτα κράτη από την Ιταλία και την Ιρλανδία
• Διαφορετικά είδη μόλυνσης του νερού στην Ελλάδα, Ουγγαρία και την Σουηδία
• Παράνομη εξαγωγή αυγών πουλιών και πιθήκων
Αυτή η πρώτη έκθεση της Eurojust αναφορικά με το περιβαλλοντικό έγκλημα εστιάζει σε τρία θέματα και εξετάζει τις εθνικές δομές εφαρμογής, την πρόσβαση στην τεχνογνωσία, καθώς και τις πιθανές λύσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της διακίνησης ειδών υπό εξαφάνιση, της παράνομης διακίνησης αποβλήτων, καθώς και της ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων.
Κύρια ευρήματα:
• Τα έσοδα από το περιβαλλοντικό έγκλημα είναι πολύ υψηλά, παρόλα αυτά οι ποινές είναι χαμηλές.
• Η σχέση μεταξύ Ομάδων του Οργανωμένου Εγκλήματος (OCGs) και της παράνομης διακίνησης αποβλήτων είναι πλημμελώς διερευνημένη ή απλά δεν διερευνάται.
Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, π.χ. ο εισαγγελέας δεν λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες από τις τελωνειακές ή κτηνιατρικές αρχές. 
• Σε μεγάλο βαθμό, οι εθνικές αρχές αδυνατούν να αντιμετωπίσουν υποθέσεις με ένα διασυνοριακό τρόπο. Η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο διαφέρει από Κράτος Μέλος σε Κράτος Μέλος. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει μια εναρμονισμένη, διασυνοριακή προσέγγιση για την καταπολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος.
• Ορισμένα Κράτη Μέλη δεν έχουν θεσπίσει τις κατάλληλες οργανωτικές δομές, π.χ. ειδικές μονάδες της αστυνομίας ή εισαγγελείς που να επικεντρώνονται αποκλειστικά στο περιβαλλοντικό έγκλημα. Η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία έχουν θεσπίσει τους συγκεκριμένους ειδικούς  εισαγγελείς.
Κύριες Λύσεις
• Οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για αυτό το είδος της εγκληματικότητας. Η βελτίωση της συλλογής πληροφοριών σε επίπεδο Κράτους Μέλους πρέπει να αναπτυχθεί μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης, η οποία θα βελτιώσει τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας μεταξύ των διαφορετικών αρχών.
• Η έγκαιρη συμμετοχή της Eurojust στο συντονισμό των ερευνών και των διώξεων και η πιο συστηματική χρήση των εργαλείων της – κοινές ομάδες έρευνας, συναντήσεις συντονισμού και κέντρα συντονισμού – για την πιο αποτελεσματική καταπολέμηση των σοβαρών διασυνοριακών εγκλημάτων κατά του περιβάλλοντος .
Η επίτροπος VeraJourova σχολίασε : ” Μία από τις προτεραιότητές μου σαν Επίτροπος είναι να οικοδομήσω στους πολίτες ένα αίσθημα εμπιστοσύνης για τα δικαστικά συστήματα της ΕΕ. Και ένα από τα στοιχεία της οικοδόμησης αυτής της εμπιστοσύνης είναι τελικά να διωχθούν και να μπουν στην φυλακή οι επικίνδυνοι εγκληματίες. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των πολιτών και το Κράτος Δικαίου, κατά την έκδοση των ενταλμάτων έρευνας και κατάσχεσης. Για αυτό είναι ζωτικής σημασίας ότι οι εισαγγελείς συμμετέχουν από την αρχή στηνκαταπολέμηση των διασυνοριακών εγκλημάτων. Το περιβαλλοντικό έγκλημα απειλεί την ανθρώπινη ζωή, την υγεία και τους φυσικούς πόρους. Αυτά τα εγκλήματα επηρεάζουν το σύνολο της κοινωνίας. Θα πρέπει επομένως να στοχευτούν  με την ίδια σοβαρότητα όπως και τα άλλα ποινικά αδικήματα.”
Η Πρόεδρος της Eurojust, Κα Michèle Coninsx, και ο επικεφαλής της Ομάδας Έργου της Eurojust για το Περιβαλλοντικό Έγκλημα, Κος Leif Görts, σχολίασαν: ” Αυτή η έκθεση είναι μια κλήση αφύπνισης για τους επαγγελματίες και τους φορείς χάραξης πολιτικής σχετικά με τις σοβαρές επιπτώσεις αυτού του σχετικά νέου και ολοένα συχνότερου τύπου εγκλήματος. Οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος δραστηριοποιούνται στον περιβαλλοντικό έγκλημα μιας και οι κυρώσεις είναι χαμηλές. Η κατάσταση αυτή απαιτεί διασυνοριακή δράση και τις σωστές οργανωτικές δομές που πρέπει να θεσπιστούν στα Κράτη Μέλη.”
Για συνεντεύξεις και περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
EUROJUST
Ulf Bergström
Επικεφαλής Επικοινωνίας και Εξωτερικών Σχέσεων
Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
Tηλ: +31 646 764 029
E-mail: ubergstrom@eurojust.europa.eu
Για όλα τα δελτία τύπου της Eurojust, επισκεφθείτε το www.eurojust.europa.eu
 
ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ