ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΗ ΝΙΓΡΙΤΑ (Σερρών) | Σάββατο 28 Μαρτίου – Εκδήλωση, Συζήτηση

            
[Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/Naturefriends Greece στηρίζουν τον αγώνα ενάντια στις εξορύξεις χρυσού Αγκίστρου και Νιγρίτας Σερρών]
 
ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΧΡΥΣΟΥ
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ..
Το ζήτημα της εξόρυξης χρυσού είναι από τα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενα θέματα παγκοσμίως, τόσο για περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς, όσο και για κοινωνικοπολιτικούς λόγους. Η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων χρυσού από εταιρείες κολοσσούς, πάντα σε σχέση με τις ακραία επιβλαβείς μεθόδους της εξόρυξης, εγείρει σοβαρά προβλήματα νομιμότητας και συναίνεσης στις τοπικές κοινωνίες όπου επιχειρείται. Σχεδόν στο σύνολό τους, όπως άλλωστε αποδεικνύεται συνεχώς, πρόκειται για ύποπτες συμφωνίες που περιλαμβάνουν επισφαλείς και ασύμφορους όρους προς όφελος των παραπάνω εταιρειών και είναι πολύ ζημιογόνες για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως μεταλλευτικές.
 
Τεράστιες ευθύνες αποδίδονται στις εκάστοτε κυβερνήσεις που τείνουν να λειτουργούν υπονομευτικά ενάντια στη βούληση των πολιτών. Ταυτόχρονα, αγνοείται επιδεικτικά η άποψη της επιστημονικής κοινότητας για τις ανεπανόρθωτες επιπτώσεις της εξόρυξης χρυσού στο περιβάλλον, οι οποίες περιλαμβάνουν την αποψίλωση/καταστροφή των δασών, την απώλεια βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων εκτάσεων, την αποστράγγιση του εδάφους, τη μόλυνση του νερού, τον αποκλεισμό όλων των αγροτοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, την παραγωγή τεράστιων ποσοτήτων τοξικής σκόνης που μεταφέρεται με τον αέρα και επικάθεται γρήγορα και παντού.
Oι οικονομικές ζημίες από την άλλη είναι πολύπλευρες: Προβλέπονται αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων και πλήρη κατοχή του μεταλλευτικού περιεχομένου από την εταιρεία χωρίς κέρδη για το Δημόσιο ενώ παράλληλα παύει το καθεστώς προστασίας για ήδη χαρακτηρισμένες προστατευόμενες περιοχές. Η εξορυκτική δραστηριότητα είναι, πλήρως ασύμβατη με οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα με όρους αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης, λόγω της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Οι περιοχές που σήμερα βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, είναι ορεινές περιοχές, πολλές από αυτές ενταγμένες στο πρόγραμμα προστασίας NATURA και όλες έχουν προοπτικές ήπιας τουριστικής, κτηνοτροφικής και αγροτικής ανάπτυξης. Κάποιες από τις περιοχές που εντάσσονται στα μεταλλευτικά σχέδια του κράτους βρίσκονται επίσης πολύ κοντά σε παραθαλάσσιους τουριστικούς προορισμούς. Αυτονόητο είναι λοιπόν ότι η γεωργία και η κτηνοτροφία θα πρέπει να αποκλειστούν σαν πιθανές οικονομικές ενασχολήσεις των κατοίκων αλλά και τα σχέδια για τουριστική, αγροτουριστική ανάπτυξη και εναλλακτικό τουρισμό, καθώς η επέμβαση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον δεν θα το καθιστά ελκυστικό για άλλου είδους δραστηριότητες.
Σε κάθε στάδιο της εξόρυξης και της επεξεργασίας προκύπτουν σοβαρές και κατά κύριο λόγο ανεπανόρθωτες επιπτώσεις τόσο για το περιβάλλον εν γένει όσο και για τους ζωντανούς οργανισμούς αλλά και για τον άνθρωπο. Για την διάνοιξη των ορυγμάτων για την επιφανειακή εξόρυξη απαιτείται η αποψίλωση τεράστιων εκτάσεων γης που συχνά περιλαμβάνουν αρχέγονα δάση (περιοχές natura) και βλάστηση όπου η καταστροφή τους είναι μη αναστρέψιμη. Ταυτόχρονα, για την επίτευξη της εξορυκτικής δραστηριότητας είναι αναγκαία η αποστράγγιση του υπεδάφους με γεωτρήσεις που οδηγεί στην υποχώρηση του υδροφόρου ορίζοντα. Συνέπεια αυτού είναι η έλλειψη νερού και φαινόμενα ξηρασίας στην ευρύτερη περιοχή. Για την συνεχή εκσκαφή χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών και σκαπτικών μηχανημάτων, αλλά και διαρκείς μετακινήσεις υπερβαρέων οχημάτων. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η διαρκής ηχορύπανση (διαταραχή οικοσυστημάτων εντόμων, μελισσών και γενικότερα της πανίδας), αέρια ρύπανση (η Μ.Π.Ε. της Ελληνικός Χρυσός για τις Σκουριές Χαλκιδικής αναφέρει σύνολο παραγόμενης σκόνης κατά την λειτουργία του ορυχείου 3.116 τόνοι σκόνης ανά ώρα!)
Νερό: Κατά τις διαδικασίες της επεξεργασίας των εξορυγμένων υλικών, για κάθε τόνο επεξεργαζόμενου πετρώματος, το οποίο αποφέρει περίπου ένα γραμμάριο χρυσού, απαιτείται ποσότητα νερού που φτάνει τα 3.030 λίτρα. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μεταλλευτικές εταιρίες σε διάφορες περιοχές (Ρουμανία, Λατινική Αμερική) εκτρέπουν ποταμούς διοχετεύοντάς τους σε κλειστά δίκτυα για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του οδηγώντας μεγάλες περιοχές σε ερημοποίηση και δημιουργώντας κύματα εσωτερικής μετανάστευσης. Χρήσιμο είναι να έχουμε υπόψη μας και πόση είναι η μέση κατανάλωση νερού σε μεταλλεία χρυσού. Έχει υπολογιστεί σε 691.000 λίτρα ανά κιλό παραγόμενου χρυσού.
Στερεά Απορρίμματα/κατάλοιπα: Από την επεξεργασία του εξορυγμένου υλικού κατά τον εμπλουτισμό του με τοξικές ουσίες προκύπτουν εκατομμύρια τόνοι εξορυκτικών μεταλλευτικών καταλοίπων τα οποία περιέχουν κυάνιο λόγω της επίπλευσης αλλά και αρσενικό, κάδμιο, χρώμιο, μόλυβδο κ.α. τα οποία βρίσκονται φυσικά στο μετάλλευμα και απελευθερώνονται κατά τον διαχωρισμό του χρυσού. Όλα αυτά τα κατάλοιπα με βάση τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προβλέπεται να αποτίθενται σε εξωτερικούς χώρους ειδικά διαμορφωμένους με φράγματα και μεμβράνες υδατοστεγάνωσης, οι οποίες όλοι γνωρίζουν ότι έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής αλλά και περιθώρια αστοχίας. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων ή σεισμικών δονήσεων, είναι δυνατό τα κατάλοιπα αυτά να διαφύγουν και να κατακλύσουν καλλιεργούμενες ή κατοικίσιμες περιοχές με ολέθρια αποτελέσματα. Παρόμοια ατυχήματα έχουν συμβεί και στον «πολιτισμένο» Ευρωπαϊκό κόσμο!
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…
Στη χώρα μας ήδη βιώνουμε αρκετές από τις παραπάνω καταστάσεις στην τραγικότερή τους διάσταση στην περιοχή των Σκουριών της Χαλκιδικής, όπου αξίζει να τονιστεί ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας αντιτίθεται με κάθε τρόπο στα μεταλλεία χρυσού της καναδικής ELDORADO GOLD, όμως λόγω αυτής της αντίδρασης αντιμετωπίζεται από την Πολιτεία ως… εγκληματική οργάνωση. Στην Θράκη η διαδικασία εξόρυξης έχει προσωρινά ανασταλεί, όπως και στο γειτονικό μας Κιλκίς που βρίσκεται σε αναμονή εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων ως αποτέλεσμα της γενικευμένης αντίδρασης του τοπικού κόσμου, συλλογικών και αυτοδιοικητικών φορέων.
 
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ…
 

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ…
 
 
Στις Σέρρες γνωρίζουμε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για εξόρυξη των κοιτασμάτων χρυσού στην ήδη χαρτογραφημένη από το ΙΓΜΕ περιοχή Μαύρα Λιθάρια της Σιντικής, ενώ άδειες για ιδιωτικές μεταλλευτικές έρευνες έχουν εγκριθεί από το 2010 από την αρμόδια Περιφέρεια Σερρών και σε Βισαλτία και Ν. Ζίχνη. Όπως είναι λογικό, όλα αυτά έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους των παραπάνω περιοχών, πράγμα που εκφράστηκε από την μαζική συμμετοχή τους στις εκτενείς ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις επιπτώσεις της εξόρυξης που οργάνωσε η Πρωτοβουλία ενάντια στο χρυσό σε συνεργασία με τοπικούς φορείς από τον Μάιο του 2013 μέχρι σήμερα. Με αντιληπτούς πλέον τους κινδύνους που συνεπάγεται η πιθανή εξορυκτική δραστηριότητα απέναντι στη ζωή, στην οικονομία των κατοίκων, την ζωτική λίμνη Κερκίνη και τον Στρυμώνα, προέκυψαν τα ομόφωνα ψηφίσματα των Δημοτικών συμβουλίων Σιντικής και Ηράκλειας που τάχθηκαν βροντερά ενάντια ακόμα και στις όποιες μεταλλευτικές έρευνες που είναι το πρώτο στάδιο αξιοποίησης/εξόρυξης των κοιτασμάτων χρυσού. Δημιουργήθηκε δραστήρια επιτροπή Ενεργών Πολιτών με έδρα το Χαρωπό ενώ ανάλογες επιτροπές αντίδρασης συστήνονται σταδιακά και σε άλλα χωριά με σαφή εναντίωση στην εξόρυξη.
 
Ανάλογη απάντηση πρέπει να έρθει και από τη Νιγρίτα και τον Δήμο Βισαλτίας, περιοχές των οποίων η οικονομία στηρίζεται κατά 73% στην γεωργία (σπιρουλίνα, θερμοκήπια κ.α.), με αποτέλεσμα η εξόρυξη να έχει καταστροφικές συνέπειες στις ζωές των κατοίκων και στο περιβάλλον (ιαματικά νερά και άρδευση καλλιεργειών).
            
Το καθαρό νερό, το φυσικό περιβάλλον, η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητα και η απώλειά τους δεν αντισταθμίζεται με κανένα προσωρινό όφελος μερικών δεκάδων θέσεων εργασίας ή άντλησης κερδών στο όνομα της «ανάπτυξης».
ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΑ ΔΑΣΗ, ΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ
ΟΧΙ ΕΝΑ ΤΑΦΟ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟ!
 
Πρωτοβουλία Ενάντια στο Χρυσό Αγκίστρου και Νιγρίτας
Blog: http://antigoldserres.wordpress.com/
E-mail: antigoldserres@gmail.com
Facebook: Πρωτοβουλία ενάντια στο χρυσό Αγκίστρου και Νιγρίτας
Κίνηση Ενεργών Πολιτών Νομού Σερρών
Blog: energpolites.blogspot.gr

 

E-mail: energpolites@gmail.com