Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης αποβλήτων [η συμβολή των ΦτΦ στη Δημόσια Διαβούλευση]

 
Ανθέων 72, 12461 | Mail: naturefriendsgreece@gmail.com | Τηλ. FAX: 215 5257408
Καταστατικό, Ειρηνοδικείο Αθηνών Α.Μ. 30425  | ΑΦΜ:997557187, ΔΟΥ Αιγάλεω
 
10/6/2015
 
[η συμβολή των ΦτΦ στη Δημόσια Διαβούλευση]
Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece έχουν δημοσιοποιήσει τις βασικές θέσεις τους για τη Διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων στις 26/7/2013 και δεν θα τις επαναλάβουμε στη δημόσια διαβούλευση. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τις διαβάσει στο blog των ΦτΦ ΕΔΩ
 
Ορισμένες παρατηρήσεις, σχόλια  για τη διαβούλευση:
 
1.       Η αναφορά για ΑΣΑ 1,5 κιλό ανά κάτοικο  πρέπει να ελεγχθεί. Θεωρούμε το 1,5 κιλό ανά κάτοικο υπερβολικά μεγάλο και ως ένα μεγάλο λάθος για να βασιστούν σε αυτό Εθνικοί, Περιφερειακοί, Τοπικοί σχεδιασμοί σε λάθος δεδομένα.
2.       Το 15% ανακύκλωσης των συσκευασιών δεν μπορεί να είναι πραγματικό  το θεωρούμε υπερβολικό. Δεν μπορεί να βασιστεί ο Εθνικός σχεδιασμός σε αυτό το ποσοστό. Θα πρέπει να ελεγχθεί.
3.       Οι ΚΟΙΝΣΕΠ και τα όποια συνεταιριστικά σχήματα για τη διαχείριση των αποβλήτων, κυρίως για την ανακύκλωση/ επανάχρηση αντικειμένων, μόνο ως ένα μεταβατικό στάδιο θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτοί. Ας αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία των ΚΟΙΝΣΕΠ κ.α. συνεταιριστικών σχημάτων για τα τοπικά σχέδια των Δήμων ή της Περιφέρειας ή συνεργασία μαζί τους για ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να λειτουργήσει το προτεινόμενο σύστημα. Την ευθύνη της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων δεν μπορεί να την έχουν ιδιώτες. Η πρόσφατη πυρκαγιά στο ΚΔΑΥ Ασπροπύργου αλλά και τα παράνομα «κδαυ» που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή Θριασίου ας κάνουν το ΥΠΑΠΕΝ και τις Περιφέρειες περισσότερο προσεκτικούς. Η διαχείριση των αποβλήτων έχει σχέση με την υγεία, το περιβάλλον, την εθνική οικονομία και δεν μπορεί να εκχωρείται στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
4.       Με βάση τις θέσεις των ΦτΦ που προαναφέραμε υπογραμμίζουμε ότι είμαστε αντίθετοι α) στην καύση β) στην εξαγωγή η μεταφορά ΑΣΑ εντός ή εκτός Ελλάδας
5.       Προτείνουμε να προβλεφθεί ένα κονδύλι για την ενημέρωση, εκπαίδευση και τη συμμετοχή των πολιτών σε ένα αποκεντρωμένο, κοινωνικά δίκαιο, οικολογικό και δημόσιο σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων. Χωρίς την ενημέρωση και τη συμμετοχή του πολίτη κανένα σύστημα διαχείρισης αποβλήτων δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί.
6.       Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece επιπρόσθετα στηρίζουν τις γενικές θέσεις και τις προτάσεις της Πρωτοβουλίας Συνεννόησης για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων/ ΠΡΩΣΥΝΑΤ.

 

Το Ελληνικό Δίκτυο “ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»/ Naturefriends Greece” ιδρύθηκε το 2007 και είναι μέλος της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Naturefriends International/NFI (1895). Στους NFI http://www.nfi.at/ συμμετέχουν 45 εθνικές οργανώσεις απ΄ όλο τον κόσμο με περισσότερα από 500.000 μέλη. Οι NFIσυγκαταλέγονται στους GREEN10/G10, που είναι οι δέκα μεγαλύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Ευρώπη.