Η αειφόρος χρήση της ενέργειας στον τομέα των τροφίμων της ΕΕ | Sustainable energy use in EU food sector – JRC study