ΦτΦ/NFGR: Αλληλεγγύη στους Πρόσφυγες | ΟΧΙ άλλοι θάνατοι & ταλαιπωρίες | Ασφαλείς & νόμιμοι δίοδοι προς την Ευρώπη | Περισσότεροι χώροι φιλοξενίας στην Ευρώπη

 
 
Αλληλεγγύη στους Πρόσφυγες
 
ΟΧΙ άλλοι θάνατοι & ταλαιπωρίες
 
# Ασφαλείς & νόμιμοι δίοδοι  προς την Ευρώπη
 
# Περισσότεροι χώροι φιλοξενίας στην Ευρώπη
 
# Να σταματήσουν οι πόλεμοι και η εμπορία όπλων
 
# Η πολιτική της Ε.Ε. θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές

 

 
www.naturefriends.gr