22 Σεπτεμβρίου 2016 ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή εκστρατεία | 1 εκατ. υπογραφές στην Ευρώπη – 15.750 υπογραφές από την Ελλάδα για την προστασία του Εδάφους | people4soil


ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΩΡΑ

Το έδαφος χρειάζεται να αναγνωριστεί ως κοινή κληρονομιά, θεμελιώδης για τις ζωές μας, και η προστασία του να θεωρείται ως πρωταρχική δέσμευση από τα Ευρωπαϊκά Όργανα: αυτό είναι το αίτημα που υποβάλλεται από τις 300+ οργανώσεις από 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστηρίζουν την πρωτοβουλία «People4soil» (www.people4soil.eu).  
Από την Ελλάδα στηρίζουν την πρωτοβουλία δέκα τέσσερις (14) φορείς μέχρι την ώρα –  Εθνικοί συντονιστές είναι οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece με εκπρόσωπο στην Πρωτοβουλία Πολιτών people4soil τον κ.Θοδωρή Ορεινό.

Ενημερώστε και Προσκαλέστε τους φίλους σας να υπογράψουν για να προστατεύσουμε και με την υπογραφή μας το έδαφος.
Η συλλογή των υπογραφών θα γίνει κυρίως μέσω διαδικτύου τις επόμενες εβδομάδες αλλά και με επίσημα έντυπα της εκστρατείας από σήμερα. www.naturefriends.gr

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ


“Κατεβάστε” ΕΔΩ το έντυπο σε μορφή PDF – ΠΡΟΣΟΧΗ: θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία. Υπογράφουμε μόνο μια φορά.

Περισσότερες πληροφορίες:

ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece | Ανθέων 72, 12461 | +30 215 5257408 | naturefriendsgreece@gmail.conwww.naturefriends.gr
—————


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

22 Σεπτεμβρίου 2016 ξεκινάει η εκστρατεία

[Από την επίσημη έναρξη της εκστρατείας στο Τορίνο της Ιταλίας | 22 Σεπτεμβρίου 2016]

Είναι ώρα να προστατεύσουμε τα εδάφη της Ευρώπης
Η Πρωτοβουλία Πολιτών «PEOPLE4SOIL» συγκεντρώνει
1 εκατ. υπογραφές στην Ευρώπη – 15.750 υπογραφές από την Ελλάδα
350 οργανώσεις ζητούν από την Ε.Ε. ένα Γενικό Νομοθετικό Πλαίσιο
κατά της αλλαγής χρήσεων Γης, της υποβάθμισης και της μόλυνσης του Εδάφους
Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ECI) «People4Soil», έχει καταχωρηθεί σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξεκινώντας από 22 Σεπτεμβρίου 2016, στο Τορίνο της Ιταλίας [ΕΔΩ], η διάρκειας ενός έτους κινητοποίηση θα ωθήσει τα Ευρωπαϊκά Όργανα να υιοθετήσουν ένα εξειδικευμένο Νομικό Πλαίσιο για την προστασία του Εδάφους, δια μέσου της συλλογής ενός εκατομμυρίου υπογραφών σε όλα τα κράτη – μέλη. Για την Ελλάδα αντιστοιχούν 15.750 υπογραφές.
Το έδαφος χρειάζεται να αναγνωριστεί ως κοινή κληρονομιά, θεμελιώδης για τις ζωές μας και η προστασία του να θεωρείται ως πρωταρχική δέσμευση από τα Ευρωπαϊκά Όργανα: αυτό είναι το αίτημα που υποβάλλεται από τις 350 οργανώσεις, σε 26 κράτη μέλη, που υποστηρίζουν την πρωτοβουλία «People4soil» (www.people4soil.eu). Από την Ελλάδα στηρίζουν την πρωτοβουλία δέκα τέσσερις (14) φορείς μέχρι την ώρα.  Εθνικοί συντονιστές είναι οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ / Naturefriends Greece, με εκπρόσωπο στην Πρωτοβουλία Πολιτών people4soil τον κ. Θοδωρή Ορεινό.
Δια της υπογραφής της ECI, οι πολίτες θα διεκδικήσουν την προστασία του Εδάφους ως ενός στρατηγικής σημασίας φυσικού πόρου της Ευρώπης, καθώς εξασφαλίζει την ασφάλεια των τροφίμων, προστατεύει τη βιοποικιλότητα, περιορίζει την κλιματική αλλαγή και είναι η βάση για τη διαχείριση φυσικών κινδύνων και στρατηγικών προσαρμογής. Για το λόγο αυτό, υπάρχει η αναγκαιότητα υιοθέτησης ενός εξειδικευμένου και δεσμευτικού Νομικού Πλαισίου, που να καλύπτει τις κύριες απειλές κατά του εδάφους, όπως η διάβρωση, η σφράγιση, ο περιορισμός της οργανικής του ύλης και η μόλυνση, καθώς επίσης και της ολοκλήρωσης των στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και των δεσμεύσεων περιορισμού της κλιματικής αλλαγής στις πολιτικές της Ε.Ε.
Το δίκτυο «People4Soil» περιλαμβάνει μια ευρεία ποικιλία οργανώσεων από όλη την Ευρώπη: Επιστημονικών ιδρυμάτων, Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, Περιβαλλοντικών Μ.Κ.Ο., Αγροτικών συνεταιρισμών και ενώσεων καλλιεργητών βιολογικής γεωργίας.
«Για πολλά χρόνια η Ε.Ε. υπήρξε ο παγκόσμιος φάρος στις περιβαλλοντικές πολιτικές σε σχέση με τη ρύπανση του αέρα και του νερού, την προστασία της φύσης, τον περιορισμό της ποσότητας αποβλήτων και την πρόληψη των βιομηχανικών ατυχημάτων. Επί του παρόντος, 500 εκατομμύρια πολίτες ζουν σε πιο υγιή περιβάλλοντα χάρη σε Ευρωπαϊκές πολιτικές. Εμείς, οι Ευρωπαίοι Πολίτες, ζητάμε από τις αντιπροσωπευτικές μας οργανώσεις να καλύψουν το κύριο κενό στις περιβαλλοντικές πολιτικές της Ε.Ε. μέσω της προστασίας των εδαφών από την υποβάθμιση, μόλυνση και σφράγιση. Η Ευρώπη δεν είναι απλά μια σημαία αλλά ένα εγχείρημα στο οποίο πιστεύουμε: θέλουμε να είμαστε πολίτες μιας βιώσιμης Ε.Ε. και θα υπογράψουμε για τη διατήρηση της Γης και των Εδαφών, της κοινής φυσικής μας κληρονομιάς!».
ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΩΡΑ
Ενημερώστε και Προσκαλέστε τους φίλους σας να υπογράψουν για να προστατεύσουμε και με την υπογραφή μας το έδαφος.
Η συλλογή των υπογραφών θα γίνει κυρίως μέσω διαδικτύου τις επόμενες εβδομάδες, αλλά και με επίσημα έντυπα της εκστρατείας. www.naturefriends.gr
Περισσότερες πληροφορίες
ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece | Ανθέων 72, 12461 | +30 215 5257408 | naturefriendsgreece@gmail.conwww.naturefriends.gr
People4Soil | c/o Legambiente Onlus | Via A. Bono Cairoli 22  20127 Milan (Italy) |+39 0287386480 | info@people4soil.euwww.people4soil.eu