16 σελίδες παρουσίαση “Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΏΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ” (2016) | Municipal waste management- GREECE (2016)

Δόθηκε στη δημοσιότητα (14/11/2016) ή ‘Εκθεση του EEB με θέμα τη Διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων στις Ευρωπαϊκές χώρες [ΕΔΩ] | Municipal waste management across European countries.

Οι αναλυτικές εκθέσεις ανά χώρα [ΕΔΩ]

Για την Ελλάδα διαβάστε την έκθεση του European Environment Agency [ΕΔΩ]
HIGHLIGHTS:
-There has been a slow but steady increase in municipal waste (MSW) generation since 2001.
-Although the amount of MSW going to landfill has remained relatively stable since 2001, the share decreased by 10 percentage points between 2001 and 2013 due to the rise in MSW generation.
-Recycling has become more important in Greek waste management in recent years. The recycling rate more than doubled in the period 2001–2007, from 8.8 % to 20 %. However, this trend was not maintained, and the total recycling rate has stagnated at 17–19 %.
-Since 2007, Greece has not intensified its efforts on recycling, so will need to make an exceptional effort if it is to meet the 50 % recycling target of the Waste Framework Directive (WFD) in 2020.
-Amounts of biodegradable municipal waste (BMW) sent to landfill have remained significantly higher than the amounts generated in 1995, so Greece seems likely to miss the 2013 target of 50 % relative to 1995, and needs to take radical action to achieve the 2020 target of 35 %.

[ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αξιολογούμε την Ευρωπαϊκή Έκθεση ούτε την ειδική για τη χώρα μας. Αναρτούμε την είδηση για ενημέρωση και η αξιολόγηση ενδεχομένως να γίνει είτε από τους ΦτΦ είτε από κάποιον άλλον συνεργάτη αργότερα]