Οι επιπτώσεις της περιβαλλοντικής υποβάθμισης στην υγεία | Τώρα και στα Ελληνικά | Enviromental Impacts on Health

Οι επιπτώσεις της περιβαλλοντικής υποβάθμισης στην υγεία ΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ  | πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO)
[ΕΔΩ σε e-magazine | ΕΔΩ σε VIDEO].
 
Συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης (ΕΔΩ) παρουσιάζουμε το infographic και στη γλώσσα μας. Η ιδέα είναι των ΦτΦ και η υλοποίηση – δημιουργία του γραφίστα κ.Αριστείδη Παπαδάκη.