Τρεις Ευρωπαϊκοί Περιβαλλοντικοί φορείς καλούν τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απορρίψουν την πρόταση της Κομισιόν που θα τα εμποδίζει να προσφύγουν στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για θέματα Περιβάλλοντος | Να υπερασπιστούμε τη Σύμβαση του Άαρχους

Οι τρεις Ευρωπαϊκοί Περιβαλλοντικοί φορείς European Environmental Bureau (EEB), ClientEarth and Justice & Environment καλούν τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απορρίψουν την πρόταση της Κομισιόν που θα τα εμποδίζει να προσφύγουν στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για θέματα Περιβάλλοντος |
Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι συμβαλλόμενα μέρη της διεθνούς Σύμβασης του Aarhus, η οποία εγγυάται τα δημόσια δικαιώματα ενημέρωσης, συμμετοχής και δικαιοσύνης σε περιβαλλοντικά ζητήματα.
Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΔΩ
—————
Για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνεται η αναγκαιότητα της ανταλλαγής πληροφοριών και της  κοινής δράσης των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο για την προστασία του Περιβάλλοντος και των Κοινωνικών κατακτήσεων.

Το Ελληνικό Δϊκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Natureftiends Greece δημιουργεί σχέσεις συνεργασίας και αλληλεγγύης και στα τρία ανωτέρω επίπεδα.