Ευρωπαϊκή Επιτροπή | Ερωτήσεις και απαντήσεις: η πρόοδος που επετεύχθη στο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, η Πρόταση για Ενέργεια από τα Απορρίμματα και η Πλατφόρμα για τη Χρηματοδότηση της Κυκλικής Οικονομίας


Τι έχει πράξει η Επιτροπή για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία;

Το Δεκέμβριο του 2015 η Επιτροπή υιοθέτησε ένα φιλόδοξο πακέτο για την Κυκλική Οικονομία που περιελάμβανε προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου για τα απορρίμματα με στόχους για την ανακύκλωση και τη μείωση των χωματερών, όπως και ένα αναλυτικό Σχέδιο Δράσης με μέτρα που έπρεπε να εφαρμοστούν πριν από το τέλος της θητείας της το 2019.
Σήμερα, η Επιτροπή δίνει αναφορά στους πολίτες, το Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την πρόοδο που έχει σημειωθεί με στόχο την ενθάρρυνση μιας βιώσιμης και κερδοφόρας οικονομίας. Η αναφορά υπογραμμίζει τα κάτωθι αποτελέσματα και προτεραιότητες: 
  • Νομοθετικές προτάσεις για τα απορρίμματα, που τέθηκαν επί τάπητος από την Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2015, περιλαμβάνουν: κοινό ευρωπαϊκό στόχο για την ανακύκλωση του 65% των οικιακών αποβλήτων ως το 2030, κοινό ευρωπαϊκό στόχο για την ανακύκλωση του 75% των συσκευασιών ως το 2030, ένα δεσμευτικό στόχο για τη μείωση των χωματερών ώστε σε αυτές να καταλήγει μόνο το 10% των οικιακών αποβλήτων ως το 2030. Επόμενα βήματα – υιοθέτηση των προτάσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2017, σε συμφωνία με την Κοινή Διακήρυξη για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ το 2017.

Διαβάστε την πλήρη έκδοση με τις ερωτήσεις –  απαντήσεις της ΕΕ ΕΔΩ.


Μετάφραση: Κώστας Μουράτης
Για το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece