Η “ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ (2016) – Νέες Πορείες για τις Πόλεις και τις Κωμοπόλεις της Ευρώπης” στα ελληνικά από τους ΦΙΛΟΥΣ της ΦΥΣΗΣ

Basque Declaration [ΕΔΩ]

 

 

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ (2016) – Νέες Πορείες για τις Πόλεις και τις Κωμοπόλεις της Ευρώπης, για τη δημιουργία παραγωγικών, βιώσιμων και ανθεκτικών πόλεων για μια Ευρώπη ευημερίας και ανεκτικότητας».

 

Η «Διακήρυξη των Βάσκων» ενθαρρύνει πρακτικές που προστατεύουν μεταξύ άλλων τη βιοποικιλότητα, τη μείωση της παραγωγής άνθρακα, την προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες, τη βελτίωση της ποιότητας του δημόσιου χώρου, τη στέγαση και τη στήριξη τοπικών οικονομιών και κοινοτήτων. Πρωτίστως, αναδεικνύει την ανάγκη ανάπτυξης τοπικών πρακτικών εντός αυτών των πλαισίων, ώστε να δημιουργηθούν δράσεις εντός τους, ικανές να παράξουν κινητικότητα και νέες οικονομικές δυναμικές.

Τη «Διακήρυξη των Βάσκων» έχουν υιοθετήσει 479 Πόλεις και Περιφέρειες, 161 Οργανισμοί. Από την Ελλάδα την έχουν υιοθετήσει το «Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ- Naturefriends Greece», η Περιφέρεια Κρήτης και λίγο αργότερα ο Δήμος Λάρισας.

Η «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ»  έχει υιοθετηθεί και μεταφραστεί για πρώτη φορά στα ελληνικά από το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ –  Naturefriends Greece. 

Διαβάστε 
α) τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ σε μετάφραση του Γιώργου Κασσιτερίδη για τους ΦτΦ [ΕΔΩ] και 
β) το ιστορικό Από τη Χάρτα του Άαλμποργκ (1994) ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ” (2016) [ΕΔΩ]


Τη «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ» προωθήσαμε στους 325 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας για να την υιοθετήσουν [ΕΔΩ] και να την εφαρμόσουν στην πράξη. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece
Ανθέων 72, 12461 | Mail: naturefriendsgreece@gmail.com | Τηλ. FAX: 215 5257408