Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece και οι συνεργασίες σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο

 
[Ολόκληρο το κείμενο είναι ΕΔΩ – Παρακάτω παρουσιάζουμε τα βασικά του σημεία]
—-

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece ως Πανελλαδικό Σωματείο αναπτύσσει δράσεις και συνεργασίες σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

Τα μεγάλα θέματα της ανθρωπότητας όπως η κλιματική αλλαγή, η φτώχεια και η πείνα, οι πόλεμοι, η εκμετάλλευση φυσικών και ανθρώπινων πόρων, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η λεηλασία των κοινών αγαθών, οι διακρίσεις, ο ρατσισμός, τα προνόμια και η φοροαποφυγή των πολυεθνικών, η διατήρηση και ανάδειξη της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς κ.ά. δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν παρά μόνο με την κοινή δράση και τη συνεργασία των πολιτών βασιζόμενοι σε ορισμένες κοινούς στόχους.
Οι ΦτΦ είναι μέλη:
1. Από το 2008 στο Διεθνές Δίκτυο 45 Οργανώσεων Naturefriends International. Οι Naturefriends ιδρύθηκαν το 1895 στη Βιέννη [ΕΔΩ],
2. Υποψήφια μέλη και εκπρόσωποι στην Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου SEATTLE TO BRUSSELS/ S2B [ΕΔΩ].
Οι ΦτΦ διατηρούν επαφές και συνεργάζονται με Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Οργανώσεις και Κοινωνικά Δίκτυα. Ενδεικτικά:
1. Our World Is Not For Sale/ OWFINS [ΕΔΩ],
2.Global Campaign Dismantle Corporate Power and Stop Impunity [ΕΔΩ],
3. UNITED for Intercultural Action – European Network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees. [ΕΔΩ]
 
Οι ΦτΦ και οι γενικότερες συνεργασίες στην Ελλάδα:
1. Οι ΦτΦ συνεργάζονται μέχρι και το 2017, ανά περίπτωση και ανά θέμα με περισσότερες από 50 οργανώσεις και κοινωνικά δίκτυα στην Ελλάδα. Οι ΦτΦ δεν έχουν προνομιακούς συνομιλητές.
2. Στηρίζουν διάφορα κινήματα και πρωτοβουλίες όπως π.χ. τη Διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων, την μη εκτροπή του Αχελώου, την ανάδειξη πολιτιστικών και ιστορικών περιοχών, τη βιοποικιλότητα και το έδαφος, τη Μεσογειακή διατροφή, την αλληλεγγύη, το δίκαιο εμπόριο, τον εθελοντισμό κ.ά.
3. Έχουν συμμετάσχει ως υποστηρικτές συνεδρίων όπως π.χ. στο 18ο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Πολιτικής Υγείας (Θεσσαλονίκη 21-24 Σεπτεμβρίου 2017) και είναι ανοικτοί για νέες συνεργασίες και συνέργειες με βάση το καταστατικό τους.
4. Συμμετέχουν ενεργά από το 2014 στο Δίκτυο «STOP TTIP CETA TiSA Ελλάδας – Για μία Δημοκρατική Ευρώπη, σε έναν Κόσμο Δίκαιου Εμπορίου».