ΤΟ ΝΕΡΟ είναι Ανθρώπινο Δικαίωμα | WATER is a Human Right | H αναδιατύπωση της οδηγίας για το πόσιμο νερό είναι θετική, ωστόσο δεν το αναγνωρίζει ως ανθρώπινο δικαίωμα

 
[Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece συμμετείχε από την αρχή της εκστρατείας “Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα – Σώστε το νερό”. Διαβάστε περισσότερα στο SAVE GREEK WATER [ΕΔΩ]. | Αναρτούμε το Δελτίο Τύπου (31.01.2018) της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημοσίων Υπηρεσιών (EPSU) με θέμα την νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα επανέλθουμε με την παρουσίαση της έκθεσης που παρουσιάστηκε στις 08.02.2018 με θέμα “New study demands Commission to support institutional environment for Human Right to Water – and to avoid threats to it” | Παρουσίαση του θέματος και στο DER SPIERGEL – CNN Greece (ΕΔΩ)]
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημοσίων Υπηρεσιών (EPSU)
 
Δελτίο Τύπου – 31 Ιανουαρίου 2018
Η αναδιατύπωση της οδηγίας για το πόσιμο νερό προχωρεί προς τα εμπρός, αλλά χάνει την ευκαιρία να αναγνωρίσει το δικαίωμα του ανθρώπου στο νερό.
(Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2018) Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει την αναδιατύπωση της οδηγίας για το πόσιμο νερό (DWD). Είναι η πρώτη φορά που η νομοθεσία λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις της πρώτης επιτυχημένης Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών (ECI) Right2water. Η ΠΠΠ συγκέντρωσε πάνω από 1,8 εκατομμύρια υπογραφές ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για την εφαρμογή του ανθρώπινου δικαιώματος στην ύδρευση και αποχέτευση, όπως αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ).
Η αναδιατυπωμένη οδηγία λαμβάνει μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση, ιδίως με την υποχρέωση των κρατών μελών να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό για ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες. Παρόλα αυτά, η παροχή συμβουλών υγείας και πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του νερού δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας.
Η οδηγία αναδιατύπωσης δεν καταφέρνει να φτάσει σε όλη τη διαδρομή και να αναγνωρίσει αυτό το ανθρώπινο δικαίωμα. Δεν γίνεται αναφορά στο σημαντικό έργο των ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ για το δικαίωμα του ανθρώπου στο νερό και την αποχέτευση. Αυτοί οι εισηγητές έχουν κάνει πολλές προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει αυτό το δικαίωμα. Ενώ η Επιτροπή αναγνωρίζει τα αιτήματα των πολιτών και τη συνεχή στήριξη για την εφαρμογή του ανθρώπινου δικαιώματος στην ύδρευση και αποχέτευση, αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στο νομοθετικό κείμενο.
Ο κ. Jan Willem Goudriaan, Γενικός Γραμματέας της EPSU και ο αντιπρόεδρος Right2water, δήλωσε ότι «Είναι ένα επίτευγμα για τους υποστηρικτές της δικαιοσύνης ότι τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν περισσότερα για να παρέχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό για ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων. Είμαι απογοητευμένος, η ΕΕ δεν κατάφερε να γίνει παγκόσμιος ηγέτης αναγνωρίζοντας αυτό το δικαίωμα στη νομοθεσία της. Αναμένουμε από την Επιτροπή να αναλάβει επίσης το δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση στην οδηγία πλαίσιο εργασίας.
Η EPSU έχει υποστηρίξει ενεργά το ECI Right2water και θα συνεχίσει την εκστρατεία με το Ευρωπαϊκό Κίνημα για το Νερό και άλλα για να επιτύχει σαφή δέσμευση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σχετικά με την εφαρμογή του ανθρώπινου δικαιώματος στην ύδρευση και αποχέτευση, όπως ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη. Εναπόκειται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει και να υποβάλει προτάσεις. Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστηρίζουν με συνέπεια αυτό το δικαίωμα.
Η EPSU ελπίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να το κάνει αυτό κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με την επικείμενη οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (WFD) δημοσιεύοντας ένα φιλόδοξο νομοσχέδιο που θα λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του Right2water.
Για περισσότερες πληροφορίες Pablo Sanchez psanchez@epsu.org +32 474 626 633
Ιστορικό
Κείμενο της Δικαιοσύνης των Ευρωπαίων Πολιτών Δικαιοσύνης2
Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για την εφαρμογή του ανθρώπινου δικαιώματος στην ύδρευση και την αποχέτευση όπως αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη και την προώθηση της παροχής ύδατος και αποχέτευσης ως βασικών δημόσιων υπηρεσιών για όλους. Η νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να απαιτεί από τις κυβερνήσεις να εξασφαλίζουν και να παρέχουν σε όλους τους πολίτες επαρκές και καθαρό πόσιμο νερό και αποχέτευση.
Προτρέπουμε:
1. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι κάτοικοι απολαμβάνουν το δικαίωμα στην ύδρευση και την αποχέτευση.
2. Η ύδρευση και η διαχείριση των υδάτινων πόρων δεν υπόκεινται στους «κανόνες της εσωτερικής αγοράς» και οι υπηρεσίες ύδατος αποκλείονται από την ελευθέρωση.
3. Η ΕΕ αυξάνει τις προσπάθειές της για την καθολική πρόσβαση στο νερό και την αποχέτευση.

Επιτεύγματα της ECI
• Δεν έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη υπηρεσιών ύδρευσης για μεγαλύτερο ανταγωνισμό μέσω πρωτοβουλίας της ΕΕ.
***
EPSU is the European Federation of Public Service Unions. It is the largest federation of the ETUC and comprises 8 million public service workers from over 260 trade unions; EPSU organises workers in the energy, water and waste sectors, health and social services and local, regional and central government, in all European countries including the EU’s Eastern Neighborhood. EPSU is the recognized regional organization of Public Services International (PSI). For more information please go to: www.epsu.org