Ελληνική έκδοση: SaveLIVES – δέσμη μέτρων για την Οδική Ασφάλεια από τον Π.Ο.Υ. | Ο στόχος 3.6 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ προβλέπει 50% μείωση των θανάτων και των τραυματισμών από οδικές μετακινήσεις

 

[ΠΗΓΗ: SOS Τροχαία Εγκλήματα | Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece στηρίζει και συνεργάζεται με τον Πανελλήνιο Σύλλογο SOSTE | Αντίτυπα της έκδοσης θα είναι διαθέσιμα και από τους ΦτΦ | Οι ΦτΦ προβάλλουν τους 17 στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ και στην περίπτωση της μείωσης των θανάτων και των τραυματισμών από τις οδικές μετακινήσεις το στόχο 3.6 ]
Με πρωτοβουλία του SOS Τροχαία Εγκλήματα, για πρώτη φορά κείμενο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Οδική Ασφάλεια μεταφράστηκε και εκδόθηκε στα ελληνικά.
Την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του συλλόγου «SOS Τροχαία Εγκλήματα» με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ν. Βούτση. Μετά από διεξοδική συζήτηση για μια σειρά θεμάτων που αφορούν την Οδική Ασφάλεια, ανάμεσα σε άλλα αποφασίστηκε να εκδοθεί από το τυπογραφείο της Βουλής το εγχειρίδιο Save LIVES [σύνδεσμος για την αγγλική έκδοση]. Το Save LIVES – μιά δέσμη μέτρων για την Οδική Ασφάλεια εκδόθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 2017. Ο SOS Τροχαία Εγκλήματα προσέφερε το κείμενο μεταφρασμένο στα ελληνικά, σελιδοποιημένο – έτοιμο προς εκτύπωση. Το κείμενο τυπώθηκε σε 10.000 αντίτυπα για να μοραστεί δωρεάν σε όλους τους εμπλεκόμενους στο σχεδιασμό της πολιτικής οδικής ασφάλειας φορείς το Δεκέμβρη του 2017.
Τα κεφαλαία γράμματα στον αγγλικό τίτλο SaveLIVES είναι τα αρχικά των 6 αξόνων στους οποίους στηρίζεται μια ολιστική προσέγγιση για την Οδική Ασφάλεια, η οποία όταν εφαρμόζεται φέρνει έμπρακτα αποτελέσματα:
Speed management (Διαχείριση της ταχύτητας)
Leadership on road safety (Ηγεσία των φορέων για την Οδική Ασφάλεια)
Infrastructure design and improvement (Σχεδιασμός και βελτίωση των υποδομών)
Vehicle safety standards (Πρότυπα ασφαλείας των οχημάτων)
Enforcement of traffic laws (Επιβολή της νομοθεσίας για την κυκλοφορία)
Survival after a crash (Επιβίωση μετά τη σύγκρουση)
Από τον πρόλογο της έκδοσης
Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030 περιλαμβάνει έναν φιλόδοξο στόχο, να μειώσει κατά 50% τους θανάτους και τους τραυματισμούς από τις οδικές μετακινήσεις μέχρι το 2020. Ελπίζω ότι αυτός ο στόχος θα συμβάλει στην ανανέωση της δυναμικής για τη Δεκαετία Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 2011 – ­2020. Οι κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια της Δεκαετίας Δράσης έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο: α) στην υιοθέτηση και επιβολή νέων νόμων για την οδική ασφάλεια που αφορούν κινδύνους όπως η υπερβολική ταχύτητα, β) στον επανασχεδιασμό των δρόμων με προστατευτικές υποδομές π.χ. πεζοδρόμια, και γ) στη διασφάλιση ότι τα οχήματα διαθέτουν συστήματα προστασίας. Παρ’ όλα αυτά, οφείλουν να επιταχύνουν γρήγορα τις προσπάθειές τους για την επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 3.6.
Έτσι οι κυβερνήσεις θα εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει επανειλημμένα, ξεπερνώντας τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν, ιδιαίτερα τη μοιρολατρεία, τη λανθασμένη αντίληψη ότι οι οδικές συγκρούσεις συμβαίνουν τυχαία και ότι δεν μπορούν να προβλεφθούν. Θα σημαίνει επίσης ότι παύουν να θέτουν ως τελευταία προτεραιότητα την οδική ασφάλεια και να επιμένουν σε παρεμβάσεις που αποδεδειγμένα δεν είναι αποτελεσματικές.
Αυτό το έγγραφο, Save Lives ­ – δέσμη μέτρων για την οδική ασφάλεια, περιγράφει τα βασισμένα σε αποδείξεις κύρια μέτρα που έχουν εντοπίσει πολλοί από τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες στον τομέα της οδικής ασφάλειας και τους οργανισμούς τους, τα οποία είναι πιθανότερο να επηρεάσουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τους θανάτους και τους τραυματισμούς στην οδική κυκλοφορία. Τα μέτρα αυτά, σχετίζονται με: τη διαχείριση της ταχύτητας, το σχεδιασμό των υποδομών, την ασφάλεια των οχημάτων, τη νομοθεσία και την επιβολή της, τη φροντίδα έκτακτης ανάγκης μετά τη σύγκρουση, και το ηγετικό επιτελείο για την οδική ασφάλεια.
Το ότι σήμερα πεθαίνουν περίπου 1,25 εκατομμύρια άνθρωποι και εκατομμύρια περισσότεροι τραυματίζονται σε τροχαίες συγκρούσεις, οφείλεται στο γεγονός ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής ιδίως όσοι βρίσκονται σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος ­ συνεχίζουν να βρίσκουν τις παραπάνω λύσεις απρόσιτες. Αυτό το έγγραφο επιδιώκει να αποδείξει το αντίθετο, προσδιορίζοντας εκείνα τα μέτρα τα οποία, όταν εφαρμόστηκαν συνδυαστικά, έσωσαν εκατοντάδες χιλιάδες ζωές τις τελευταίες δεκαετίες σε πολλές χώρες υψηλού εισοδήματος στην Ευρώπη, καθώς και στην Αυστραλία, τον Καναδά, το Ισραήλ, την Ιαπωνία και τη Νέα Ζηλανδία, μεταξύ άλλων.
Αυτή η δέσμη μέτρων, εφόσον τεθεί σε εφαρμογή με στρατηγικό τρόπο, θα συμβάλει στην απόδειξη ότι οι θάνατοι και οι τραυματισμοί στους δρόμους δεν πρέπει να αποτελούν αναπόφευκτο υποπροϊόν της υψηλής κινητικότητας που χαρακτηρίζει τις κοινωνίες μας και ότι μαζί μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα μέλλον στο οποίο θα επικρατεί μια κουλτούρα οδικής ασφάλειας.
Dr Etienne Krug
Διευθυντής του τμήματος διαχείρισης μη μεταδοτικών ασθενειών, αναπηρίας, βίας και πρόληψης τραυματισμών
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας