Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Αττικής την Πενταετία 2016-2020 | Πόλος: Ελευσίνα

Το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Αττικής την Πενταετία 2016-2020 συνέταξε για λογαριασμό της, ο Δρ. Δηµήτρης Κούτουλας Επίκουρος Καθηγητής Τουριστικού Μάνατζµεντ και Μάρκετινγκ Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πατρών Email: koutoulas@upatras.g | [ΕΔΩ]

Στο ΣΧΔ αναφέρεται σε διάφορες περιοχές της Αττικής μεταξύ αυτών  και της Δυτική Αττικής.

————————–

Συνέντευξη της Ελένης Δημοπούλου (Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος για τον Τουρισμό στην Περιφέρεια Αττικής) με αναφορές στη Δυτική Αττική – πόλος Ελευσίνα [ΕΔΩ]