Τετάρτη 13 Ιουνίου στον Πειραιά: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΑΝΙΟΥ & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ | Ομιλία του Κώστα Φωτεινάκη με θέμα “Τουρισμός που δεν πληγώνει”

Στην εκδήλωση μεταξύ των άλλων θα μιλήσει ο Κώστας Φωτεινάκης, πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ. Στην  ομιλία του θα αναφερθεί:
  • στα συμπεράσματα της ημερίδας που είχαν διοργανώσει οι ΦτΦ με θέμα “Ο τουρισμός που δεν πληγώνει”,
  • στο περιεχόμενο του Πανελλήνιου Φωτογραφικού Διαγωνισμού των ΦτΦ με θέμα “Ελλάδα – το μικρό είναι όμορφο και συναρπαστικό”,
  • στην εκστρατεία των ΦτΦ “Τουρισμός της αλληλεγγύης στην Ελλάδα”,
  • στη Διακήρυξη του Τυρόλου (αν και αναφέρεται στην ορειβασία έχει γενικές αρχές που ισχύουν και για τον τουρισμό),
  • στην πρόσφατη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | Berlin Declaration on “Transforming Tourism” που οι ΦτΦ έχουν συνυπογράψει μαζί με φορείς και οργανώσεις με αντικείμενο τον τουρισμό. (μεταφράστηκε στη γλώσσα μας από τους ΦτΦ),
  • στα επιχειρήματα και στην εμπειρία του Ευρωπαϊκού Κινήματος “TOURISTS GO HOME”,
  • στους 17 στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ατζέντα 2030,
  • στις εκδόσεις:

α) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», 2014

 β) ΚΕΔΕ – Συνέδριο “Κλιματική Αλλαγή και οι Επιπτώσεις της στην Οικονομία” – Πολιτικές Διαχείρισης στους Τομείς: Ενέργειας, Απορριμμάτων, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων, Τουρισμού, και Υγείας, 2017 ΓΣΕΕ,
γ) Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Τουρισμό – Επισιτισμό και το Ινστιτούτο Εργασίας της Συνομοσπονδίας «Τουρισμός και ανάπτυξη: Βασικά μεγέθη, κλαδικές διασυνδέσεις, αγροτροφικό σύστημα»,
δ) στην Έκθεση και στο Συνέδριο  Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων /ΣΕΤΕ: «Ελληνικός Τουρισμός: Νέα Δεδομένα και Μελλοντικές Προκλήσεις» 18 Οκτωβρίου 2016,
ε) Αναλυτικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Αττικής
την Πενταετία 2016-2020 (Μελέτη – Έρευνα: Δρ. Δηµήτρης Κούτουλας, Παν.Πάτρας)

Ο Κώστας Φωτεινάκης θα υιοθετήσει την πρόταση του  Δρ. Δηµήτρη Κούτουλα και θα προτείνει να δοθεί “Έµφαση στη διαβούλευση. Είναι σηµαντικό η Περιφέρεια Αττικής να συνδιαλέγεται για τα θέµατα τουρισµού µε τους Δήµους και τους συλλογικούς τουριστικούς φορείς και να βασίζει τις αποφάσεις της στις θέσεις, προτάσεις και ανάγκες της τοπικής κοινωνίας”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σήμερα 15 Ιουλίου 2018 πληροφορήθηκα ότι υπάρχει “αναλυτική αξιολόγηση των έργων του Master Plan του ΟΛΠ” η οποία “συντάχθηκε από Ομάδα Εργασίας του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης”. Στο πλαίσιο της πληρέστερης ενημέρωσης αναρτούμε με σύνδεσμο την αξιολόγηση [ΕΔΩ]