Οι ΦτΦ στηρίζουν το “Κάλεσμα των ΜΚΟ για την ενσωμάτωση των στόχων της βιωσιμότητας στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της Ε.Ε.” | SDG Watch Europe “Call from European decision-makers and stakeholders to EU Member States and institutions Integrate sustainability pledges into the future EU budget”

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece στηρίζει  το “Κάλεσμα των ΜΚΟ για την ενσωμάτωση των στόχων της βιωσιμότητας στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.

Οι ΦτΦ σε όλες τις επεξεργασίες, τις προτάσεις, το σχεδιασμό λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους 17 στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ. Στόχους τους οποίους από το γενικό και θεωρητικό πλαίσιο προσπαθούμε να τους διεκδικήσουμε και να τους κάνουμε πράξη.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι 17 ΣΒΑ αναφέρονται α) Στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό των ΦτΦ 2018 – 2022 “Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν σήμερα” β)  Στους δύο Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς των ΦτΦ με θέμα “ΕΓΩ και η ΠΟΛΗ μου” γ) Στο πρόγραμμα που υλοποιούν οι ΦτΦ με θέμα “Πάμε Δυτικά – Ανακαλύπτουμε τη Δυτική Αθήνα” (με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Οι ΦτΦ συμμετείχαν και παρουσίασαν τους 17 ΣΒΑ α) Eυρωπαϊκή Eβδομάδα Αειφόρου Ανάπτυξης 30 Μαΐου – 5 Ιουνίου 2018 β) 21>25 Μαΐου 2018: Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα | Πράσινες πόλεις για ένα πράσινο μέλλον γ)  στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά  26 Απριλίου 2018 δ) τον 11ο ΣΒΑ στις  22 Απριλίου: Ελπίδος 2030 – Μικρές και μεγάλες ιστορίες της πλατείας Βικτωρίας [έκδοση των ΦτΦ]

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece έχει επαφές και συνεργασίες με την Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη και έχει υποβάλλει αίτημα για να γίνει μέλος της. Παράλληλα παρακολουθεί το Δίκτυο SDG Watch Europe το οποίο προωθεί το κείμενο που ακολουθεί.
———————-
 
“Ενσωμάτωση των δεσμεύσεων για τη βιωσιμότητα στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης”
Υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκοί και πολίτες από όλη την Ευρώπη καλούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποτελεί λογιστικό εργαλείο, αλλά μέσο για την επίτευξη κοινών πολιτικών στόχων. Η ΕΕ στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη, όπως κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της, και δεσμεύεται επίσης να εφαρμόσει την ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. Αυτή είναι η αποφασιστική στιγμή κατά την οποία η ΕΕ μπορεί να επιδείξει τη δέσμευσή της για τη συνεκτική ενσωμάτωση των αρχών, των στόχων και των δεσμεύσεων της αειφορίας στις αποφάσεις της για τον προϋπολογισμό της επόμενης δεκαετίας.
Ως εκ τούτου, καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενσωματώσουν την αρχή «Πρώτα η Βιωσιμότητα» κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της επόμενης πολυετούς δημοσιονομικής πολιτικής και των επιμέρους πολιτικών που απορρέουν από αυτή, γεγονός που είναι επίσης σύμφωνο με τις συστάσεις της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την αειφόρο ανάπτυξη (High Level Expert Group on Sustainable Finance). Η βιωσιμότητα όχι μόνο εντείνει τις πολιτικές συνοχής, αλλά και υποστηρίζει την αποτελεσματική χρήση των πόρων της ΕΕ που παρέχουν αποτελέσματα.
Καλούμε επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιδείξουν την πολιτική δέσμευσή τους για βιώσιμη ανάπτυξη και την εφαρμογή της Ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030 με μια κοινή δήλωση που να επισυνάπτεται στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.
Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με όλους τους Ευρωπαϊκούς, εθνικούς και περιφερειακούς φορείς λήψης αποφάσεων και ενδιαφερόμενους φορείς για ένα βιώσιμο, ισχυρό και δημοκρατικό μέλλον της Ευρώπης που ωφελεί όλους τους ανθρώπους».
[το αυθεντικό κείμενο SDG Watch Europe  “Call from European decision-makers and
stakeholders to EU Member States and institutions Integrate sustainability pledges into the future EU budget”  ΕΔΩ]