5+1 εκδόσεις για τις εξορύξεις και την Eldorado Gold στη Χαλκιδική Σκουριές αποκαλύπτουν τις καταστροφικές συνέπειες στην τοπική οικονομία, το περιβάλλον, τη δημοκρατία

Μεγάλο Ευρωπαϊκό ενδιαφέρον καταγράφεται για τις εξορύξεις και ειδικότερα για την εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική, σε μια περίοδο που μπορεί να φαίνεται “σιωπηλή” αλλά που στην πραγματικότητα δεν είναι.
Με αφορμή το πρόσφατο ρεπορτάζ μεγάλη κλίμακας του Γερμανικού WELTSPIEGEL (10 Αυγούστου 2018) που αφορά την εξόρυξη χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής παρουσιάζουμε πέντε ακόμα εκδόσεις που αποδεικνύουν το Ευρωπαϊκό ενδιαφέρον.
 
WELTSPIEGEL
Weltspiegel-Reportage: Eldorado in Griechenland [KLIK]
Griechenland Eldorado in Griechenland [VIDEO 1,20′]
Weltspiegel-Reportage: Eldorado in Griechenland [FULL VIDEO 30′]
Gresea Echos  
Relance minière en Europe – H αναβίωση της εξόρυξης στην Ευρώπη
Gresea échos N°92, décembre 2017 – Relance minière en Europe [KLIK]
Magazine 28 pages [KLIK]
Colonialisme extractiviste en Europe : le cas de la Grèce, Maria Kadoglou [p.14]

 

Extractive colonialism in Europe: the case of Greece, Maria Kadoglou [KLIK]
Εξορυκτική αποικιοκρατία στην Ευρώπη: η περίπτωση της Ελλάδας [KLIK]
Μαρίας Καδόγλου – Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων
 
Center for International Environmental Law (CIEL) 
 
Mining: CETA Undermines Greek Mining Regulations and Protections [KLIK]
 

 

CETA TRADING AWAY DEMOCRACY

 

CETA deal could help investors attack public interest safeguards, new report finds [KLIK]
CONTROVERSIAL EUROPEAN PROJECTS BY CANADIAN MINING COMPANIES WILL CETA’s INVESTMENT CHAPTER HELP BREAK COMMUNITY RESISTANCE?
[Eldorado Gold – Skouies page 8]
TTIP, ISDS a threat to the local communities and the struggle against gold mining
 
TTIP & CETA: Aπειλή για τις τοπικές κοινωνίες και τον αγώνα ενάντια στις εξορύξεις χρυσού [KLIK]

 

Fool’s Gold (Eldorado Gold)
 
The report, Fool’s Gold, reveals that Canadian mining company Eldorado Gold uses mailbox companies in the Netherlands to avoid taxes in Greece. This has led to tax losses of at least € 1.7 million for Greece in the past two years. There are also serious environmental and human right concerns related to the company’s operations. [KLIK]