Έκθεση του ΕΟΑΝ με τίτλο: «Ανακύκλωση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας ανά Περιφέρεια και ΟΤΑ για τα έτη 2014 -2016», Έκδοση 3η/ 10-7-2018

 

Δημοσιεύτηκε η επικαιροποιημένη “Έκθεση του ΕΟΑΝ με τίτλο: «Ανακύκλωση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας ανά Περιφέρεια και ΟΤΑ για τα έτη 2014 -2016», Έκδοση 3η/ 10-7-2018″.
Σύμφωνα με την παρουσίαση “Σκοπός της παρούσας έκθεσης του ΕΟΑΝ είναι η συνοπτική παρουσίαση της επίδοσης της χώρας στην ανακύκλωση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας ανά Περιφέρεια και ανά ΟΤΑ για τα έτη 2014 – 2016.
Στην 2η και 3η έκδοση έχουν γίνει διορθώσεις στο χάρτη επίδοσης των ΟΤΑ έτους 2016 και στον πίνακα με τις επιμέρους επιδόσεις των ΟΤΑ για το έτος 2016, ώστε να αποκατασταθούν λάθη που είχαν λάβει χώρα κατά τη μεταφορά δεδομένων.”
Η Έκθεση του ΕΟΑΝ ΕΔΩ προσφέρεται για επεξεργασία και για την εξαγωγή συμπερασμάτων
—-
Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece με την εκστρατεία “Λιγότερα απόβλητα – Καλύτερη ζωή” προωθεί τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων ως καλύτερη επιλογή και δευτερευόντως την ανακύκλωση, ιδιαίτερα μετά τη μείωση των εισαγωγών ανακυκλούμενων ειδών από την Κίνα, την Ταϊλάνδη κ.ά. χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Ωστόσο αν και υιοθετούμε το σύνθημα “Recycling is not enough” δεν υποτιμούμε την ανακύκλωση των ειδών, την οποία θεωρούμε ως ένα απαραίτητο βήμα πριν από την ταφή, και για αυτόν το λόγο επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία του ΕΟΑΝ και θα επανέλθουμε.