16 – 22 Σεπτεμβρίου: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2018 | ΦτΦ: H ευχάριστη, οικονομική, ασφαλής, και οικολογική μετακίνηση στις πόλεις είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ

 

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece κάθε χρόνο συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας προβάλλοντας τις θέσεις του “H ευχάριστη, οικονομική, ασφαλής, και οικολογική μετακίνηση στις πόλεις είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ” ειδικότερα την πρόταση για τη “Δημόσια Δωρεάν Μετακίνηση” . Θέσεις και προτάσεις τις οποίες προβάλλει καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο μια εβδομάδα. Φέτος επιλέξαμε να παρουσιάσουμε αποσπάσματα από τα επίσημα κείμενα της διοργάνωσης European Mobility Weeek.
Υπογραμμίζουμε ότι μια άλλη δράση των ΦτΦ, η ξενάγηση στο σταθμό Αιγάλεω του ΜΕΤΡΟ με θέμα την Ιερά Οδό, έχει καταγραφεί στον κατάλογο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας [ΕΔΩ].
—–
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2018
 
16 – 22 Σεπτεμβρίου
 
Το θέμα της φετινής χρονιάς: Mix and Move! Συνδυάζω – Μετακινούμαι!
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αυτή η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ενθαρρύνει τις κωμοπόλεις και τις πόλεις να εισαγάγουν και να προωθήσουν μέτρα βιώσιμων μεταφορών και να καλέσουν τους πολίτες να δοκιμάσουν εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς, αντί της χρήσης του αυτοκινήτου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει δύο φιλόδοξους στόχους για την αστική κινητικότητα:
  • τη σταδιακή κατάργηση των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα στις πόλεις μέχρι το 2050
  • την πορεία προς την αστική εφοδιαστική αλυσίδα με μηδενικές εκπομπές στα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι το 2030.
Η Ευρωπαία Επίτροπος για τις μεταφορές, Violeta Bulc, εστιάζει σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας: καινοτομία, ψηφιοποίηση, απεξάρτηση από τον άνθρακα και άνθρωποι.
Η εβδομάδα κορυφώνεται κατά την Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, όπου οι συμμετέχουσες κωμοπόλεις και πόλεις διαθέτουν μία ή περισσότερες περιοχές αποκλειστικά για πεζούς, ποδηλάτες και δημόσια μέσα μεταφοράς για μία ολόκληρη ημέρα. Το 2017, 1.352 κωμοπόλεις και πόλεις γιόρτασαν την Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο.
Κάθε χρόνο, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο θέμα που σχετίζεται με τη βιώσιμη κινητικότητα. Το 2018, το θέμα είναι η «Πολυτροπικότητα».
Η πολυτροπικότητα προωθεί τη χρήση και τον συνδυασμό διαφορετικών τρόπων μεταφοράς για αστικές μετακινήσεις, τόσο επιβατών όσο και εμπορευμάτων.
Ο συνδυασμός διαφορετικών τρόπων μεταφοράς έχει ως αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση των οφελών τους για τους επιβάτες: κόστος, ταχύτητα, ευελιξία, άνεση, αξιοπιστία κ.λπ. Επίσης, έχει οφέλη για την κοινωνία: μείωση της ρύπανσης και της συμφόρησης, βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγείας κ.λπ.
Η αυξανόμενη τάση προς την ψηφιοποίηση της αστικής κινητικότητας αποτελεί κύριο παράγοντα προώθησης της πολυτροπικότητας.
Το θέμα της φετινής χρονιάς: Mix and Move! Συνδυάζω – Μετακινούμαι! 
Υποδομή: Να μην εγκαταλείπονται οι (ενεργητικοί) τρόποι μεταφοράς
Στη συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών κωμοπόλεων και πόλεων, οι οδικές υποδομές για μηχανοκίνητα οχήματα συντηρούνται επαρκώς. Αυτό επιτρέπει τη χρήση μεγάλου αριθμού ιδιωτικών μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και λεωφορείων και μηχανοκίνητων οχημάτων συλλογικής χρήσης. Πολλές τοπικές αρχές διαθέτουν και ξεχωριστό δίκτυο σιδηροδρομικών υποδομών, το οποίο επιτρέπει τη λειτουργία αστικών σιδηροδρόμων, τραμ ή/και μετρό.
Ωστόσο, οι ενεργητικοί τρόποι μεταφοράς, ήτοι το βάδισμα και η ποδηλασία, συχνά εγκαταλείπονται από πλευράς ειδικών ή προσαρμοσμένων υποδομών. Οι ενεργητικοί τρόποι μεταφοράς δεν θα πρέπει να παραβλέπονται, καθώς αποτελούν απαραίτητο κρίκο στην αλυσίδα των πολυτροπικών μεταφορών.
Το βάδισμα είναι ιδιαιτέρως σημαντικό από αυτήν την άποψη, καθώς είναι ο τρόπος μεταφοράς που χρησιμοποιείται σε όλες σχεδόν τις μετακινήσεις για την κάλυψη των αρχικών και τελικών μέτρων μιας διαδρομής, είτε για αρκετές εκατοντάδες μέτρα είτε μόνο για μερικά βήματα.
Η υποτίμηση της σημασίας του βαδίσματος και της ποδηλασίας στο μείγμα της αστικής κινητικότητας είναι ένα ζήτημα που καλύπτεται από το έργο FLOW της ΕΕ10, το οποίο έχει ως στόχο να τοποθετήσει «το βάδισμα και την ποδηλασία σε ισότιμη βάση με τους μηχανοκίνητους τρόπους μεταφοράς». Για τον σκοπό αυτό έχει αναπτυχθεί ένα νέο εργαλείο μοντελοποίησης της κυκλοφορίας. Αυτό θα βοηθήσει τις τοπικές αρχές να σχεδιάσουν καλύτερα μια πόλη για ποδηλάτες και πεζούς και να παρέχουν τη σχετική υποδομή.
Τόσο για την ποδηλασία όσο και για το βάδισμα, θα πρέπει να παρασχεθεί ποιοτική υποδομή για τους κατοίκους. Ιδανικά, η εν λόγω υποδομή θα πρέπει να πληροί μια σειρά κριτηρίων όπως η συνέχεια, η συνοχή της διαδρομής, το επαρκές εύρος, η σαφής διάθεσή της για μη μηχανοκίνητα οχήματα (ή ο διαχωρισμός της, όπου είναι δυνατόν), η ποιοτική και καλά συντηρημένη επιφάνεια κ.λπ.
Συναφή μέτρα, όπως η προσαρμοσμένη σήμανση ή η τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, εκτιμώνται ιδιαιτέρως από τους πεζούς και τους ποδηλάτες και μπορούν να αυξήσουν την πρακτική του βαδίσματος και της ποδηλασίας στις κωμοπόλεις και τις πόλεις.
Δραστηριότητες ΣΒΑΚ 
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΒΔΟΜΑΔΑΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ είναι μια μεγάλη ευκαιρία να δημιουργηθεί ενδιαφέρον για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).
Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο 22 Σεπτεμβρίου
Η Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία πειραματισμού με νέα μοντέλα κυκλοφορίας και βιώσιμων μεταφορών. Όμως, η διοργάνωση της Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο θα πρέπει να σχεδιαστεί σωστά εκ των προτέρων, καθώς η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων στους δρόμους μπορεί να αποτελέσει γραφειοκρατική πρόκληση.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ [ΕΔΩ] και στην European Mobility Week [ΕΔΩ].