180 χρόνια Ἀρχαιολογική Ἑταιρεία – Ἔκθεση φωτογραφίας “Χρονογραφία” κ. Robert McCabe 14 Δεκεμβρίου 2018 – 29 Μαρτίου 2019

180 χρόνια Ἀρχαιολογική Ἑταιρεία – Ἔκθεση φωτογραφίας “Χρονογραφία” κ. Robert McCabe
14 Δεκεμβρίου 2018 – 29 Μαρτίου 2019

Αν και το θέμα δεν αφορά άμεσα τις περιοχές της Δυτικής Αθήνας, παρουσιάζουμε την έκθεση  γιατί εκτιμούμε ότι θα έχει πολλές ενδιαφέρουσες φωτογραφίες και πληροφορίες.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ της έκθεσης ΕΔΩ.