Παρουσίαση: Οι αυλοί του Μουσείου Μεγάρων | 8 Απριλίου 2019 – 19:00 στο Δημαρχείο Μεγάρων