Δευτέρα 13 Μαΐου, 18:00-21:00: Εργαστήριο για τις Ενεργειακές Κοινότητες