Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες: Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, Εφαρμογή | Ένα πρωτοποριακό έργο για τις ενεργειακές κοινότητες, την επιμόρφωση, την εξοικονόμηση

[ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ την ιστοσελίδα του έργου ΕΔΩ ]

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου «Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες: Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, Εφαρμογή» (από εδώ και στο εξής «έργο») αποτελεί μια πρόκληση και ένα πρότυπο συνεργασίας μεταξύ Δήμων, ΜΚΟ, πολιτών και κατοίκων πόλεων, Συνοικιακών Συμβουλίων, επιστημόνων και ερευνητών μεταξύ τους αλλά και με το Πράσινο Ταμείο. Το γεγονός της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών φορέων, οργανισμών και πολιτών, αποτελεί από μόνο του ειδικό ενδιαφέρον και συνάδει με τον 17o ΣΒΑ του ΟΗΕ / AGENDA 2030.

 

Στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση, στην ανάλυση  και στη διάχυση του έργου συμμετέχουν:

  • Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece (δικαιούχος – Κοινωνική δικτύωση)
  • CommunityEnergyRiver- CER (Συμβουλευτική και τεχνική εταιρία Μηχανικών ΕΜΠ για τις Ενεργειακές Κοινότητες)
  • Σχολείο της Γης (Επιμόρφωση – σχεδιασμός και κατασκευή συστημάτων ΑΠΕ)
  • Κωνσταντίνος Κυρίτσης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – έρευνα ανάλυσης, εφικτότητας και σχεδιαστικού προσδιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας των ενεργειακών κοινοτήτων)
  • Εύα Γρηγοριάδου (Αρχιτέκτων Μηχανικός του Πολυτεχνείου Κρήτης με ειδίκευση στον συμμετοχικό σχεδιασμό)
  • Δήμος Κηφισιάς και Δήμος Παλλήνης, ωφελούμενοι Δήμοι του έργου

 

Το έργο έχει πιλοτικό χαρακτήρα. Ο στόχος είναι να έχει σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο και να αποτελέσει κέντρο ενημέρωσης, τόσο για τη σχολική κοινότητα, όσο και για την τοπική κοινωνία, δίνοντάς της τη δυνατότητα να  μειώσει το ενεργειακό αποτύπωμα και να συμμετάσχει ενεργά στο σχεδιασμό ενός φωτοβολταϊκού πάρκου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του συμμετοχικού σχεδιασμού.
Το έργο «Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες: Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, Εφαρμογή» υλοποιείται σε χώρο του Δήμου Κηφισιάς και ένα μέρος του στο Δήμο Παλλήνης στο πλαίσιο του Μέτρου «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Καινοτόμες δράσεις» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2018» του Πράσινου Ταμείου.
Προϋπολογισμός: 39.200 ευρώ.
Δικαιούχος: Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ.
Ωφελούμενοι Δήμοι: Δήμος Κηφισιάς, Δήμος Παλλήνης