Την Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019 θα δημοσιοποιηθεί η «Ειδική Έκθεση της IPCC για την Αλλαγή του Κλίματος και τη Γη»

[Το εξώφυλλο της Έκθεσης του 2018 – Η Έκθεση ΕΔΩ  ΕΔΩ]
 
Την Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019 θα δημοσιοποιηθεί  η «Ειδική Έκθεση της IPCC για την Αλλαγή του Κλίματος και τη Γη»
 
 
[Αναμένουμε την έκθεση της IPCC με μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα μετά τις φοβερές πυρκαγιές στη Σιβηρία, τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη και το λιώσιμο των πάγων στην Γροιλανδία. Ωστόσο το μεγάλο ζητούμενο δεν είναι τόσο οι εκθέσεις των Παγκοσμίων Οργανισμών, Επιστημονικών Ομάδων και της IPPP, όσο η ειλικρίνεια, η στοχοπροσήλωση, η εφαρμογή πολιτικών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Τα συνθήματα «Αλλάξτε πολιτική και το σύστημα  –  Όχι το κλίμα», «Οι άνθρωποι και το περιβάλλον πάνω από τα κέρδη», «Σκέψου παγκόσμια – Δράσε τοπικά», «Αν η αλλαγή του κλίματος είναι παγκόσμιο πρόβλημα, οι λύσεις είναι τοπικού χαρακτήρα», «Ανάσχεση και όχι προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», “Κλιματική δικαιοσύνη” για τους ΦτΦ αποτελούν τη συνισταμένη της πολιτικής τους και τον οδηγό για τις δράσεις τους. Για το θέμα θα επανέλθουμε καθώς και για την COP25]

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) από την Παρασκευή 2 – 6 Αυγούστου 2019 συνεδριάζει στη Γενεύη της Ελβετίας για να εξετάσει την τελευταία της εκτίμηση, την Ειδική Έκθεση για την Αλλαγή του Κλίματος και τη Γη.
 
Η έκθεση, η οποία θα δημοσιοποιηθεί στις 8 Αυγούστου 2019, με την επιφύλαξη της έγκρισης της επιτροπής, εξετάζει πώς ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τη γη μας συμβάλλει στην αλλαγή του κλίματος και πώς η αλλαγή του κλίματος επηρεάζει τη γη μας.
 
“Ελπίζω ότι αυτή η έκθεση θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση όλων των ανθρώπων σχετικά με τις απειλές και τις ευκαιρίες που θέτει η κλιματική αλλαγή στη γη στην οποία ζούμε και που μας τροφοδοτεί”, δήλωσε ο πρόεδρος της IPCC Hoesung Lee.
 
Εκτός από τη διερεύνηση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στην ξηρά, η έκθεση αξιολογεί επίσης πώς η διαχείριση της γης μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πώς αυτή αλληλεπιδρά με την επισιτιστική ασφάλεια.
 
Η πέμπτη έκθεση αξιολόγησης της IPCC, που δημοσιεύθηκε το 2014, διαπίστωσε ότι η γεωργία, η δασοκομία και η άλλη χρήση γης αποτέλεσαν το 24% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου το 2010.
 
“Αυτή η έκθεση καλύπτει και τις τρεις συμβάσεις του ΟΗΕ του Ρίο – το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και την απερήμωση – και έτσι η έκθεσή μας αναγνωρίζει το σύνδεσμο αυτών των παγκόσμιων προκλήσεων και αποδεικνύει την ευρύτερη συνάφεια της πολιτικής του έργου της IPCC”.
 
Ο πλήρης τίτλος της έκθεσης είναι «Η κλιματική αλλαγή και η γη: μια ειδική έκθεση της IPCC για την αλλαγή του κλίματος, την απερήμωση, την υποβάθμιση της γης, τη βιώσιμη διαχείριση της γης, την επισιτιστική ασφάλεια και τις ροές αερίων θερμοκηπίου στα χερσαία οικοσυστήματα»
Είναι η πρώτη έκθεση της IPCC στην οποία η πλειονότητα των δημιουργών προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες.
 
Η έκθεση εκπονείται υπό την επιστημονική ηγεσία και των τριών ομάδων εργασίας της IPCC, σε συνεννόηση με την ειδική ομάδα για τα εθνικά αποθέματα αερίων θερμοκηπίου και με την τεχνική υποστήριξη της μονάδας τεχνικής υποστήριξης της ομάδας εργασίας III.

ΠΗΓΗ ICCP
——————————-

ROAD MAP TO CLIMATE ACTIONS SUMMIT 2019 [ΕΔΩ]
 

Περισσότερες αναρτήσεις των ΦτΦ για την κλιματική αλλαγή ΕΔΩ.