Κώστας Φωτεινάκης: “Για την Παγκόσμια Ημέρα Εδάφους και όχι μόνο…” | 5 Δεκεμβρίου

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 
 
του Κώστα Φωτεινάκη 
 
«Για να έχουμε δάση, χλωρίδα και πανίδα, τοπική οικονομία, ποιότητα και αυτάρκεια τροφίμων, πρέπει πρώτα απ’ όλα να έχουμε πλούσιο και υγιές έδαφος».
 
Στην επιστολή που είχαν στείλει 500 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, στο τέλος της εκστρατείας PEOPLE4SOIL1, προς τον πρώην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κ. Jean-Claude Juncker, με ημερομηνία 22 Απριλίου 2017, μεταξύ των άλλων αναφέραμε:
 
«Ανάμεσα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης/ AGENDA 2030 κορυφαίο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο στόχος 15, ο οποίος, υπό την απόδειξη ότι το ένα τρίτο των εδαφών του πλανήτη υποβαθμίζονται, τονίζει την αναγκαιότητα ανάσχεσης και αναστροφής της υποβάθμισης των εδαφών μέχρι το 2030 («ένας κόσμος πέραν της υποβάθμισης εδαφών»). Ο στόχος αυτός έχει επίσης μεγάλη αξία για τη διαχείριση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, επειδή το έδαφος είναι η μεγαλύτερη χερσαία δεξαμενή άνθρακα, καθώς περιέχει σχεδόν τριπλάσιο άνθρακα από αυτόν που αποθηκεύουν όλα τα χερσαία φυτά. Το στοιχείο αυτό αναδείχτηκε και στο Παγκόσμιο Συμπόσιο για τον Εδαφικό άνθρακα (Ρώμη, έδρα του FAO, 21-23 Μαρτίου 2017, FAO και UNFCCC), στο οποίο επισημάνθηκαν οι σημαντικοί κίνδυνοι μεταβολών του κλίματος της Γης, λόγω υποβάθμισης των εδαφών. Η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών «Κατάσταση των εδαφικών πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο» (2015) τονίζει πως κύριες απειλές των εδαφών στην Ευρώπη είναι αυτές που σχετίζονται με τη μόλυνση του εδάφους, τη μείωση της οργανικής ύλης του εδάφους, τη σφράγιση των εδαφών και τη δέσμευση γης λόγω διαδικασιών αστικοποίησης…»


Ο Δημήτρης Πικιώνης στο περίφημο «Γαίας Aτίμωσης2» καταγράφει και προειδοποιεί το 1954 «Σήμερα που η Ελληνική γή, η Αττική ιδιαίτερα, κακοποιείται ανηλεώς από τους σημερινούς κατοίκους της, σήμερα που η “πόλη περιβόλι” κατάντησε φαιό νταμάρι, σήμερα που “εξορκίστηκε το πράσινο και φύτρωσε το τσιμέντο” …»
 
Σήμερα που έχουμε τη δυσάρεστη εμπειρία των πυρκαγιών και των πλημμυρών, την αποψίλωση δασών, την κακοποίηση του τοπίου, τη ρύπανση και τη διάβρωση των εδαφών, το έδαφος και η προστασία του, σχεδόν απουσιάζει από το δημόσιο διάλογο και την πολιτική. Δυστυχώς εξακολουθεί και ισχύει η διαπίστωση των ΦτΦ «… πολλοί από εμάς που θεωρούμε τον εαυτό μας οικολόγους, φυσιολάτρες, φιλοπεριβαλλοντιστές και αναπτύσσουμε δράσεις για την υπεράσπιση και την προβολή της χλωρίδας και της πανίδας, υποτιμούμε συχνά την αξία της ποσότητας και της ποιότητας του εδάφους ως απαραίτητο στοιχείο του οικοσυστήματος που αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη ζωή και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της αντιπλημμυρικής προστασίας…»
[απόσπασμα από την ανακοίνωση των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ για το «2015 – Παγκόσμιο Έτος Εδαφών»]
 
Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece εκτιμά ότι ο Στόχος 15 «Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ3» της ΑGENDA 2030, και ιδιαίτερα οι υποστόχοι 15.1, 15.2, 15.5, 15.8, 15.9 που θα έπρεπε να είχαν πιαστεί μέχρι το 2020, δεν έχουν προωθηθεί και δεν θα πιαστούν τους επόμενους μήνες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, αφενός μεν γιατί η υπογραφή και η ηθική δέσμευση των ηγετών που τους υπόγραψαν δεν τηρήθηκε και αφετέρου γιατί οι κοινωνίες δεν τους διεκδίκησαν.
 
Τέλος θα ήθελα να επαναλάβω τη δήλωση που είχα κάνει με την έναρξη της Ευρωπαϊκής εκστρατείας PEOPLE4SOIL το 2015: «Για να έχουμε δάση, χλωρίδα και πανίδα, τοπική οικονομία, ποιότητα και αυτάρκεια τροφίμων, πρέπει πρώτα απ’  όλα να έχουμε πλούσιο και υγιές έδαφος».  
 
Το σύνθημα «Υγιή Εδάφη για μια υγιή ζωή4» του Παγκόσμιου Έτους για το Έδαφος (2015) είναι διαχρονικό και εξακολουθεί να παραμένει επίκαιρο.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1.       Επιστολή 500 οργανώσεων προς τον κ.Γιούνκερ “Αίτημα: Να αναπτυχθεί το Νομικό Πλαισίο της ΕΕ για την προστασία του εδάφους” | Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ ως εθνικός συντονιστής υπογράφει την επιστολή. https://bit.ly/2rOvqBd
2.       Δημήτρης Πικιώνης στο περίφημο «Γαίας Aτίμωσης» https://bit.ly/35XRUOP
3.       Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ https://bit.ly/2qh3gOE
4.       Healthy Soils for a healthy life https://bit.ly/2qi3mWh
 
Ο Κώστας Φωτεινάκης είναι πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece