Στην Ευρωπαϊκή Ένωση “Η υγεία, το περιβάλλον και το κλίμα δεν πρέπει να είναι διαπραγματεύσιμα” | 100 οργανώσεις της ΚτΠ, μεταξύ αυτών και οι ΦτΦ, ζητούν τη διακοπή των εμπορικών συνομιλιών μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ

Περισσότερες από 100 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών απαιτούν τη διακοπή των εμπορικών συνομιλιών που θα θέσουν σε κίνδυνο τους κανόνες της ΕΕ για την υγεία και το περιβάλλον και θα επιδεινώσουν την κλιματική κρίση. Απαιτείται αλλαγή της πορείας.

{Προσυπογράφει το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece)

Health, environment and climate are not negotiable 
ΠΗΓΗ: SEATTLE TO BRUSSELS NETWORK | Πληροφορίες: naturefriendsgreece@gmail.com

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση “Η υγεία, το περιβάλλον και το κλίμα δεν πρέπει να είναι διαπραγματεύσιμα” 
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ζητούν τη διακοπή των εμπορικών συνομιλιών που θα θέσουν σε κίνδυνο τους κανόνες της ΕΕ για την υγεία και το περιβάλλον και θα επιδεινώσουν την κλιματική κρίση. Απαιτείται αλλαγή της πορείας.
Παρακολουθήσαμε τις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Αμερικανικών αρχών σχετικά με μια νέα εμπορική συμφωνία, η οποία κλόνισε την εμπιστοσύνη και δημιούργησε αίσθημα απογοήτευσης. Έχει καταστεί σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να ικανοποιήσει τα αιτήματα του Trump για μείωση των επιπέδων ασφάλειας των τροφίμων στην ΕΕ, εις βάρος της δημόσιας υγείας, της καλής μεταχείρισης των ζώων και του περιβάλλοντος, καθώς και την υπονόμευση των δεσμεύσεων της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή.

Ο φόβος των απειλών που προκάλεσε ο Αμερικανός πρόεδρος σχετικά με το να επιβάλει υψηλούς δασμούς στις εξαγωγές αυτοκινήτων από την Ευρώπη δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για την υποχώρηση του βασικού δημόσιου συμφέροντος. Η προφανής μετατόπιση των παραδειγμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αναδύεται ύστερα από μήνες διαπραγματεύσεων πίσω από κλειστές πόρτες και προστατεύεται σε μεγάλο βαθμό από τον δημόσιο έλεγχο, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Καλούμε τις κυβερνήσεις και τους βουλευτές της ΕΕ να πιέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει την πορεία της. Πρέπει να καταστεί σαφές στη διοίκηση των ΗΠΑ ότι τα επίπεδα δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος δεν διατίθενται προς πώληση.
Η πίεση από τους διαπραγματευτές εμπορικών συναλλαγών των ΗΠΑ στην ΕΕ για τη μείωση των προδιαγραφών δεν είναι κάτι νέο. Πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Γεωργίας Perdue δήλωσαν ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα εξαρτηθεί από τις παραχωρήσεις από την ΕΕ να επιτρέψει το κρέας που ξεπλένεται με οξύ ή χλώριο ή έχει υποστεί επεξεργασία με ορμόνες, τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές ή την κατάργηση προστατευτικών κανόνων για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.
Αυτό που είναι νέο είναι η αντίδραση της ΕΕ. Όταν προηγουμένως διεξήχθη διαπραγματευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ για τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου (TTIP), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι δεν θα μειώσει τα πρότυπα. Ωστόσο, οι πρόσφατες δηλώσεις του Επιτρόπου του Εμπορίου Phil Hogan σχετικά με τις τρέχουσες συνομιλίες δείχνουν μια διαφορετική προσέγγιση. Έχει μιλήσει για “έναν εκτεταμένο κατάλογο ρυθμιστικών φραγμών στη γεωργία” που θα μπορούσε να “επιλυθεί” σε μια συμφωνία.
Αυτά τα “ρυθμιστικά εμπόδια” εξυπηρετούν θετικούς σκοπούς: Έχουμε κανόνες σχετικά με τα φυτοφάρμακα και τις χημικές ορμόνες στο κρέας για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Έχουμε περιορισμούς στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς για την προστασία της βιοποικιλότητας και των καταναλωτών. Έχουμε περιορισμούς στο κρέας επεξεργασμένο με χλώριο ή οξύ για να προστατεύσουμε την καλή μεταχείριση των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων. Η δέσμευση των πολιτών της ΕΕ σε μια προληπτική προσέγγιση επιβεβαιώθηκε σθεναρά κατά τη διάρκεια του δημόσιου διαλόγου σχετικά με το TTIP – μια εμπορική συμφωνία που δεν θα είχε επιζήσει από μια δημοκρατική ψηφοφορία εντός της ΕΕ εάν συμπεριλάμβανε παραχωρήσεις σχετικά με την κλίμακα που ζητούν τώρα οι ΗΠΑ.
Πιστεύουμε ότι η Επιτροπή θέτει σε κίνδυνο τους στόχους του Ευρωπαϊκού «Green Deal». Αυτή η περιεκτική στρατηγική (Green Deal) καλύπτει πολλά στοιχεία που στοχεύουν τώρα οι ΗΠΑ. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη στρατηγική, η ΕΕ πρέπει να εργαστεί “για να μειώσει σημαντικά τη χρήση και τον κίνδυνο χημικών φυτοφαρμάκων”. Οι επαναλαμβανόμενες προσκλήσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) και η Διακυβερνητική Πλατφόρμα για την Επιστήμη και την Πολιτική για την Βιοποικιλότητα και τις Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων (IPBES) για τη στήριξη της βιώσιμης γεωργίας προσθέτουν περαιτέρω δύναμη στη δέσμευση αυτή. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει απορρίψει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ να τεθούν χαμηλότεροι στόχοι σε αυτόν τον τομέα και συνεπώς κινδυνεύει να υποστηρίξει το πιο ρυπογόνο είδος γεωργίας. Επιπλέον, δεδομένου ότι η συμβιβαστική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μια προσπάθεια να προστατευτούν οι εξαγωγές από την ΕΕ γνωστών αυτοκινήτων που καταστρέφουν το κλίμα, η υπόσχεση του Green Deal για την Ευρώπη να επιφέρει μια πιο πράσινη προσέγγιση στη γεωργία και το εμπόριο φαίνεται τώρα να υπονομεύεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καν εντολή να διεξάγει διαπραγματεύσεις για τα θέματα αυτά. Η εντολή που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2019 δεν αφήνει περιθώρια για διαπραγματεύσεις για τα τρόφιμα και άλλα πρότυπα ασφάλειας. Ο αρμόδιος για θέματα εμπορίου Επίτροπος Hogan δήλωσε ότι «προσπαθεί να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους μέσω της ρυθμιστικής συνεργασίας θα μπορούσαμε να δούμε τα μη δασμολογικά εμπόδια ως έναν τρόπο να τεθούν τα ζητήματα της γεωργίας». Αυτό υποδηλώνει ότι ο Επίτροπος Εμπορίου θέλει να καθιερώσει μακροπρόθεσμο, διακριτικό διάλογο πίσω από τα παρασκήνια για να βρει τρόπους για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, για τις οποίες έχει την υποστήριξη ορισμένων κρατών-μελών. Αυτό δεν πρέπει να επιτραπεί. Κάτι τέτοιο θα υπονόμευε τους νόμους και τις διαδικασίες της ΕΕ που συμφωνήθηκαν πριν από δεκαετίες, δεν εμπίπτει στην τρέχουσα εντολή και δεν πρέπει να καταστεί καινούρια.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, καλούμε τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στο Συμβούλιο της ΕΕ και τους βουλευτές να διασφαλίσουν ότι οι ανησυχίες μας σχετικά με την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών γίνονται σεβαστές. Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί μας πρέπει να ζητήσουν αναθεώρηση των τρεχουσών εμπορικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ. Η ΕΕ πρέπει να καταστήσει σαφές στη διοίκηση των ΗΠΑ ότι τα επίπεδα δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος δεν είναι προς πώληση, ότι δεν θα υποκύψουμε σε απειλές και ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να έχει στο επίκεντρο τους ανθρώπους, το περιβάλλον και το κλίμα.
[Μετάφραση κειμένου για τους ΦτΦ: Ευαγγελία Βορδογιάννη]
Signatories – Υπογραφές οργανώσεων της ΚτΠ

Attac Austria – Austria
Katholische ArbeitnehmerInnen Bewegung Österreich – Austria
Allianz gerechtes Handeln – Austria
transform!at – Austria
Aufstehn.at – Verein zur Förderung zivilgesellschaftlicher Partizipation – Austria
Center for Encounter and Active Non-Violence – Austria
GLOBAL 2000 – Friends of the Earth Austria – Austria
Evangelische Kirche Hallein – Austria
Anders Handeln – Austria
ELA Basque – Country
Mouvement Demain – Belgium
vzw Climaxi – Belgium
d19-20 – Belgium
CNE – Belgium
Entraide et Fraternité – Belgium
MAP – Belgium
11.11.11 – Belgium
European Federation of Public Service Unions (EPSU) – Belgium
CNCD-11.11.11-  Belgium
Mouvement d’Action Paysanne – Belgium
Global Aktion – Denmark
ClientEarth – Europe
Africa Europe Faith & Justice Network – Europe
Corporate Europe Observatory – Europe
Slow Food Europe – Europe
Seattle to Brussels Network – Europe
European Environmental Bureau – Europe
Friends of the Earth Europe – Europe
Banana Link – France
AAF-PSo France
Comité Pauvreté et politique – France
Emmaüs International – France
confederation paysanne – France
réseau Roosevelt IDF – France
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT – France
Fédération Artisans du Monde – France
alofa tuvalu – France
Comemrce Équitable France – France
Sherpa – France
Africa Europe Faith and Justice Network France – France
Réseau Foi & Justice Afrique Europe antenne France – France
Veblen Institute – France
Attac France – France
Aitec – France
Collectif stop tafta – France
Amis de la Terre France – France
BLOOM Association – France
Committee in Solidarity with Indigenous Peoples of the Americas (CSIA-Nitassinan) – France
Youth and Environment Europe – France
Confederation paysanne 24 France – Dordogne
CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA (CIG) – Galizia
PowerShift e.V. – Germany
Campact – Germany
BUND KG Bonn – Germany
Kölner Bündnis für gerechten Welthandel – Germany
Zukunftskonvent – Germany
Forum Umwelt & Entwicklung – Germany
Bonner Bündnis gegen TTIP & Co – für solidarischenWelthandel – Germany
Arbeitskreis Freihandelsfalle von Attac München – Germany
Berliner Wassertisch – Germany
foodwatch international – Germany
Sozial- und Schuldnerberatung – Germany
Greenpeace – Global
Naturefriends Greece
Towards Sustainability Association – Hungary
Clean Air Action Group – Hungary
Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület – Hungary
Green Circle of Pécs – Hungary
Fauna Alapítvány – Hungary
New Hempage jdoo – Hungary
Eletfa Environmental Protection Association – Hungary
Civilek a Mecsekért Mozgalom – Hungary
Environmental Planning and Education Network – Hungary
Ararát Teremtésvédelmi Munkacsoport (Ararat Care for Creation Workgroup) – Hungary
FEDERATION OF UNITED TRADE UNIONS IN THE ELECTRIC ENERGY INDUSTRY -Hungary
Szombathely-Herény K. Cs. S Egyesület – Hungary
Védegylet Egyesület – Hungary
Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért  – Hungary
Vision Association – Hungary
Holocén Természetvédelmi Egyesület – Hungary
Közép-magyarországi Zöld Kör – Hungary
REFLEX Környezetvédő Egyesület – Hungary
Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség – Hungary
Karátson Gábor Kör – Hungary
Magyar Természetvédők Szövetsége / Friends of the Earh Hungary – Hungary
Heroes of Responsible Dining Foundation – Hungary
Csalàn Egyesület – Hungary
Gyermekláncfű Kézműves, Oktatási és Környezetnevelési Egyesület – Hungary
Fényszaruiak Baráti Egyesülete – Hungary
Zöld Akció Egyesület (Green Action) – Hungary
Magosfa Foundation – Hungary
Profilantrop Association – Hungary
GRAIN – International
Good Energies Alliance Ireland – Ireland
Feasta: the Foundation for the Economics of Sustainability – Ireland
Irish Seed Savers Association CLG –  Ireland
Fracking Free Clare – Ireland
An Claíomh Glas – Ireland
An Taisce – the National Trust for Ireland – Ireland
Fairwatch – Italy
Stop TTIP/CETA Italia – Italy
transform! italia –  Italy
Latvian Fund for Nature-  Latvia
Mouvement Ecologique asbl – Luxembourg
Both ENDS – Netherlands
Transnational Institute – Netherlands
We&waste – Poland
Instytut Globlanej Odpowiedzialności (IGO) – Poland
Stowarzyszenie Rozruch – Poland
Pro-Terra Foundation – Poland
TROCA- Plataforma por um Comércio Internacional Justo – Portugal
ZERO – Association for the Sustainability of the Earth System – Portugal
CEPTA – Slovakia
SOSNA – Slovakia
Umanotera – Slovenia
Focus Association for Sustainable Development – Slovenia
ASiA-Associació Salut i Agroecología – Spain
Campanya Catalunya No als Tractats de Comerç i Inversió – Spain
Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión – Spain
Ecoogistas en Acción – Spain
Coag (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) – Spain
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO(CGT) – Spain
Institute for Agriculture and Trade Policy – U.S. and Europe