ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ “Αίτημα άμεσου ραδιολογικού ελέγχου από την αρμόδια αρχή, ΕΕΑΕ, στον πρώην Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων, παλιά χωματερή Άνω Λιοσίων” | Η απάντηση της ΕΕΑΕ – Η ανταπάντηση των ΦτΦ

Ανθέων 72, 12461 | Mail: naturefriendsgreece@gmail.com | Τηλ. : 215 5257408
06.04.2020
ΠΡΟΣ:
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)/ Greek Atomic Energy Commission (EEAE
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.       Υπουργό Εσωτερικών κ. Π. Θεοδωρικάκο
2.       Υπουργό ΥΠΕΝ κ.Χατζηδάκη
3.       Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ.Γεωργιάδη
4.       Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Α. Κυριαζή  
5.       Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μ. Γραφάκο
6.       Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Πατούλη
7.       Πρόεδρο ΠΕΔΑ κ.Μαρκόπουλο
8.       Πρόεδρο ΕΔΣΝΑ κ. Β. Κόκκαλη
9.       Βουλευτές Δυτικής Αθήνας & Δυτικής Αττικής
10.   Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος κα. Αυγερινοπούλου
11.   Greek Affiliate of IPPNW κα Μαρία Αρβανίτη – Σωτηροπούλου
12.   ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ κ. Θωμά Μπιζά
13.   ASPROFOS ENGINEERING S.A.
14.   ΜΜΕ
ΘΕΜΑ:
Αίτημα άμεσου ραδιολογικού ελέγχου από την αρμόδια αρχή, ΕΕΑΕ, στον πρώην Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων, παλιά χωματερή  Άνω Λιοσίων.
Με αφορμή, την μετά από επίπονες και επίμονες προσπάθειες για τη δημοσιοποίηση των ερευνών της ASPROFOS engineering, Οκτώβριος 2015:
1.       Αναλυτική Καταγραφή Ρυπαντικών Φορτίων στους ΧΥΤΑ Φυλής,
2.       Αναλυτική Καταγραφή Ποσοτικής και Ποιοτικής Σύστασης Αποβλήτων στους ΧΥΤΑ Φυλής,
Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece υποβάλλει αίτημα προς την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) να πραγματοποιήσει ραδιολογικό έλεγχο στην περιοχή ΧΑΔΑ Άνω Λιοσίων, στην οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών της ASPROFOS engineering, καταγράφονται υψηλότερες μετρήσεις από τα ανώτατα όρια εκπεμπόμενης ιονίζουσας ακτινοβολίας.

Το αίτημα του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ για την πραγματοποίηση ραδιολογικού ελέγχου από την ΕΕΑΕ ενισχύεται:
Α) Από την πρόταση της ASPROFOS engineering, της ίδιας εταιρεία που πραγματοποίησε την έρευνα, η οποία στο τεύχος «Αναλυτική Καταγραφή Ποσοτικής και Ποιοτικής Σύστασης Αποβλήτων στους ΧΥΤΑ Φυλής», προτείνει την  «έρευνα στο χώρο της παλαιάς χωματερής από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, κύρια στις θέσεις λήψεων μετρήσεων που υποδεικνύονται στα σχήματα 5-1 και 5-2 της μελέτης». [η πρόταση της ASRPOFOS προς την ΕΕΑΕ επισυνάπτεται]
Β) Από το αίτημα του «ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ – Συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής – Δ. Αθήνας» που έχει υποβληθεί προς την ΕΕΑΕ (30.03.2020).
Ο ραδιολογικός έλεγχος τον οποίο αιτούμεθα προς την ΕΕΑΕ δεν υποβάλλεται για λόγους περιέργειας ή καταγραφής ρύπων ή ραδιενέργειας, αλλά για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, μιας και στην παλιά χωματερή Άνω Λιοσίων, προβλέπονται:
«Με βάση τη Μελέτη που έχει εκπονήσει ο Δήμος Φυλής, θα δρομολογηθεί το στρατηγικής σημασίας και οραματικό περιβαλλοντικό έργο της Αποκατάστασης που θα μετατρέψει τη Χωματερή σε Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής.
Παράλληλα με τη δημιουργία πρασίνου και χώρων άθλησης και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, θα εγκατασταθούν σταθμοί παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και συγκεκριμένα 5 μικρές ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 250 ΚW, εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος 10MW και ένα υδροηλεκτρικό έργο μικρής κλίμακας»
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φυλής 433/21.12.2018, ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 7ΖΙΝΩΗΤ-ΘΡ9).
Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ως «αρμόδια αρχή για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία του τομέα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας, ραδιολογικής, πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας» έχει την επιστημονική και νομική υποχρέωση για λόγους δημόσιας υγείας να πραγματοποιήσει άμεσα ραδιολογικό έλεγχο στον πρώην Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεση Αποβλήτων, παλιά χωματερή  Άνω Λιοσίων.
 
Σας προτρέπουμε να λάβετε υπό όψη σας:
1.       Το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στις δημόσιες αρχές για πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον α) ΚΥΑ 77921/1440/1995 – ΦΕΚ Β’ 795/14.9.1995 β) ΚΥΑ 49987/2312/2002 – ΦΕΚ Β’ 592/ 15.5.2002
2.       Την κύρωση της σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες (Συνθήκη του Άαρχους) Ν.3422/2005 – ΦΕΚ 303/Α/13-12-2005
3.       Την αρχή της προφύλαξης, όπως περιγράφεται στην «Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αρχή της προφύλαξης» COM/2000/0001
4.       Την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την κατάργηση των Οδηγιών 89/618/Ευρατόμ 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L13/17.1.2014) – Θέσπιση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας | Ιδιαίτερα το άρθρο 73 – Ρυπασμένες περιοχές, Π.Δ/ 101/2018  – ΦΕΚ 194/Α/20.11.2018
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας, Αναμένουμε την απάντησή σας
Κώστας Φωτεινάκης

Πρόεδρος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΕΑΕ – 10.04.2020 – Α.Π.: Π/414/4937/2020
Η ΕΕΑΕ απάντησε με ημερομηνία 10.04.2020. Μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι:

“Συνεπώς, η ΕΕΑΕ, εκ του νόμου, δεν διαθέτει αρμοδιότητα να επιθεωρεί αυτεπάγγελτα τις εγκαταστάσεις ενός ΧΥΤΑ….. Καταλήγοντας φέρεται υπόψη σας ότι σε περίπτωση που της ζητηθεί από τους αρμόδιους φορείς η διενέργεια επιτόπιων ραδιολογικών μετρήσεων στον ΧΥΤΑ Φυλής, η ΕΕΑΕ είναι πάντα στη διάθεση αυτών αλλά, εν προκειμένω, τούτο μπορεί πρακτικά να γίνει μετά το πέρας της παρούσας κατάστασης εκτάκτου ανάγκης λόγω της πανδημίας…”
Η απάντηση της ΕΕΑΕ δεν είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της μέχρι και 13.04.2020.

ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦτΦ – 13.04.2020
Σας ενημερώνουμε ότι λάβαμε την απαντητική σας επιστολή με τα στοιχεία 10.04.2020 – Α.Π.: Π/414/4937/2020.
Ευχαριστούμε για την απάντηση, ωστόσο δεν μας καλύπτει.
Θεωρούμε ότι  Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)/ Greek Atomic Energy Commission (EEAE) δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο  που έχει αναλάβει από την Ελληνική Πολιτεία και από τον Ελληνικό λαό.
Επιφυλασσόμαστε και θα επανέλθουμε.

Κώστας Φωτεινάκης – Πρόεδρος

Το Ελληνικό Δίκτυο «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»/Naturefriends Greece, έχει νομική μορφή σωματείου, ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί τμήμα της Διεθνούς  Οργάνωσης Naturefriends International/NFI (1895). https://www.nf-int.org
Από το 2018 είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Seattle to Brussels και εκπρόσωπός του στην Ελλάδα  http://s2bnetwork.org.
Από τον Ιανουάριο του 2020 συνεργάζεται με το Γερμανικό σωματείο Respect for Greece www.respekt-fuer-griechenland.de
Οι ΦτΦ είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο integrated Civil Society Organizations (iCSO) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. http://esango.un.org/civilsociety/login.do
Οι ΦτΦ/NFGR ήταν εθνικοί συντονιστές της εκστρατείας people4soil για να χαρακτηριστεί το έδαφος κοινό αγαθό και συνεργάζονται με Ευρωπαϊκές και Διεθνείς οργανώσεις και Κοινωνικά Δίκτυα για το περιβάλλον, το δίκαιο εμπόριο, τον πολιτισμό κ.ά.