Επίσημα Γεύματα, από την αρχαιότητα έως τα νεώτερα χρόνια. Ο πολιτισμός στο τραπέζι στα κτήματα του 19ου αιώνα: Πύργος Βασιλίσσης, Παλατάκι Χαϊδαρίου, Κτήμα Τατοΐου

[Το εξαιρετικό φυλλάδιο μέτρια σκαναρισμένο σε μορφή PDF ΕΔΩ – θα σκαναριστεί και θα παρουσιαστεί με καλύτερη ποιόητητα]

«Επίσημα γεύματα. Από την αρχαιότητα έως τα νεώτερα χρόνια»
​Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνόδευε την έκθεση που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2005 στο Παλατάκι Χαϊδαρίου με τίτλο «Επίσημα Γεύματα, από την αρχαιότητα έως τα νεώτερα χρόνια. Ο πολιτισμός στο τραπέζι στα κτήματα του 19ου αιώνα: Πύργος Βασιλίσσης, Παλατάκι Χαϊδαρίου, Κτήμα Τατοΐου». Κατά προσέγγιση ο συνολικός αριθμός μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είναι 500 μαθητές. Το πρόγραμμα υλοποιείται κατόπιν αιτήματος. ​

01/09/2005 – 30/09/2005

Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων

ΠΗΓΗ: ΥΠΠΟΑ