56 Ευρωπαϊκοί φορείς: Για μία Ευρώπη που νοιάζεται για όλους – κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 και πέρα από αυτήν | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Κοινή δήλωση 56 φορέων της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας των Πολιτών

 

Για μία Ευρώπη που νοιάζεται για όλους – κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 και πέρα από αυτήν 
 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Η πανδημία COVID-19 καταδεικνύει πάρα πολύ καλά ότι οι άνισες κοινωνίες συμβαδίζουν με τον ανθρώπινο πόνο, τις εύθραυστες οικονομίες και τις ευαίσθητες δημοκρατίες.
Αυτή η δήλωση προέρχεται από ένα ευρύ φάσμα φορέων της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών, που έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν για ένα κοινό όραμα για το μέλλον της Ευρώπης, που να βασίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη, στη φεμινιστική, βιώσιμη, δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία.
Οι 56 γνωστοί και αναγνωρισμένοι οργανισμοί καλούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να αδράξουν αυτή τη στιγμή για να εργαστούν για θεμελιώδεις αλλαγές στα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά μας συστήματα.
Καλούν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να συνεργαστούν μαζί, διασυνοριακά, να δείξουν το όραμα και το θάρρος να θέσουν την Ευρώπη στο δρόμο προς ένα βιώσιμο μέλλον · ένα μέλλον ανθεκτικών δημοκρατιών που να βασίζονται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου.
Μεταξύ των οργανισμών που υπογράφουν την κοινή δήλωση είναι και ο φορέας Naturefriends International (α/α 41) μέλος του οποίου είναι το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece.
Οι ΦτΦ έχουν μεταφράσεις και παρουσιάσει παρεμβάσεις, θέσεις και προτάσεις ευρωπαϊκών και παγκόσμιων δικτύων και οργανισμών για μια νέα και αλληλέγγυα Ευρώπη για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που αφορούν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και θα συνεχίσουν στο ίδιο μονοπάτι.

 

Κώστας Φωτεινάκης 

 

Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece

 
Για μία Ευρώπη που νοιάζεται για όλους – κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 και πέρα από αυτήν 
(Απρίλιος 2020)

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Η πανδημία COVID-19 δείχνει με τον πιο ευδιάκριτο τρόπο ότι οι κοινωνίες της ανισότητας συμβαδίζουν με τον ανθρώπινο πόνο, τις εύθραυστες οικονομίες και δημοκρατίες.
Η αλληλεγγύη πρέπει να γίνει το θεμέλιο της ευρωπαϊκής απάντησης στην κρίση: για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την προστασία των πολιτών, την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών καθώς και για την προάσπιση της δημοκρατίας. Η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα και δεν θα έπρεπε να περιορίζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν πρόκειται απλά για κρίση της δημόσιας υγείας αλλά για κρίση του συστήματος. Όπως και η κλιματική κρίση καθώς και οι υπόλοιπες τις οποίες υφιστάμεθα, μας επηρεάζει όλους αλλά κάποιους τους χτυπάει εντονότερα. Η πανδημία COVID-19 μεγαλώνει τις ανισότητες στις κοινωνίες μας. Η ανισότητα ήταν ήδη παγκόσμιο πρόβλημα αλλά κινδυνεύει να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ανάμεσα στα εκατομμύρια των εργαζομένων που έχουν χάσει τις δουλειές και τα εισοδήματα τους, περισσότερο έχουν επηρεαστεί οι μετανάστες στα σύνορα, οι εργαζόμενοι σε επισφαλείς συνθήκες, οι άνθρωποι χωρίς χαρτιά, οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, οι άστεγοι, οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες καθώς και οι άνθρωποι με χρόνιες ασθένειες – συμπεριλαμβανομένων φυλετικών και εθνικών μειονοτήτων.
Οι εργαζόμενοι στην υγεία καθώς και οι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες αιχμής βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Γινόμαστε μάρτυρες της θεμελιώδους αξίας των υπηρεσιών φροντίδας καθώς και των βασικών υπηρεσιών για την κοινωνία και την οικονομία. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται συνήθως από γυναίκες και συχνά υποτιμώνται, υποεκτιμώνται και δεν πληρώνονται καλά.

 

Εμείς, οι δρώσες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη, δεσμευόμαστε να εργαστούμε μαζί προς ένα κοινό όραμα για το μέλλον της Ευρώπης, εκείνο που θα βασίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη, τον φεμινισμό, την βιώσιμη, δημοκρατική και συμπεριληπτική κοινωνία. Στην παρούσα φάση της κρίσης, είμαστε έτοιμοι να δράσουμε από κοινού με γνώμονα την αλληλεγγύη.
Αναγνωρίζουμε πως μαζί με διεθνείς οργανισμούς, ΜΚΟ και κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσπαθήσει να απαντήσει στην επείγουσα κρίση. Ωστόσο, μπορεί και πρέπει να κάνει περισσότερα.
Καλούμε τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και τα κράτη – μέλη να αδράξουν την ευκαιρία για να εργαστούν από κοινού για δραστικές αλλαγές στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό σύστημα. Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την μετάβαση πέρα από το υπάρχον κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο που προκαλεί ανισότητα και περιβαλλοντική καταστροφή και μας αφήνει απροετοίμαστους σε περιπτώσεις κρίσης.
Καλούμε τους ιθύνοντες της Ευρώπης να συνεργαστούν, πέρα από σύνορα, για να επιδείξουν το όραμα και το θάρρος ώστε η Ευρώπη να εισέλθει στον δρόμο για ένα βιώσιμο μέλλον. Ένα μέλλον όπου οι δημοκρατίες θα είναι ανθεκτικές και θεμελιωμένες πάνω στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την δημοκρατία, την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη.

 

Η Ευρώπη πρέπει να δείξει ότι νοιάζεται για όλους μέσα σε καιρούς κρίσης και πέρα από αυτούς.

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει στα εξής:
· Να δημιουργήσει μία στρατηγική που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη και την κατανόηση για να προλαμβάνει λοιμώξεις, να σώζει ζωές και να ελαχιστοποιεί τις διαρκείς επιπτώσεις της πανδημίας. Αυτό συμπεριλαμβάνει την εξασφάλιση πως οποιοδήποτε εμβόλιο ή θεραπεία αναπτυχθεί για τον COVID-19 θα είναι προσβάσιμο και οικονομικά προσιτό από όλους καθώς και ότι οι κανονισμοί που διέπουν την κατοχύρωση της πατέντας και θέτουν τα κέρδη της φαρμακοβιομηχανίας πάνω από τη δημόσια υγεία θα αναθεωρηθούν.
· Να ενισχύσει την ενημέρωση και την αντιμετώπιση όλων των μορφών της παραπληροφόρησης και ιδιαίτερα τις ρατσιστικού και σεξιστικού χαρακτήρα απαντήσεις στην πανδημία.
· Να εξασφαλίσει ότι τα περιοριστικά μέτρα επείγοντος χαρακτήρα ισχύουν αποκλειστικά για την αντιμετώπιση της πανδημίας, έχουν χρονικό ορίζοντα και είναι σύμφωνα με τον νόμο και τις θεμελιώδεις αξίες της Ε.Ε. Ταυτόχρονα πρέπει να διατηρηθεί η στήριξη και ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών.
· Να εγγυηθεί πως η οποιαδήποτε χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών και της Τεχνητής Νοημοσύνης, για την παρακολούθηση της επέκτασης της πανδημίας καθώς και της συμπεριφοράς των πολιτών κινείται μέσα στα πλαίσια του νόμου, είναι ηθική και αυστηρά προσωρινή. Οι ιδιωτικές εταιρείες δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς.
· Να δώσει τέλος στην περίοδο της λιτότητας στην Ευρώπη και να εργαστεί για ένα μακροοικονομικό πλαίσιο που θα θέτει σε προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ανισότητας και την επένδυση στην ανθρώπινη ευημερία, την διατήρηση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος που μας συντηρεί. Να φορολογήσει τις ισχυρές οικονομικά εταιρείες καθώς και τους πλούσιους για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τα πακέτα διάσωσης και ανάκαμψης.
· Να ενισχύσει τα δικαιώματα των εργαζομένων, να προστατέψει την εργασία, να ενισχύσει το εισόδημα των πολιτών και να εισαγάγει μέτρα για την προστασία όσων έχουν βγει από την αγορά εργασίας. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα στην Ευρώπη αλλά και στις χώρες που είναι σύμμαχες της Ε.Ε και θα πρέπει να δώσει έμφαση στους εργαζομένους στον τομέα της υγείας και πρόνοιας καθώς και σε όσους εργάζονται επισφαλώς, στην πλειοψηφία γυναίκες.
· Να υποστηρίξει τα συστήματα υγείας και τους κατοίκους στον Νότο και να εξασφαλίσει ότι βασικές υπηρεσίες, πρωταρχικά στην υγεία και στην πρόσβαση στο νερό, παρέχονται σε όλους ανεξάρτητα από το καθεστώς διαμονής τους, την φυλή, την εθνικότητα, την γλώσσα ή άλλους παράγοντες.
· Να επιταχύνει την μετάβαση σε ένα δικαιότερο και πιο βιώσιμο μέλλον ενισχύοντας την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Για τον σκοπό αυτόν απαιτούνται επιλογές που φέρνουν αλλαγές καθώς και στήριξη της Δίκαιης Μετάβασης, η οποία θα περιλαμβάνει κτίρια και δημόσιες συγκοινωνίες με ποιοτική και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, παραγωγικά μοντέλα που θα χρησιμοποιούν ελάχιστους πόρους καθώς και ένα υγιές και βιώσιμο σύστημα διατροφής.
· Να αναπτύξει ένα περισσότερο ανθεκτικό, δομημένο και μόνιμο σύστημα διακυβέρνησης στο επίπεδο των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε. για την διαχείριση των υγειονομικών κρίσεων και η οποία θα αντλεί από την εμπειρία της παρούσας κρίσης του COVID-19.
 
  
ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ
 
1.      350.org
2.      ACT Alliance,EU
3.      ActionAid International
4.      Albanian Center for Population and Development (ACPD)
5.      All Together in Dignity (ATD) Ireland
6.      Amnesty International
7.      Asociación Caminos
8.      ATD Fourth World
9.      CATRO Bulgaria
10.  CEE Bankwatch Network
11.  CIDSE
12.  Climate Action Network (CAN) Europe
13.  CONCORD Europe
14.  Coordinadora de ONGD-España
15.  Czechia Against Poverty and Inequality
16.  Defend Democracy
17.  End FGM European Network
18.  Eurodiaconia
19.  European Civic Forum
20.  European Consortium for Emergency Contraception
21.  European Disability Forum
22.  European Environmental Bureau (EEB)
23.  European Movement International
24.  European Network Against Racism (ENAR)
25.  European Oncology Nursing Society
26.  European Trade Union Confederation (ETUC)
27.  European Women’s Lobby
28.  European Youth Forum
29.  Fair Trade Advocacy Office
30.  Federación de Planificación Familiar de España
31.  Friends of the Earth Europe
32.  Global Call to Action Against Poverty (GCAP)
33.  Greenpeace
34.  Health and Environment Alliance (HEAL)
35.  International Partnership for Human Rights (IPHR)
36.  International Planned Parenthood Federation, European Network
37.  Know and Can Association
38.  Le Planning Familial
39.  Lithuanian NGDO Platform
40.  Mighty Earth
41.  Naturefriends International (NFI)
42.  Open Society European Policy Initiative
43.  Österreichische Gesellschaft für Familienplanung (ÖGF)
44.  P&D Factor – Ass. Cooperação sobre População e Desencolvimento, Portugal
45.  Pistes Solidaires
46.  Povod
47.  Rehabilitation Center for Stress and Trauma – RCT
48.  SOCIAL PLATFORM
49.  Society for Education on Contraception and Sexuality (SECS) Romania
50.  SOLIDAR
51.  The Good Lobby
52.  WeMove Europe
53.  WWF European Policy Office (EPO)
54.  YouAct – European Youth Network on Sexual and Reproductive Rights
55.  Young Feminist Europe
56.  Young Friends of the Earth Europe

ΠΗΓΗ – ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Εθελοντική Μετάφραση: Κωνσταντίνος Μουράτης
για το Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης/Naturefriends Greece