Λαϊκή Πρωτοβουλία για την Ψήφιση Ελληνικού Νόμου για το Κλίμα – Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020 / ώρα 19:00

[Αφίσα των ΦτΦ από προηγούμενες δράσεις – Οι ΦτΦ στηρίζουν την Πρωτοβουλία ΚΛΙΜΑ500]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ

Πρωτοβουλία ΚΛΙΜΑ500 –

Λαϊκή Πρωτοβουλία για την Ψήφιση Ελληνικού Νόμου για το Κλίμα

Με το άρθρο 73 § 6 του νέου Συντάγματοςθεσμοθετήθηκεη λαϊκή πρωτοβουλία πολιτών, δίνοντας το δικαίωμα για την κατάθεση πρότασης νόμου με υπογραφή πεντακοσίων χιλιάδων πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Ξεκινάμε τη διαδικασία για τη συγκρότηση λαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών με σκοπό την κήρυξη της χώρας σε επείγουσα κατάσταση λόγω κλιματικής αλλαγής και τη συλλογή υπογραφών για την κατάθεση σχετικού νόμου-πλαίσιο για το κλίμα στη Βουλή.

Για το -υπό διαμόρφωση- πλαίσιο της πρωτοβουλίας μας δείτε το παράρτημα της πρόσκλησης ή επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:

https://docs.google.com/document/d/10dDHMjTIrQ6ll2_9C9bAq34iKtjN0jZQHCeQ6zGaEuk/edit?usp=sharing

Εναρκτήρια Συνέλευση της Πρωτοβουλίας

Πέμπτη, 4 Ιουνίου / ώρα 19:00

Αναψυκτήριο Πικιώνη, δίπλα Λόφος Φιλοπάππου

(είσοδος από Αρεοπαγίτου / πάρκινγκ στον Διόνυσο)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πρωτοβουλία ΚΛΙΜΑ500 –

Λαϊκή Πρωτοβουλία για την Ψήφιση Ελληνικού Νόμου για το Κλίμα

Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί την πιο σημαντική πρόκληση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η πανδημία του κορωνοϊούSARS-Cov-2, απότοκο και αυτή της όλο και μεγαλύτερης ανθρωπογενούς διείσδυσης στα οικοσυστήματα, προεικονίζει τις κοινωνικές κρίσεις, που έρχονται λόγω της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτή τη συγκυρία, αποτελεί χρέος κάθε ανθρώπου και κάθε κοινωνίας να συνδράμουν για να επιτευχθεί η συγκράτηση της αύξησης της μέσης πλανητικής θερμοκρασίας στον 1.5oC και να αποτραπεί μια ανεξέλεγκτη κλιματική κρίση.

Η Ελλάδα είναι σε παγκόσμιο επίπεδο μία από τις κοινωνίες με το μεγαλύτερο οικολογικό αποτύπωμα και τις υψηλότερες κατά κεφαλήν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η οικονομία και το μοντέλο παραγωγής – κατανάλωσης της χώρας μας είναι σπάταλο και μακροχρόνια μη βιώσιμο. Ταυτόχρονα, η χώρα μας είναι μια χώρα, που λόγω γεωγραφικής θέσης, θα υποστεί πιο σύντομα και σε μεγαλύτερο βαθμό τις επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος σε όλους τους τομείς της οικονομίας, στην καθημερινότητα, στην υγεία, στην ανθεκτικότητα και στη συνοχή της κοινωνίας. Τα επόμενα χρόνια, οι επιπτώσεις αυτές θα πλαισιώσουν και θα λειτουργήσουν καθοριστικά για όλα τα ανοιχτά ζητήματα της Ελληνικής κοινωνίας, όπως για τις διευρυνόμενες κοινωνικές ανισότητες και τον κρατικό δανεισμό. Είναι μάλιστα πιθανή η συσσώρευση τεράστιου οικολογικού και δημοσιονομικού χρέους μέσα στον αιώνα ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η επερχόμενη κλιματική κατάρρευση είναι η νέα – και ίσως ακόμα πιο τρομακτική σε σχέση με την πανδημία – κρίση, που δεν θα είναι όμως πλέον διαχειρίσιμη, ούτε θα μπορούμε να περιμένουμε κάποιο φάρμακο ή εμβόλιο, για να την ελέγξουμε. Θα είναι παρούσα για χιλιετίες και θα επηρεάζει την ίδια τη βάση της ζωής στον πλανήτη.

Ποιοι Είμαστε

Είμαστε μία πρωτοβουλία πολιτών, που έχει ως σκοπό την ψήφιση Ελληνικού νόμου για το κλίμα. Σκοπεύουμε να στηρίξουμε την πρωτοβουλία μας στο άρθρο 73 § 6 του νέου Συντάγματος, που θεσμοθετεί την λαϊκή πρωτοβουλία πολιτών, δίνοντας το δικαίωμα για την κατάθεση πρότασης νόμου με υπογραφή πεντακοσίων χιλιάδων πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στοχεύουμε κατ’ αρχάς:

 • Στη συγκέντρωση 500.000 υπογραφών πολιτών με δικαίωμα ψήφου για την κατάθεση στη Βουλή πρότασης νόμου, που θα κηρύσσει τη χώρα σε επείγουσα κατάσταση λόγω κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 73 § 6 του Συντάγματος.
 • Στην υιοθέτηση της σχετικής πρότασης νόμου από άτομα, συλλογικότητες, μαζικούς κοινωνικούς φορείς και ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, ιδίως την νεολαία.

Επιπλέον, μέσα από τη διαδικασία συλλογής υπογραφών της παραπάνω πρότασης νόμου στοχεύουμε σε ευρύτερες προοδευτικές αλλαγές και, συγκεκριμένα:

 • Στην ενδυνάμωση της οικολογικής κινητοποίησης της Ελληνικής κοινωνίας.
 • Στην προστασία της φύσης και στην αποτελεσματική αποτροπή της κλιματικής αλλαγής.
 • Στη μετάβαση σε μια οικονομία που στηρίζει την βιώσιμη ευημερία για όλες και όλους, χωρίς να δημιουργεί ανισότητες και αποκλεισμούς και χωρίς να καταστρέφει τις βάσεις για τη ζωή και το μέλλον των επόμενων γενεών.

Με την πρωτοβουλία μας επιθυμούμε να τοποθετήσουμε την Ελλάδα στην πρωτοπορία των χωρών και των διεθνών οργανισμών που προωθούν νόμους για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, όπως, μεταξύ άλλων:

 • Της πρότασης κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα με νομικά δεσμευτικό στόχο τις μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.
 • Του νόμου για την κλιματική αλλαγή του Ηνωμένου Βασιλείου, που θέτει στόχους για την μείωση των εκπομπών ρύπων της χώρας και προβλέπει θεσμούς για την προσαρμογή της Βρετανικής κοινωνίας στην κλιματική κρίση.
 • Των νόμων – πλαίσιο για το κλίμα που έχουν ήδη υιοθετηθεί σε άλλες 100 χώρες και θεσπίζουν κανόνες, υποδομές, κίνητρα και κρατικές ενισχύσεις για την προετοιμασία των χωρών αυτών στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Ποια Είναι τα Μέσα μας

Είμαστε μία αυτοτελής οργάνωση λαϊκής βάσης με δικές μας δομές, σκοπούς και μέσα. Λειτουργούμε με ομάδες εργασίας, ανοιχτές σε κάθε ενδιαφερόμενο. Αποφασίζουμε με δημοκρατικό τρόπο, μετά από διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών μας. Τυχόν σοβαρά ζητήματα, που μας απασχολούν, ανοίγονται προς επίλυση σε δημόσια διαβούλευση ανοιχτή σε όλους.

Πιστεύουμε ότι η κοινωνία, με την πρωτοβουλία των πιο δυναμικών κομματιών της, είναι αυτή που μπορεί με τις δικές της δυνάμεις να αποτρέψει τα πιο αρνητικά σενάρια της κλιματικής κρίσης. Είμαστε μέρος των κοινωνικά ενεργών δικτύων πολιτών και συλλογικοτήτων, που περιφρουρούν τη φύση της χώρας και παίρνουμε δύναμη από τα δίκτυα αυτά. Κυρίως όμως συνειδητοποιούμε ότι η προστασία του κλίματος και του οικοσυστήματος είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο το περιβάλλον αλλά και όλες τις πτυχές της ζωής, την οικονομία, την κοινωνία, την υγεία, την εργασία, την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, την ίδια την επιβίωσή μας.

Στηριζόμαστε οικονομικά από μέλη και υποστηρικτές μας. Συναποφασίζουμε δημοκρατικά τη διαχείριση των πόρων μας. Διατηρούμε την ανεξαρτησία μας και δεν δεχόμαστε οικονομική ή άλλη υποστήριξη από ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα.

Δεν αντιπροσωπεύουμε και δεν αντιπροσωπευόμαστε. Βλέπουμε ως θετικό βήμα την αντανάκλαση θέσεων και προτάσεών μας στα προγράμματα κομμάτων, εντός και εκτός Βουλής. Είμαστε ωστόσο και θα παραμείνουμε μέσα στην κοινωνία, τοποθετώντας όλα τα κόμματα χωρίς εξαιρέσεις στη θέση του ελεγχόμενου.

Χρησιμοποιούμε μέσα ενημέρωσης για την διάδοση των σκοπών μας. Εντούτοις, για την πληροφόρηση των πολιτών γύρω από τις θέσεις και τη δράση μας χωρίς την πλαισίωση από τις εξαρτήσεις των μέσων ενημέρωσης δίνουμε προτεραιότητα σε δικά μας μέσα πληροφόρησης καθώς και σε μέσα ενημέρωσης, που λογοδοτούν και εξαρτώνται από τους χρήστες τους.

Οι επιπτώσεις της επερχόμενης κλιματικής κρίσης γίνονται εμφανείς με διάφορους τρόπους (ακραία καιρικά φαινόμενα, άνοδος της μέσης θερμοκρασίας, αλλαγές στα φυσικό περιβάλλον, επέκταση ασθενειών που περιορίζονταν σε άλλες κλιματικές ζώνες κ.ά.) και ήδη επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την πρωτογενή παραγωγή (γεωργία με ζημιές σε καλλιέργειες, αλιεία με είδη όπως ο λαγοκέφαλος, που επιβίωναν σε άλλες περιοχές κ.ά). Οι επιπτώσεις γίνονται ιδιαίτερα αισθητές στους αγρότες της χώρας μας, που εξαρτώνται με πιο άμεσο τρόπο από τη γη. Θα επιβαρύνουν όμως και όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους, αφού κάθε παραγωγικός τομέας θα εξαναγκαστεί σε βίαιη προσαρμογή στις μειωμένες αντοχές των οικοσυστημάτων.

Πιστεύουμε σε μία συντεταγμένη προσαρμογή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας στις νέες συνθήκες, που επιβάλλει η αλλαγή του κλίματος, με τρόπο που θα προστατεύει και θα ενδυναμώνει τον κόσμο της γεωργίας και της εργασίας. Καλούμε τους μαζικούς φορείς της εργασίας αλλά και κάθε αγρότη και εργαζόμενο ξεχωριστά να βάλουν από εδώ και πέρα σε προτεραιότητα το κλίμα και να τεθούν στο προσκήνιο κάθε προσπάθειας για την προστασία του με δίκαιο τρόπο, συμμετέχοντας, μεταξύ άλλων, και στην πρωτοβουλία μας.

Πως θα Είναι η Πρόταση Νόμου της Λαϊκής μας Πρωτοβουλίας

Έχει τεκμηριωθεί πως οι αιτίες της κλιματικής κρίσης είναι κοινωνικές και πολιτικές. Η πρόταση νόμου της λαϊκής μας πρωτοβουλίας θα πλαισιώνεται θεσμικά με βάση τις ακόλουθες αρχές και διαπιστώσεις:

 • Την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και της διαγενεακής δικαιοσύνης, δηλαδή της ανάπτυξης που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενιάς χωρίς να υπονομεύει την ικανότητα των μελλουσών γενεών να ικανοποιήσουν και τις δικές τους ανάγκες καθώς κάθε γενιά κρατά ως παρακαταθήκη τη Γη από κοινού με τα μέλη της παρούσας, και όλων των άλλων γενιών παρελθόντων και μελλοντικών.
 • Την αρχή της οικολογικής δημοκρατίας.
 • Την αρχή της κλιματικής δικαιοσύνης η οποία συνδέει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη διαφυλάσσοντας τα δικαιώματα των πιο ευάλωτων και κατανέμοντας τα βάρη και τα οφέλη της κλιματικής αλλαγής και της αντιμετώπισής της δίκαια.
 • Την αρχή της προφύλαξης σύμφωνα με την οποία δίνεται νομική βάση στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να υιοθετούν μέτρα ακόμα και όταν τα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με έναν κίνδυνο για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία είναι προδήλως αβέβαια και τα διακυβεύματα υψηλά.
 • Την αρχή της βιώσιμης ευημερίας, που στηρίζεται στη διαπίστωση ότι δεν υπάρχει ευημερία, οικονομία και μέλλον σε έναν κατεστραμμένο πλανήτη.
 • Την αρχή της αλληλεξάρτησης μεταξύ μας αλλά και με τη φύση. Για την καλή υγεία μας πρέπει να εξασφαλίσουμε καλή υγεία και για τον πλανήτη, τα οικοσυστήματα, όπως αποδεικνύεται από τις νέες ασθένειες.

Το περιεχόμενο της πρότασης νόμου, που πρόκειται να καταρτιστεί από την πρωτοβουλία μας, θα καθοριστεί από τους ακόλουθους παράγοντες:

 • Την επιστημονική τεκμηρίωση των προτεινόμενων θεσμικών εργαλείων και στόχων, υπό το φως της προφυλακτικής προσέγγισης.
 • Τις πλέον σύγχρονες καλές πρακτικές σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
 • Τις προωθημένες δεσμεύσεις της διεθνούς κοινότητας για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής.
 • Τις ιδιαιτερότητες του θεσμικού, κοινωνικού και οικονομικού πλαισίου καθώς και των φυσικών χαρακτηριστικών της χώρας.
 • Τη συνάρτηση των προτεινόμενων θεσμικών αλλαγών με το υφιστάμενο θεσμικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο.
 • Την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων θεσμικών αλλαγών ως προς την αποτροπή της κλιματικής κρίσης και την προστασία της φύσης, όπως η πρόβλεψη νομικής υποχρεωτικότητας της εκπλήρωσης του στόχου μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου το αργότερο έως το 2050.
 • Την ενσωμάτωση της κλιματικής διάστασης σε κάθε πολιτική, οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα αλλά και επένδυση.

Η πρόταση νόμου της λαϊκής μας πρωτοβουλίας θα τεθεί σε δύο κύκλους δημόσιας διαβούλευσης, ανοιχτής σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρώτη δημόσια διαβούλευση θα αφορά τους άξονες και η δεύτερη το περιεχόμενο της πρότασης νόμου. Την ευθύνη για την τελική μορφή της πρότασης νόμου θα έχουν οι επιμέρους ομάδες εργασίας μας και η πρωτοβουλία μας ως σύνολο.

Ποιο είναι το Όραμά μας

Αφετηρία μας είναι οι παραδόσεις της κοινωνικής και πολιτικής οικολογίας και η ιστορία του οικολογικού κινήματος, παραμένουμε όμως ανοιχτοί σε ιδέες, πολίτες και συλλογικότητες με διαφορετικές αφετηρίες από τις δικές μας, εφόσον εστιάζουν στους σκοπούς της πρωτοβουλίας μας. Έμπνευσή μας είναι τα σύγχρονα οικολογικά κινήματα του Βορρά, όπως αυτά των FridaysforFuture και ExtinctionRebellion, αλλά και τα σύγχρονα ιθαγενικά κινήματα του Νότου.

Αναγνωρίζουμε ότι οι θεσμικές αλλαγές, που σε τελική ανάλυση είναι αποτέλεσμα κοινωνικών κινητοποιήσεων, μπορούν να παίξουν ισχυρό ρόλο στην προστασία του κλίματος. Επιθυμούμε την τοποθέτηση της Ελλάδας στην πρωτοπορία της μάχης ενάντια στην κλιματική αλλαγή μαζί με δεκάδες άλλα κράτη, που σχεδιάζουν, ψηφίζουν ή ενισχύουν κλιματικούς νόμους.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μας επηρεάζουν όλους, όχι όμως ισότιμα. Σε παγκόσμιο αλλά και σε τοπικό επίπεδο, τα βάρη της επωμίζονται με δυσανάλογο τρόπο οι πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Στον αγώνα για την αποτροπή της κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω. Είμαστε λοιπόν αρνητικά διακείμενοι με υποτιθέμενες “λύσεις” του οικολογικού ζητήματος, που ενέχουν αποκλεισμούς, ειδικά των κύριων θυμάτων της κλιματικής αλλαγής.

Για εμάς η κινητοποίηση για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής είναι ελπίδα και αγώνας για έναν καλύτερο κόσμο. Αναμένουμε ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα θέσουν σε δοκιμασία τις δημοκρατικές / κοινωνικές κατακτήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αντιθέτως, το δικό μας όραμα είναι τις επόμενες δεκαετίες η Ελλάδα να αποτελέσει παράδειγμα ανοιχτής οικολογικής δημοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτό το όραμα ευελπιστούμε να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι, όχι μόνοι μας αλλά με τον καθένα σας ξεχωριστά και με όλους μας μαζί.