Δύο παρεμβάσεις των ΦτΦ στο ν/σ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece κατέθεσε δύο προτάσεις, παρεμβάσεις, στη Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις». [ ΕΔΩ]

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α’: Άρθρο 7 Αξιοποίηση αγροτικού κεφαλαίου [ΕΔΩ]

Να διαγραφεί η πρόβλεψη για την τοποθέτηση φ/β, δηλαδή η παρακάτω πρόταση.
«Ειδικά η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW επιτρέπεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Αττικής, καθώς και των περιοχών της Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας…»

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece έχει διατυπώσει και αναλύσει τις θέσεις του από το 2012 για «…τα Φωτοβολταϊκά, Αγροτική Γη υψηλής παραγωγικότητας και Δάση/ PVs, high-productivity farmland and forests. Οι θέσεις αναλυτικά στο σύνδεσμο https://bit.ly/3iGvybP

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Β’: Άρθρο 18 Απαγόρευση χρησιμοποίησης κάθε είδους ζώου σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες [ΕΔΩ]

H παρ. 2α του άρθρου 12 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15) να αντικατασταθεί ως εξής:
«2α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση»

[Αίτηση εγγραφής – Εάν θέλετε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό Δελτίο των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗ Σ ΕΔΩ]