ΦτΦ: Χρειάζεται  ένας χωροταξικός σχεδιασμός για την τοποθέτηση φ/β  – Η περίπτωση των Αστερουσίων | Τα Ζώα σε υπαίθρια δημόσια έκθεση

ΦτΦ: Χρειάζεται  ένας χωροταξικός σχεδιασμός για την τοποθέτηση φ/β  – Η περίπτωση των Αστερουσίων | Τα Ζώα σε υπαίθρια δημόσια έκθεση

Στις 21 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε ακρόαση φορέων από τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το σχέδιο νόμου «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις». Μεταξύ των φορέων ήταν και το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ, το οποίο είχε καταθέσει ήδη δύο προτάσεις, παρεμβάσεις, στη Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του σχεδίου νόμου.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α’: Άρθρο 7, Αξιοποίηση αγροτικού κεφαλαίου – Φωτοβολταϊκά

Να διαγραφεί η πρόβλεψη για την τοποθέτηση φ/β, δηλαδή η παρακάτω πρόταση.
«Ειδικά η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW επιτρέπεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Αττικής, καθώς και των περιοχών της Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας…»

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 21.07.2020:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών  κ. Κακαβάς έθεσε ορισμένα ερωτηματικά για την τοποθέτηση των φ/β σε γη αγροτική υψηλής παραγωγικότητας. Ένα από αυτά τα ερωτήματα ήταν το χωροταξικό για την τοποθέτηση φ/β. Μέχρι να απαντηθούν αυτά τα ερωτηματικά να διαγραφεί η πρόβλεψη για την παραγωγή ενέργειας σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας.

 Χρειάζεται ένας ολοκληρωμένος χωροταξικός σχεδιασμός για την τοποθέτηση φ/β τόσο στην αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας όσο και  για τις «άγονες εκτάσεις», οι οποίες δεν είναι άγονες, αλλά μη καλλιεργήσιμες, με σπουδαία οικολογική και πολιτισμική αξία όπως π.χ. η κατοχύρωση 3000 στρεμμάτων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων (Φ/Π) σε εκτάσεις της Μονής Οδηγητρίας στα Αστερούσια. Η περιοχή αυτή των Αστερουσίων αναμένεται  να ενταχθεί στο διεθνούς κύρους Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας (ΠΔΑΒ) της UNESCO. Η περιοχή ήδη περιλαμβάνει αρκετές προστατευόμενες περιοχές και πλήθος αρχαιολογικών και ιστορικο-πολιτιστικών μνημείων.

 Χρειάζεται λοιπόν ένας χωροταξικός σχεδιασμός για την τοποθέτηση φ/β που να μελετά διεξοδικά τα φυσικά και κοινωνικο-πολιτισμικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

[Περισσότερα για το θέμα στο άρθρο της Ελένη Καπετανάκη-Μπριασούλη:  Φωτοβολταϊκά πάρκα στο «Άγιον Όρος της Κρήτης»: Έχει προτεραιότητα ο χωροταξικός σχεδιασμός]


ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Β’: Άρθρο 17 (πρώην 18). Απαγόρευση χρησιμοποίησης κάθε είδους ζώου σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες

«2α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση» – μέχρι εδώ…

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 21.07.2020:

να αφαιρεθεί το  “με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους»  ώστε να απαγορευτούν οι περιφορές των ζώων στα (μη-κερδοσκοπικάα πανηγύρια ). Με άλλα λόγια όταν κάποιος εκθέτει δημόσια τα ζώα για οικονομικό όφελος είναι κακό… όταν τα εκθέτει για τα «μη κερδοσκοπικά»  πανηγύρια είναι καλό…

Κώστας Φωτεινάκης

Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ

[Αίτηση εγγραφής – Εάν θέλετε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό Δελτίο των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗ Σ ΕΔΩ]